in

Синът ми тийнейджър се държеше изключително грубо с чистачката в ресторанта – дадох му ценен урок

Гордостта на Харолд да гледа как синът му води баскетболния отбор към победа се изпарява бързо, когато тийнейджърът се държи грубо с възрастна чистачка. Той обаче бързо измисля план, с който да даде урок на сина си за уважение към другите!

Advertisements

Да си родител е свързано с уникални предизвикателства. В един момент си толкова горд с детето си, че можеш да се пръснеш, но в следващия момент неподходящото му поведение може да те опустоши.

Точно това ми се случи миналата събота. Моето момче, Джейк, изведе баскетболния си отбор до победа срещу най-големите им съперници, но това, което направи, докато празнувахме, ме принуди да му направя сурова проверка на реалността.

Unsplash

Беше средата на следобеда, когато влязохме през вратите на любимия ресторант на Джейк – малка симпатична закусвалня, в която сервират най-добрия ябълков пай в града. Веднага бяхме посрещнати от невероятния аромат на бургери на скарата и прясно приготвено кафе.

„Изглежда, че това е единствената свободна маса – казах на Джейк, докато се приближавахме до маса, която все още не беше почистена.

Джейк присви очи, докато разглеждаше празните чаши за храна за вкъщи, използваните сламки и опаковките от бургери, разхвърляни по масата. Това, което направи след това, ме изненада напълно.

Unsplash

Една възрастна жена миеше пода наблизо. Всъщност гледката беше жалка, тъй като тя балансираше, използвайки мопа с едната си ръка, а с другата – бастуна си.

Джейк махна с ръка към нея. „Ей, старица!“ – изсумтя той. „Тази маса е мръсна. Ела и я почисти веднага.“

И двамата със старата дама гледахме Джейк в шок.

Unsplash

„О, разбира се“, отговорила възрастната жена. Тя внимателно постави мопа в кофата и тръгна към нас.

Накланяше се силно на една страна, докато се пресягаше, дори с подкрепата на бастуна си. Движенията ѝ бяха бавни, очевидно твърде бавни за Джейк.

„Това е жалко“, изръмжа той.

Не можех да повярвам на очите си, докато гледах как Джейк грабва боклука от нашата маса и го хвърля на земята.

Unsplash

„Да видим дали наистина можеш да си вършиш работата“ – изсмя се Джейк. Той посочи разхвърляния по пода боклук. „Вдигни го!“

Сърцето ми се сви, като видях сълзите, които се появиха в очите ѝ. Тя бавно се наведе, използвайки бастуна си за опора, и започна да събира разпилените боклуци.

Заля ме вълна от възмутен гняв и смущение. Протегнах ръка към Джейк, тъй като осъзнах, че има само един начин да реагирам на неуважителното поведение на сина ми.

Unsplash

Ръката ми се сключи около наполовина пълната бутилка кола, която беше избегнал Джейк, когато той изхвърли останалата част от боклука на пода. Погледнах Джейк в очите, докато изпразвах съдържанието на пода.

Лицето на Джейк светна и от него се изтръгна злобен крясък. „Да, татко! Нека да дадем на тази стара дама урок как да си върши добре работата“.

„О, някой определено ще получи урок тук“, отвърнах аз. Насочих погледа си към гишето, където работеше управителят, и размахах ръка във въздуха.

Unsplash

„Извинете ме!“ Извиках. „Управител? Имаме проблем тук.“

„Моля ви, господине, не ме докладвайте“ – възрастната жена протегна ръка и дръпна палтото ми. „Обещавам, че масата ви скоро ще бъде блестящо чиста“.

Сърцето ми се късаше, когато виждах сълзите, които се стичаха по бузите ѝ. Исках да ѝ кажа, че не трябва да се притеснява, че всичко това е част от моя план, но не можах.

„Трябваше да е чиста, преди да дойдем тук, бабо – намеси се Джейк, а тонът му беше рязък.

Unsplash

В този момент пристигнал мениджърът.

„Добър ден, хора. Какъв изглежда е проблемът тук?”, попита той.

Джейк изпъшка: „Тази дама е твърде бавна. Масата ни беше мръсна, когато дойдохме тук, и аз буквално я гледах как прекарва десет минути в миене на един квадратен метър от пода. Трябва да я изкарате на паша.“

Unsplash

Лицето на мениджъра се сгърчи. Той се обърна към чистачката, но аз се изказах, преди да успее да каже каквото и да било.

„Това, което синът ми искаше да каже, е, че доброволно се съгласява да работи като чистач тук през следващата седмица. Заплатата му ще отива за тази дама, тук“. Направих жест към плачещата възрастна дама на пода.

„Татко, не можеш да говориш сериозно!“ Джейк ме погледна шокирано. „Тази възрастна жена…“

„Заслужава уважението ти!“ Аз избухнах. „Как се осмеляваш да се отнасяш с нея по този начин, когато тя очевидно работи усилено, за да поддържа това място чисто?“

Unsplash

„Защото е твърде бавна.“ Джейк стисна челюстта си. „И твърде стара. Погледни я! Какво прави тук, като дори не може да ходи правилно?“

„Това не е твоя работа да го питаш. Тя си има своите причини, сигурен съм, и единственото, което правиш, е да подчертаеш моята гледна точка.“ Обърнах се обратно към мениджъра. „Съгласен ли сте с предложението ми, сър?“

„Съгласен съм.“ Той ми кимна одобрително, след което се наведе малко, за да помогне на по-възрастната жена да се изправи от пода. „Какво мислите, госпожо Робъртс?“

Възрастната жена, госпожа Робъртс, изглеждаше напълно смазана от този развой на събитията.

