in

Съпругът ми отиде да живее при най-добрия си приятел, защото новороденото ни бебе беше “твърде шумно” – направих така, че той да съжалява

Алис не може да повярва, че съпругът ѝ Джейк е изоставил нея и новородената им Лили, защото твърди, че бебето им е “твърде шумно”. Самотна и потисната, Алис се обръща за помощ към майка си, решена да покаже на Джейк последствията от неговия егоизъм. С подкрепата на Барбара Алис планира да го накара да съжалява за решението си. Какво ще направят тя и Барбара?

Advertisements

Притиснах Лили до себе си, усещайки топлия ѝ дъх върху гърдите си. Във всекидневната беше тихо, с изключение на звука от люлеещия се стол.

Pexels

Умът ми се надпреварваше с всички неща, които все още трябваше да направя. Бях толкова уморена след миенето на чинии, но толкова много обичах моето момиченце. Знаех, че трябва да отделя време за нея и да я люлея, за да заспи.

Лили беше с нас само от няколко седмици. Тези седмици бяха едновременно красиви и трудни.

Pexels

Дните ми бяха изпълнени с хранене на моето момиченце, смяна на пелените му и опити да поддържам къщата чиста. Почти не се наспивах, но бях наистина благодарна за дъщеря си.

През това време Джейк ми се струваше отдалечен, дори когато беше точно там. Изглежда, че не се справяше добре с ролята на баща.

Pexels

Докато люлеех малкия ни ангел да заспи, видях Джейк да стои до вратата на спалнята. Той събираше дрехите в раницата си.

“Джейк, какво правиш?” Попитах объркано.

Pexels

“Ще остана при Майк за няколко седмици – отговори той, без да вдига поглед.

В стомаха ми се образува възел. “Какво? Защо?”

Pexels

Джейк закопча ципа на чантата си и най-накрая ме погледна. “Бебето е твърде шумно. Имам нужда от време, за да се отпусна от тази бъркотия. Когато се върна, по-добре измисли как да направиш това място отново годно за живеене”.

Думите му бяха като удар. “Джейк, не можеш просто да си тръгнеш. Имаме бебе. Имаме нужда от теб тук.”

Pexels

Той сви рамене и сложи раницата на рамото си. “Не мога да се справя с това точно сега, Алис. Имам нужда от малко пространство.”

Сълзи напълниха очите ми. “Джейк, моля те, не си тръгвай. Трябва да направим това заедно.”

Той поклати глава, без да показва разкаяние. “Ще се върна след няколко седмици. Просто… измисли това.”

Pexels

Той се обърна и излезе през вратата. Звукът от затварянето ѝ отекна в тихата стая. Погледнах надолу към Лили, мъничкото ѝ лице беше спокойно и не осъзнаваше какво се случва.

Една сълза се търкулна по бузата ми, докато я държах по-близо, чувствайки се едновременно тъжна и ядосана. Знаех, че трябва да бъда силна за нея, но в този момент се чувствах толкова сама.

Pexels

Напускането на Джейк ме остави в шок. Как можеше просто да ни изостави по този начин? Никога не беше помагал много, а сега ни изоставяше напълно. Тежестта на думите му ме удари силно, но знаех, че не мога да се сломя. Не и сега.

Посегнах към телефона. Нуждаех се от помощ, а имаше само един човек, за когото се сетих: Барбара, майката на Джейк. Когато се роди Лили, не искахме да ни посещават, но сега имах нужда някой, който и да е, да бъде тук.

Pexels

Ръцете ми трепереха, докато набирах номера ѝ.

Барбара отговори след няколко позвънявания, гласът ѝ беше весел, както винаги. “Здравей, Алис! Как сте ти и моята сладка внучка?”

Опитах се да запазя гласа си стабилен. “Здравей, Барбара. Съжалявам, че ти се обаждам изневиделица, но наистина имам нужда от помощта ти”.

Pexels

Тонът на Барбара моментално се промени, ставайки по-сериозен. “Какво става, скъпа?”

“Джейк току-що си тръгна. Каза, че има нужда от време и няма да се върне няколко седмици. Аз съм претоварена от всичко. Можеш ли да дойдеш при мен?”

Pexels

От другата страна на линията се чува пауза. “Разбира се, Алис. Ще дойда веднага щом мога.”

“Благодаря ти, Барбара. Не знам какво друго да направя.”

“Дръж се, Алис. Ще се справим с това заедно.”

Pexels

Затворих телефона, усещайки малък проблясък на надежда. Помощта беше на път. Погледнах надолу към Лили, която все още спокойно спеше в ръцете ми.

Целунах мъничкото ѝ чело и прошепнах: “Всичко ще бъде наред, скъпа. Ще се справим с това.”

Pexels

Отидох до дивана и седнах, опитвайки се да успокоя биещото си сърце. Сега дневната се чувстваше различно; беше по-празна без присъствието на Джейк, но и малко по-лека. Знаех, че посещението на Барбара няма да реши всичките ни проблеми, но беше начало.

Докато я чаках да пристигне, бях наистина разтревожен. Разбира се, не мога да помоля Барбара да остане при мен и да ми помага, докато Джейк се върне. Как ще се справя с всичко сама? помислих си притеснено.

Pexels

Нямах приятели, които да ми подадат ръка.

