Снимките в които перфектната симетрия и баланс създават шедьоври

Постоянно бързаме и нямаме време да се огледаме, а в бързеите на информационния поток преставаме да забелязваме специалното в света около нас. Авторите на тези снимки го забелязват. Те виждат как познатите неща придобиват необичайни форми, че сградите изглеждат като космически кораби, а необичайната перспектива в работата им ни показва невероятната игра на линиите. Ние просто се загубихме в тези фотографии, вглеждайки се в детайлите.

Поничка споделя тази вълнуваща геометрия с вас.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.