Unsplash

Накрая госпожа Робъртс ме погледна, очите ѝ бяха зачервени и подпухнали, и кимна благодарно.

„Благодаря ви, сър. Оценявам добротата ви.“

Усмихнах се и направих жест към Джейк. „Нямаш нищо против. А сега, Джейк, мисля, че е време да започнеш да се поправяш. Върви на работа.“

Джейк неохотно започна да чисти пода, движенията му бяха сковани и без ентусиазъм. Можех да усетя разочарованието му, докато работеше, но все още не бях приключил.

Unsplash

Обърнах се към госпожа Робъртс. „Защо не седнете и не си поръчате нещо? Ще приспадна разходите от надбавката на Джейк“.

„Какво?“ Джейк направи пауза, за да ме погледне възмутено. „Това не е честно!“

„Мисля, че вече си казал твърде много за един ден, сине“, отвърнах аз, като го погледнах предупредително.

Настойчиво направих жест на госпожа Робъртс да заеме празното място срещу мен. Тя се поколеба, после седна със срамежлива усмивка.

Unsplash

Госпожа Робъртс си поръча скромно ястие, а аз изпих само едно кафе. Докато тя се хранеше, Джейк продължаваше да чисти. От време на време поглеждаше към нея. Усещах дискомфорта му, но знаех, че това е необходима стъпка в процеса на обучението му.

През следващата седмица Джейк работеше в ресторанта всеки ден след училище. Той миеше пода, избърсваше масите и изнасяше боклука.

Отначало се оплакваше от изтощителния физически труд и повтарящите се задачи по време на вечеря. Но скоро забелязах промяна в отношението му.

Unsplash

Една вечер тъкмо бяхме приключили с храненето и Джейк скочи от мястото си, за да разчисти масата. Майка му го погледна изненадано.

„Никога не си бил толкова нетърпелив да помагаш в домакинската работа, Джейк – отбеляза тя. „Работата в ресторанта явно ти се отразява добре.“

Джейк замръзна. Той погледна майка си, после мен и прочисти гърлото си.

„Предполагам, че е така“, каза той с приглушен глас. „Все още ненавиждам работата, но е удовлетворяващо да виждам как всичко изглежда чисто, когато приключа“.

Unsplash

„Значи си започнал да се гордееш с работата си“ – отбелязах аз. „Това е чудесно. Но кажи ми, имаш ли чувството, че клиентите и другите служители оценяват това, което правиш?“

„Персоналът определено го прави. Те, хм, ми се скараха, когато чуха как съм се отнасял с госпожа Робъртс.“ Джейк свежда глава. „Що се отнася до клиентите… съмнявам се, че повечето от тях се замислят за бъркотията, която оставят след себе си, или за това кой трябва да я почисти.“

„Те ме карат да се чувствам като невидим“ – продължи Джейк. „Наистина е гадно.“

Unsplash

Не можех да не се усмихна. Изглежда, че бях взела правилното решение за най-добрия начин да дисциплинирам сина си за зверското му поведение. Но точно когато се наслаждавах на гордостта, която изпитвах към момчето си, той спука балона ми с неочаквана забележка.

„Все още не мисля, че госпожа Робъртс трябва да върши тази работа, татко“. Той срещна погледа ми с яростен поглед. „Това е тежка работа и тя заслужава възможност да си почине.“

Unsplash

„Съгласен съм.“ Въздъхнах. „Но предполагам, че тя трябва да работи, Джейк, за да свърже двата края.“

Джейк поклати глава. „Това не е правилно.“

Нямах добър отговор за Джейк, затова просто свих рамене и казах нещо за несправедливостта на живота.

Не мислех много за това до последния ден, в който Джейк работеше в ресторанта. Това, което той направи тогава, напълно ме разтърси.

Unsplash

Гледах как Джейк предаде униформата си на управителя и се обърна към госпожа Робъртс. Тя чакаше несигурно до щанда и изглеждаше неловко, когато Джейк се приближи до нея.

„Много съжалявам за начина, по който се отнесох с вас, госпожо Робъртс – каза Джейк. „И съжалявам, че ви се налага да работите толкова взискателна работа. Затова съм ви приготвил нещо, което, надявам се, ще улесни живота ви“.

Челюстта ми падна, докато гледах как Джейк подава на госпожа Робъртс пачка пари.

Unsplash

„Говорих с приятелите си в училище и събрахме малко пари за теб“, каза Джейк. „Не е много, но се надявам да помогне.“

Госпожа Робъртс се разплака. Тя благодарила на Джейк многократно. Това е една от най-сърцераздирателните гледки, които някога съм виждал. Никога не съм се гордял повече с Джейк, отколкото в този момент.

Unsplash