in

Сестра ми организира парти за рождения ден на дядо ни, но поиска той да плати за него

Дълбоко вдишайте – това си казах, когато Ариел, моята винаги оптимистична (и леко хаотична) сестра, доброволно се съгласи да планира 90-ия рожден ден на дядо. Разбира се, партито изненада звучеше сладко, но познавайки Ариел, то щеше да се отклони от курса по-бързо от бягаща количка с торти. Така и стана!

Advertisements

С Ариел винаги сме имали сложни отношения. Като сестри споделяхме безброй спомени – и добри, и лоши, но различията ни често водеха до търкания. Ариел, по-млада и по-безгрижна, умееше да се забърква в неприятности и да въвлича другите в хаотичните си планове.

Pexels

Аз бях отговорната по-голяма сестра, която винаги почистваше след нейните бъркотии. И двете ценяхме дълбоко връзката си с дядо, въпреки постоянните ни караници.

Дядо беше постоянен източник на мъдрост и утеха, особено след смъртта на татко. Той беше нашата опора и 90-ият му рожден ден беше важен момент, който всички искахме да отпразнуваме.

Когато Ариел доброволно се съгласи да организира партито за рождения ден на дядо, аз веднага се почувствах подозрителна. Сестра ми не беше известна с уменията си да планира. Една вечер, докато пиехме чай с мама, не можах да не изразя опасенията си.

Pexels

“Мамо, сигурна ли си, че Ариел ще се справи с партито на дядо? Никога досега не е планирала подобно нещо”, казах аз, въртейки лъжицата в чашата си, като се опитвах да запазя лекия си тон.

Мама ме погледна над очилата си, изражението ѝ беше едновременно строго и търпеливо. “Джоселин, трябва да дадеш шанс на сестра си. Тя се опитва да направи нещо хубаво за дядо ви.”

“Но тя е толкова разсеяна. Помниш ли миналия Ден на благодарността, когато забрави да размрази пуйката?”

Мама въздъхна и постави чашата си. “Това беше един път и ние се справихме, нали? Довери й се, Джослин. Тя иска да се издигне.”

Pexels

Поех си дълбоко въздух, опитвайки се да се освободя от притеснението си. “Добре, ще опитам. Но все пак ще държа нещата под око.”

Мама се протегна през масата и стисна ръката ми. “Знам, че ще се справиш, скъпа. Но я остави да се заеме с това. Дядо заслужава страхотно парти, а и Ариел е част от това семейство”.

С неохота отстъпих и изпратих на Ариел поисканите от нея 50 долара. Няколко дни по-късно дойде денят на партито. Влязох в ресторанта и веднага усетих как стомахът ми се свива.

Pexels

Заведение за суши? Това беше рязък контраст с това, което си представях за 90-ия рожден ден на дядо. Тълпата вътре беше смесица от предимно пияни студенти от университета, явно приятели на Ариел. Стомахът ми се сви.

„Ариел, какво е това?“ Попитах, опитвайки се да запазя спокойствие в гласа си, докато се приближавах към нея.”

Тя ми се усмихна, явно забравила за катастрофата, която беше организирала. “Това е партито на дядо, Джос! Не е ли страхотно? Всички се забавляват толкова много!”

Погледнах към дядо, който седеше тихо на масата и се опитваше да разбере как да използва пръчици за хранене. “Ариел, дядо дори не яде суши. И кои са всички тези хора?”

Pexels

“О, хайде, Джос! ДЯДО Е ЩАСТЛИВ, ЧЕ СЕ ЗАБАВЛЯВА С МЛАДЕЖИТЕ! НАЛИ, ДЯДО?” Ариел изкрещя, а гласът ѝ отекна в цялата стая. Дядото се усмихна слабо, все още бъркайки с пръчиците.

Приближих се до дядо и седнах до него. “Ето, дядо, нека ти помогна с това – казах аз, взех пръчиците от треперещите му ръце и взех парче суши. „Не е нужно да ядеш това, ако не искаш.“

Дядо потупа ръката ми. “Благодаря ти, Джоселин. Добре съм. Просто съм щастлив, че съм заобиколен от толкова много млади хора – каза той тихо, макар да виждах дискомфорта в очите му.

Pexels

С напредването на вечерта се чувствах все по-неуместно. Приятелите на Ариел бяха шумни и неприятни, явно се забавляваха без да им пука за нищо. Тъкмо се канех да предложа на дядо да си тръгнем, когато дойде сметката. Но Ариел, както обикновено, я подаде директно на дядо.

“Ето ти я, дядо! Честит рожден ден! Време е да платиш!“ – каза тя със смях и бутна сметката към него.

“Ариел, какво правиш? Дядо не би трябвало да плаща за собствения си рожден ден!”

Pexels

Ариел ме погледна объркано. “Е, някой трябва да плати. Аз организирах всичко. Така е справедливо.”

Изправих се, а ръцете ми трепереха от гняв. “Това не е честно, Ариел. Ти помоли всички да се включат, а все още очакваш дядо да покрие тази нелепа сметка?”

Дядо, който винаги е бил миротворец, се опита да се намеси. “Всичко е наред, Джоселин. Мога да се справя с това.”

Но аз не можех да го оставя. “Не, дядо. Не трябва да го правиш.” Изтръгнах банкнотата от ръката на Ариел, като я погледнах. “Ти му съсипа този ден и смяташ, че той трябва да плати за това? Няма как.”

