in

Съпругата на шефа ми ми изпрати мистериозен имейл – съдържанието му беше неприемливо

Една късна вечер в офиса Майк получава мистериозен имейл. Любопитството го гризе, затова го отваря и го връхлита шок, когато вижда куп смразяващи снимки. Целият му свят се преобърна за секунда и всичко, което си мислеше, че знае за живота си, се оказа лъжа.

Advertisements
Unsplash

Никога не съм очаквал, че животът ми ще се промени с едно-единствено текстово съобщение.

Беше късно, а в офиса цареше страховита тишина. Довършвах месечния отчет под трептящата светлина над бюрото си, когато изведнъж телефонът ми иззвъня, изтръгвайки ме от работния транс.

„Провери си пощата, трябва да видиш това!“ – гласеше съобщението от непознат номер.

Сърцето ми прескочи един удар. За какво може да става дума? Зачудих се.

С любопитство и тревога отворих електронната си поща.

Unsplash

И ето го. Петнадесет снимки. Кликнах върху първата и светът ми започна да се разпада.

Там беше Катрин, съпругата ми, с шефа ми. Бяха в един ресторант и се смееха по време на вечеря. Щракнах върху следващата снимка, а на нея бяха заедно в една кола.

Стомахът ми се сви, когато щракнах върху още снимки: двамата се прегръщат, целуват се, влизат в хотел. Последната снимка ги показваше заедно в леглото. Ръцете ми трепереха. Не можех да повярвам на това, което виждах.

Unsplash

„Кой би изпратил това?“ Промълвих, оглеждайки празния офис. Бях шокирана и ядосана.

С Катрин работим в логистична компания. Тя е на най-висока позиция, а аз все още съм младши. Шефът ни много я уважава и цени и се чудех дали това е причината.

По това време Катрин беше в командировка с него и не можех да не заподозря, че всичко това е лъжа, за да прикрие аферата си.

Изведнъж телефонът ми отново иззвъня. „Трябва да поговорим“, написа същият непознат номер.

Unsplash

Взирах се в съобщението, а умът ми се въртеше. Кой беше този? Как се бяха сдобили с тези снимки? И защо ми ги изпращаха?

Облегнах се назад на стола си, опитвайки се да успокоя дишането си. Тишината в офиса вече беше потискаща. Трябваше да разбера това.

Бързо написах отговор: „Кой сте вие? Защо изпратихте тези снимки?“

Unsplash

След като натиснах бутона „Изпрати“, зачаках, приковал очи в екрана. Секундите ми се струваха като часове. Умът ми премина през всяко взаимодействие, което бях имал с Катрин и шефа ми.

Имаше ли знаци, които съм пропуснал? Дали повишението на Катрин беше резултат от аферата ѝ с шефа ни?

Телефонът ми иззвъня отново.

Сърцето ми се разтуптя, когато отворих съобщението: „Ще се срещнем в дома на шефа ти. Трябва да знаеш истината.“

Изправих се и грабнах палтото си.

Трябваше да знам какво се случва.

Unsplash

Пътуването до дома на шефа ми сякаш отне цяла вечност, въпреки че се намираше само на другия край на града. Гневът и предателството горяха в мен, карайки ме да стискам здраво волана.

Как можеше Катрин да ми направи това?

Когато пристигнах, къщата изглеждаше тъмна, с изключение на една светлина в кухнята. Паркирах и се приближих до вратата, усещайки пулса си в ушите. Почуках и вратата се отвори почти веднага.

Unsplash

„Майк, влез – каза една жена. Това беше съпругата на шефа ми. Изглеждаше притеснена, но в очите ѝ имаше намек за нещо друго.

„Благодаря“ – промълвих аз и влязох вътре. Тя ме поведе към кухнята, където седнахме на малка масичка.

„Защо изпрати тези снимки?“ Попитах, като се опитвах да запазя гласа си стабилен.

Тя въздъхна, наливайки две чаши вино. „От около месец подозирах, че съпругът ми изневерява с Катрин. Наех частен детектив, който да ги следи. Съжалявам, че трябваше да ги видите“.

Unsplash

Взех предложената от нея чаша и я изпих на един дъх. Виното беше силно и изгори гърлото ми. Тя ми наля още една.

„Трябваше да знам“ – казах, чувствайки се жалък в ситуацията. „Но защо ми казваш сега?“

Тя ме погледна, очите ѝ бяха тъжни. „Мислех, че заслужаваш да знаеш истината. И двамата заслужаваме нещо по-добро от това.“

Продължихме да говорим и да пием. Гневът и объркването ми се размиваха с всяка чаша вино.

Unsplash

Тя ме слушаше как разказвам за предателството, кимаше съчувствено и аз почувствах странна връзка с нея.

В някакъв момент алкохолът ме завладя. Мислите ми бяха размити, а преценката ми изчезна. Тя се приближи и докосна ръката ми.

„Не си сам в това, Майк – прошепна тя. И аз не знаех какво ме завладя в следващия момент.

Преди да се усетя, бяхме в спалнята ѝ.

Unsplash

На следващата сутрин слънчевата светлина проникна през завесите и ме събуди.

Главата ми бучеше и се чувствах дезориентиран. Когато отворих очи, осъзнах какво съм направил.

Паниката ме връхлетя, когато спомените от снощи се върнаха в съзнанието ми.

Unsplash

Седнах бързо, съжалявайки за всяко решение, довело ме дотук. Жената на шефа ми лежеше до мен и се усмихваше. Изглеждаше твърде доволна от себе си.

