in

Свекърва ми тайно направи ДНК тест на дъщеря ми – резултатът ме шокира

Хана усеща, че нещо не е наред по време на семейната вечеря, особено когато свекърва ѝ Елинор изважда мистериозен плик. Напрежението нараства, когато Елинор разкрива шокиращите резултати от ДНК теста на дъщерята на Хана. Докъде ще стигне Хана, за да защити семейството си, ако действията на Елинор заплашват да го разкъсат?

Advertisements

Седях на масата и нервно бърках в храната си. Елинор седеше срещу мен и ме гледаше със студени очи. Всеки път, когато имахме семейна вечеря, се чувствах като да ходя по яйчни черупки.

Родителите на съпруга ми Джонатан бяха отседнали при нас, защото в къщата им течеше ремонт.

Pexels

Най-трудната част? На Елинор беше особено трудно да се угоди.

По време на цялото хранене тя ми отправяше тънки подмятания, критикувайки готвенето ми, домакинството ми и всичко друго, което й хрумнеше. Опитвах се да се усмихвам и да кимам, но сърцето ми не беше в това. Джонатан изглеждаше стресиран, но също не казваше много, опитвайки се да запази мира.

Pexels

Междувременно дъщеря ни Лили седеше до мен, блажено незабелязвайки напрежението. На четири години тя се интересуваше повече от картофеното си пюре, отколкото от разговора на възрастните. Нейната невинност беше малка утеха сред некомфортната атмосфера.

Но тогава Елинор се изправи от стола си.

Pexels

Движенията ѝ бяха резки, почти театрални, привличайки вниманието на всички. Тя извади плик от чантата си, а усмивката ѝ стана злобна.

“Имам нещо да споделя с всички – обяви тя, изваждайки документ от плика.

Тя ме погледна, а очите ѝ блестяха с някаква жестока наслада. “Тайно си направих ДНК тест, за да проверя бащинството на Лили с Робърт – продължи тя.

Pexels

В стаята настъпи мълчание. Сърцето ми заби в гърдите, а дъхът ми заседна в гърлото.

Елинор винаги ме е подозирала в изневяра. Не знам защо ме мрази толкова много, но винаги е била против Джонатан и брака ми.

Погледнах към Джонатан, който изглеждаше също толкова объркан, колкото и аз се чувствах.

Pexels

Елинор отвори плика и прочете на глас: “Резултатите от теста потвърждават, че Лили не е внучка на Робърт”.

Около масата отекнаха въздишки. Имах чувството, че земята се е отворила под мен. Лицето на Джонатан побеля.

“Какво казваш, майко?” – каза той, а гласът му трепереше.

Pexels

Елинор се ухили: – Това означава, че Хана е изневерила. Лили не е твоя дъщеря.”

Не можех да повярвам на това, което чувах. Зрението ми се замъгли от сълзи, докато оглеждах масата. Робърт, бащата на Джонатан, изглеждаше шокиран, но не каза нищо.

“Това не е вярно”, успях да кажа, но гласът ми трепереше. “Никога не съм изневерявала на Джонатан. Лили е наша дъщеря!”

Pexels

Елинор се подигра. “Тестът не лъже, Хана. Ти си била хваната. Време е да признаеш истината.”

Джонатан ме погледна, а очите му търсеха моите. “Хана, това… ти ли…?”

“Не!” Изкрещях, а по лицето ми се стичаха сълзи. “Няма никакъв шанс. Обичам те, Джонатан, и никога не съм ти изневерявала!”

Pexels

Джонатан изглеждаше раздвоен, поглеждайки между майка си и мен. Стаята се чувстваше задушаваща.

Лили ме дръпна за ръкава, а невинните ѝ очи бяха разширени от объркване. “Мамо, защо баба крещи?”

Pexels

Прегърнах я близо до себе си, опитвайки се да я предпазя от суматохата. “Всичко е наред, скъпа. Всичко ще бъде наред.”

Но дълбоко в себе си не бях сигурен как ще преминем през това. Обвинението беше като нож в сърцето ми и можех да видя съмнението в очите на Джонатан. Думите на Елинор бяха посяли семето на недоверието, а аз не знаех как да го изкореня.

Pexels

“Доказателствата са точно тук, всички. Хана е измамила сина ми и това семейство”, продължи Елинор.

Сълзи напълниха очите ми. “Не! Трябва да има някаква грешка!” Казах отчаяно.

“Как мога да ти вярвам, Хана?” Джонатан каза и сърцето ми се разби. “Това е ДНК тест. Как може да е грешка?”

Pexels

“Не знам, Джонатан, но трябва да има някакво обяснение”, казах аз, а гласът ми трепереше. “Обичам те и никога не бих те предала. Трябва да ми се довериш!”

Елинор пристъпи напред и скръсти ръце. “Доверие?” – засмя се тя. “След това? Резултатите от тестовете не лъжат, Хана. Хванали са те, а сега просто се опитваш да го прикриеш!”

Pexels

Поех си дълбоко дъх, опитвайки се да запазя спокойствие. “Елинор, разбирам, че си разстроена, но трябва да има и друго обяснение. Може би тестът е бил подправен или е станала грешка в лабораторията”.

“Тя е права”, каза Робърт. “Елинор, това е сериозно обвинение и трябва да сме сигурни, преди да прибързваме със заключенията”.

Pexels

Елинор го погледна, но не каза нищо. Лицето на Джонатан леко омекна, но съмнението остана. “Хана, искам да ти вярвам. Но това… това е трудно да се пренебрегне”.

“Знам, Джонатан. Знам”, казах аз, а по лицето ми се стичаха сълзи. “Но моля те, дай ми шанс да докажа, че съм била вярна. Ще направя всичко, което е необходимо.”