Pexels

Приятелите на Ариел млъкнаха, усещайки напрежението. Самата Ариел изглеждаше изненадана, не беше свикнала да се сблъсква по този начин. Обърнах се към дядо, като гласът ми омекна. “Остави ме да се погрижа за това, дядо. Ти си направил достатъчно за всички нас.”

Застанах до дядо, когато излязохме от основната трапезария, а гневът ми все още кипеше. Гръмката, хаотична енергия на приятелите на Ариел лазеше по нервите ми. Знаех, че трябва да се справя внимателно с тази ситуация, затова се насочих към бара, където стоеше сервитьорката.

Pexels

„Извинете – казах аз, като се опитвах да запазя гласа си стабилен, – бихте ли разделили сметката, за да мога да платя отделно за дядо ми и за себе си?“

Сервитьорката, млада жена с уморени очи, кимна съчувствено. „Разбира се, аз ще се погрижа за това.“

Докато тя работеше по разделянето на сметката, забелязах бармана. Бръкнах в чантата си и извадих банкнота от 20 долара. “Хей, мога ли да взема помощния кабел? Искам да пусна малко музика за дядо.”

Pexels

Барманът, едър мъж с любезна усмивка, взе парите и ми подаде кабела. “Разбира се. Ето ти го.”

С помощния кабел в ръка включих телефона си и превъртях съобщенията си. Намерих аудиоклиповете, които Ариел ми беше изпратила през последните няколко месеца: клипове, в които разказваше за досадната си съквартирантка и непоносимото си гадже. Поех си дълбоко дъх и натиснах бутона за възпроизвеждане, а сърцето ми заби в гърдите.

Звукът отекна в почти празния ресторант, а силните гласове на приятелите на Ариел замлъкнаха, когато разбраха какво се случва.

Pexels

Гласът на Ариел, изпълнен с разочарование, изпълни стаята. “Не мога да понасям съквартирантката си! Винаги ми се бърка в пространството, а гаджето ѝ е най-лошото. Той е такъв мръсник, а тя е също толкова лоша!”

Погледнах към Ариел, която беше побледняла, а очите ѝ бяха разширени от шок. Тя седеше сред приятелите си, същите хора, от които се беше оплаквала. Ужасът на лицето ѝ беше недвусмислен. Студентите от университета около нея си разменяха неловки погледи, а неудобната тишина засилваше напрежението.

Pexels

„Ариел – казах достатъчно силно, за да чуят всички, – имаш ли какво да кажеш за себе си?“.

Ариел се запъна, гласът ѝ трепереше. “Джоселин, какво правиш? Изключи го!”

Но аз не го направих. Аудиозаписът продължаваше да се възпроизвежда, като всяко следващо съобщение беше по-ужасяващо от предишното. “А онова парти, което тя организира миналата седмица? Пълна катастрофа. Тя не знае как да организира нищо.”

Дядото, който наблюдаваше тихо, най-накрая заговори. “Ариел, трябва да поемеш отговорност за действията си. Това не е начинът, по който се отнасяме към семейството или приятелите.”

Pexels

Ариел погледна към дядо, а очите ѝ се напълниха със сълзи. “Съжалявам, дядо. Просто исках да направя нещо хубаво за теб.”

Пристъпих по-близо до нея, гласът ми омекна. “Ариел, да направиш нещо хубаво означава да мислиш за това, което ще се хареса на другия човек, а не просто да правиш това, което е удобно за теб. Дядото дори не обича суши и ти знаеш това.”

Ариел свеждаше глава, тежестта на действията ѝ потъваше. “Не го обмислих. Просто исках всички да се забавляват.”

Pexels

Въздъхнах, изпитвайки смесица от разочарование и съжаление. “Трябва да пораснеш, Ариел. Ние вече не сме деца. Действията ни имат последствия, особено когато засягат хората, които обичаме”.

Приятелите на Ариел започнаха да събират нещата си, явно не се чувстваха комфортно от ситуацията. Един от тях, висок мъж с прошарена брада, заговори. “Хей, Ариел, може би трябва да си тръгнем. Това… наистина не е нашата сцена.”

Ариел кимна и избърса очи. “Да, прав си. Благодаря ви, че дойдохте, момчета. Съжалявам за всичко това.”

Pexels

Докато приятелите ѝ се изнизваха от ресторанта, аз се обърнах към дядо. “Да те приберем вкъщи, дядо. Това беше достатъчно вълнение за една вечер.”

Дядо кимна, изражението му беше уморено, но облекчено. “Благодаря ти, Джослин. Оценявам това, което си направила.”

Помогнахме на дядо да се изправи, а аз го обгърнах с ръка и го поведох към вратата. Ариел ни последва, стъпките ѝ бяха колебливи. Когато излязохме навън в хладния нощен въздух, Ариел най-накрая отново проговори.

“Джоселин, наистина съжалявам. Знам, че сбърках.”

Pexels

Погледнах я, виждайки искреното разкаяние в очите ѝ. “Знам, че си. Просто… следващия път се опитай да обмислиш нещата добре, добре? Всички сме заедно в това.”

Ариел кимна, изражението ѝ беше искрено. “Ще го направя. Обещавам.”

Докато се придвижвахме към колата, напрежението започна да спада. Това не беше празникът за рождения ден на дядо, на който се надявах, но поне Ариел беше научила важен урок. И може би, само може би, нашето семейство щеше да бъде по-силно заради това.

Pexels