Трябваше да направя план и да намеря начин да се справя с всичко сама, ако се наложи. Но поне за тази вечер нямаше да съм сама. Барбара скоро щеше да е тук и заедно щяхме да измислим какво да правим по-нататък, разсъждавах аз.

Звукът на звънеца на вратата прекъсна мислите ми. Изправих се и си поех дълбоко въздух, преди да отворя вратата. Там стоеше Барбара.

Pexels

Почувствах прилив на облекчение, когато я посрещнах, знаейки, че съм направила правилния избор.

Тя влезе вътре и ме прегърна силно. “Алис, скъпа, как си?”

Портите се отвориха. Не можех повече да сдържам сълзите си. “О, Барбара, беше ми толкова трудно. Джейк беше толкова дистанциран, а сега просто ни напусна. Каза, че се нуждае от пространство и отиде при Майк”.

Pexels

Барбара слушаше, а лицето ѝ ставаше все по-сериозно с всяка дума. Разказах ѝ за безсънните нощи, безкрайните задължения и обидните думи, които Джейк беше хвърлил по мен.

Тя не ме прекъсваше, просто ме остави да излея цялата болка и разочарование, които бях задържала в себе си.

Pexels

Когато най-накрая приключих, изражението на Барбара беше строго. “Къде каза, че отива?”

“В къщата на Майк”, отговорих аз, избърсвайки сълзите си.

Pexels

Без да се колебае, Барбара изважда телефона си. “Това е неприемливо. Той трябва да е тук и да ти помага.”

Гледах как тя набира номера на Джейк. Не чака дълго, преди той да отговори. Можех да чуя гнева в гласа ѝ, докато говореше.

Pexels

“Джейк, аз съм майка ти! Не съм отгледала мъж, който се държи по този начин! Ако се отнасяш към семейството си като към чужди хора, ще ти сторя същото по мое завещание! Върни се вкъщи и поеми отговорност.”

Не можах да чуя отговора му, но думите на Барбара бяха достатъчни. Тя беше ядосана и решена да му даде урок.

Като затвори слушалката, тя се обърна към мен, а лицето ѝ омекна.

Pexels

“Алис, ти не си сама в това. Ще остана с теб тази вечер и ще ти помогна с Лили. На сутринта ще изготвим план. Ако този неудачник не се върне у дома, ще се погрижа да съжалява, че е напуснал прекрасното си семейство до края на проклетия си живот!”

Кимнах, изпитвайки смесица от облекчение и благодарност. “Благодаря ти, Барбара. Не знаех какво друго да направя.”

Pexels

Тя се усмихна нежно. “Ще се справим с това заедно, Алис. Справяш се чудесно. Не позволявай на действията на Джейк да те накарат да мислиш обратното.”

Прекарахме остатъка от вечерта в грижи за Лили, а Барбара приготви и хубава вечеря за мен. Тя се погрижи и за съдовете, като ми осигури възможност да си почина.

Pexels

На следващата сутрин седях в хола заедно с нея, чувствайки се едновременно разтревожена и решителна. Лили беше в прегръдките ми, гукаше тихо, а малките ѝ ръчички се протягаха към лицето ми. Усмихнах се на нея, усещайки малко утеха в невинния ѝ поглед.

Барбара се пресегна и погали Лили по бузата. “Тя е красива, Алис. Справяш се чудесно.”

Pexels

“Благодаря – отвърнах аз, а гласът ми малко трепереше. “Само се надявам Джейк да се върне днес.”

Барбара успокоително стисна ръката ми. “Ще посрещнем всичко, което дойде, заедно”.

Pexels

Минутите минаваха бавно. Поглеждах часовника многократно, а стомахът ми се свиваше от нерви. Дали Джейк наистина ще се върне? Или отново щеше да ни остави сами?

Несигурността ме разяждаше.

Точно когато бях на път да загубя надежда, входната врата се отвори със скърцане.

Pexels

Затаих дъх, когато Джейк влезе, изглеждайки уморен и разчорлен. Беше ясно, че не е спал добре предишната нощ. Той ме погледна, после Барбара, която кимна мълчаливо.

Поех си дълбоко дъх, подготвяйки се. “Джейк, трябва да поговорим – казах аз.

Pexels

Той не каза нищо, само ме погледна. Продължих, като се опитвах да запазя гласа си стабилен. “Не можеш просто да си тръгнеш, когато нещата станат трудни. Сега имаме бебе и то се нуждае и от двама ни”.

Джейк кимна бавно, но все още не говореше. Барбара сложи успокояваща ръка на рамото ми. “Ние сме тук, за да те подкрепим, Алис. Това е екипно усилие.”

Pexels

Погледнах Барбара, усещайки искрица надежда. “Благодаря ти, Барбара. Твоята помощ означава толкова много за мен.”

Джейк най-накрая проговори, гласът му беше тих. “Знам, че трябва да се справям по-добре.”

“Не става въпрос само за това да кажеш правилните думи, Джейк”, казах аз. “Става дума за това да се появяваш всеки ден.”

Pexels

Барбара се изправи и погледна Джейк. “Действията говорят по-силно от думите, Джейк. Запомни това.”

Знаех, че това е само началото. Дали Джейк наистина щеше да се засили, предстоеше да видим, но едно нещо беше ясно: вече не бях сама. С непоколебимата подкрепа на Барбара се чувствах по-силна.

Погледнах Лили и прошепнах: “Ще се оправим, скъпа. Един ден по един.”