„Добро утро, Майк – каза тя и се протегна лениво. „Изглеждаш така, сякаш си видял призрак.“

„Какво съм направил?“ Прошепнах, усещайки как ме връхлита вълна от гадене. „Това беше грешка!“

Unsplash

Усмивката ѝ се разшири. „О, това не беше грешка. Забавлявах се. А ти?“

Изправих се, грабвайки дрехите си, имах нужда да избягам от този кошмар. „Ти изпрати тези снимки“, казах, а гласът ми трепереше. „Защо?“

Тя седна, а усмивката ѝ стана студена. „Аз фалшифицирах снимките. Имах нужда от малко вълнение, докато съпругът ми отсъстваше. Вие бяхте идеалната пешка.“

Unsplash

Кръвта ми се смрази. „Ти ме използва“, казах аз, осъзнавайки дълбочината на измамата ѝ. „А Катрин… тя не изневерява?“

„Не, не изневерява“ – потвърди тя, а очите ѝ блестяха от злоба. „Но ако кажеш на някого за това, ще загубиш работата си и, разбира се, сладката ти съпруга също ще остане без работа. Разбираш ли?“

Сърцето ми се сви. Тежестта на това, което бях направил, ме смаза. Облякох се бързо, без да искам да бъда повече в нейно присъствие. „Ти си зъл“, промълвих и се отправих към вратата.

Unsplash

„Не забравяй, Майк“ – извика тя след мен. „Дръж си устата затворена!“

Карах към вкъщи, а умът ми се блъскаше.

Трябваше да кажа на Катрин истината. Не можех да живея с тази тайна, а тя заслужаваше да знае. Без значение от последствията, дължах ѝ честност.

Unsplash

Седях на дивана, загледан във вратата, разкъсван от чувство за вина. Умът ми отново и отново възпроизвеждаше събитията от снощи. Чувствах се така, сякаш съм на път да се разпадна. Катрин щеше да се прибере всеки момент, а аз трябваше да ѝ кажа истината.

Звукът от отварянето на входната врата ме извади от мислите ми. „Майк, аз съм си вкъщи!“ Катрин извика с глас, изпълнен с радост. Тя влезе във всекидневната, усмихвайки се ярко.

Пусна чантата си и се втурна да ме прегърне.

Unsplash

„Толкова много ми липсваше – каза тя и ме обгърна с ръце.

Топлината на прегръдката ѝ ме накара да се почувствам още по-зле. Как можах да я предам?

„Ти също ми липсваше“, успях да кажа, но гласът ми трепереше.

Прегърнах я обратно, като се държах малко по-силно, знаейки, че това, което ще направя, ще промени всичко.

Unsplash

Катрин се отдръпна леко и ме погледна в очите. „Какво става, Майк?“ – попита тя, а усмивката ѝ изчезна, когато забеляза притеснението ми. „Изглеждаш толкова напрегнат.“

Поех си дълбоко дъх, усещайки как тежестта на истината ме притиска. „Катрин, трябва да поговорим“, казах, като гласът ми едва надхвърляше шепот.

Изражението ѝ стана сериозно, загриженост изпълни очите ѝ. „Какво се случи?“ – попита тя, сядайки до мен. Тя посегна към ръката ми и я стисна успокоително.

Unsplash

Поех си дълбоко дъх и започнах. „Катрин, трябва да ти кажа всичко – казах, а гласът ми трепереше. „Всичко започна с едно текстово съобщение от непознат номер. Казаха ми да проверя електронната си поща и когато го направих, там имаше снимки на теб и шефа ми…“

Очите на Катрин се разшириха, но тя остана безмълвна, чакайки ме да продължа.

„Снимките показваха вас двамата заедно – в ресторанти, в кола, на влизане в хотел и… в леглото“ – казах, а гласът ми се пречупи. „Бях толкова наранена и ядосана. Не мислех ясно.

Unsplash

„Отидох да видя жената на шефа. Пихме, а аз бях на толкова лошо място… Направих ужасна грешка.“

Сълзи напълниха очите на Катрин.

„Майк, защо не дойде първо при мен?“ – попита тя, а гласът ѝ трепереше. „Защо повярва на тези снимки, без да говориш с мен?“

Unsplash

„Бях заслепен от гняв и ревност“ – признах аз. „Трябваше да ти се доверя. Трябваше да разговарям с теб. Толкова съжалявам, Катрин. Обичам те повече от всичко. Уважавам те и съжалявам за това, което направих.“

Катрин отвърна поглед, а по бузите ѝ се стичаха сълзи. Усетих как сърцето ми се къса, знаейки, че съм ѝ причинила тази болка. Но след това тя се обърна към мен, а очите ѝ омекнаха.

„Майк, аз… Прощавам ти”, каза тя с треперещ глас. „Но ще ми отнеме време да се излекувам.“

Unsplash

Облекчението ме обля и аз протегнах ръка към нея. „Обещавам, Катрин, че ще направя каквото е необходимо, за да оправя нещата“.

Тя кимна, стискайки ръката ми. „Ще се справим с това, Майк. Заедно. И трябва да разобличим тази жена за това, което е направила.“

В крайна сметка шефът ми не ме уволни, но се разведе със съпругата си, когато разбра истината. Катрин и аз имахме достатъчно доказателства.

Въпреки предателството двамата с Катрин започнахме да възстановяваме връзката си, по-силна и по-честна от преди. И ние сме щастливи и заедно.

Unsplash