Pexels

Лили отново ме дръпна за ръкава, а невинните ѝ очи бяха разширени от объркване. “Мамо, какво става? Защо всички са толкова ядосани?”

“Всичко е наред, скъпа. Всичко ще бъде наред”, беше всичко, което можех да й кажа.

Но докато я прегръщах, не можех да се отърва от страха, че семейството ни е на ръба на разпада.

Pexels

Трябваше да открия истината, и то бързо, преди обвиненията на Елинор да унищожат всичко, което Джонатан и аз бяхме изградили заедно.

Същата вечер, след конфронтацията, седях в кабинета си и преглеждах протоколите от тестовете. Умът ми препускаше с въпроси и съмнения. Не можех да се отърва от усещането, че нещо не е наред. Докато сканирах документите, погледът ми попадна на данните за кръвната група.

Pexels

Кръвната група на Лили се различаваше от тази на Робърт… и на Елинор. Нещо се промъкна.

Няма как! Изкрещя умът ми. Как съм пропуснала това? Лили и Джонатан имат една и съща кръвна група, така че това означава…

Следващата ми идея изглеждаше налудничава, но това беше единственото обяснение, което имаше някакъв смисъл.

Решена да открия истината, реших да събера тайно ДНК проби от Джонатан и Робърт.

Pexels

Късно през нощта, когато Джонатан спеше, внимателно направих тампон на бузата му, като се постарах да не го събудя.

Сърцето ми се разтуптя, докато работех, страхувайки се, че може да се събуди и да ми зададе въпроси, на които не бях готова да отговоря.

Pexels

На следващата сутрин изчаках всички да напуснат къщата. След това отидох в стаята за гости, където бяха отседнали Робърт и Елинор.

Намерих гребена на Робърт и внимателно взех един косъм от него. С двете проби, скрити на сигурно място в чантата ми, се отправих към една клиника.

Pexels

Периодът на изчакване след подаването на пробите беше мъчителен. Занимавах се с рутинните си дейности, грижех се за Лили и се опитвах да се държа нормално около Джонатан и родителите му. Но отвътре бях като възел от нерви. Не можех да спя, да се храня или да мисля за нещо друго, освен за предстоящите резултати.

Най-накрая, седмица по-късно, ми се обадиха.

Pexels

Сърцето ми се разтуптя, докато слушах как рецепционистката на клиниката ми казва, че резултатите са готови. Запътих се към клиниката, а умът ми се въртеше от възможности.

Когато вдигнах плика, ръцете ми трепереха. Благодарих на рецепционистката и побързах да се прибера вкъщи, стискайки плика, сякаш беше спасително въже.

Pexels

След като се прибрах вкъщи, отидох направо в кабинета си, като заключих вратата след себе си. Поех си дълбоко дъх и отворих плика.

Докато четях резултатите, сърцето ми се разтуптяваше все по-силно с всяка дума. Истината беше точно там, пред мен, но трябваше да съм сигурна. Прочетох и препрочетох документа, а сълзите напълниха очите ми.

Как можа, Елинор? Как можа?

Pexels

Знаех, че трябва да се изправя срещу семейството сега, когато разполагах с резултатите от теста. Разпоредих на Лили да прекара следобеда в къщата на приятел, като не исках тя да става свидетел на още една болезнена сцена.

Със стиснат в ръка плик събрах всички в хола.

Pexels

Джонатан седеше на ръба на дивана и изглеждаше притеснен. Елинор и Робърт също бяха там.

“Елинор, направих още един ДНК тест – започнах аз, като се опитвах да запазя гласа си стабилен. “Оказа се, че Джонатан не е син на Робърт! Което означава, че ти си тази, която е изневерила!”

Pexels

В стаята настъпи мълчание, а лицето на Елеонора пребледня. “Това е… това е невъзможно”, заекна тя.

Джонатан ме погледна, а очите му бяха разширени от шок. “Какво искаш да кажеш, Хана?”

Pexels

Подадох му новите резултати от теста. “Доказателството е тук, Джонатан. Майка ти е излъгала всички ни! Ти остави резултатите от теста в хола след вечерята, Елинор – добавих аз, изправена пред нея, – а аз просто реших да ги прегледам. Тогава разбрах, че кръвната група на Джонатан не съвпада нито с твоята, нито с тази на Робърт!”

Робърт изглеждаше опустошен. “Елинор, това вярно ли е?” – попита той.

Pexels

Елинор не можа да го погледне в очите. “Аз… не мислех, че ще се стигне дотук”, беше всичко, което тя каза.

Джонатан се изправи, държейки резултатите от теста с треперещи ръце. “Майко, как можа? Обвиняваш Хана в измама, а през цялото време си била ти?”

Очите на Елеонора се напълниха със сълзи. “Съжалявам. Никога не съм искала това да се случи.”

Pexels

Поех си дълбоко дъх, изпитвайки смесица от гняв и тъга. “Опита се да разрушиш семейството ми, но истината излезе наяве. Аз никога не съм изневерявала. Ти го направи!”

Членовете на семейството погледнаха Елинор с недоверие. Джонатан се обърна към мен, а очите му бяха пълни със съжаление. “Толкова съжалявам, Хана. Трябваше да ти повярвам.”

Pexels

Прегърнах го, изпитвайки известно облекчение. “Вече всичко свърши, Джонатан. Истината най-накрая излезе наяве.”

В края на краищата Джонатан и аз се сближихме по време на изпитанието. Знаехме, че ще отнеме време да възстановим доверието си, но бяхме решени да продължим напред заедно. Истината ни беше донесла болка, но също така ни беше сближила и за това ѝ бях благодарна.

Що се отнася до свекърва ми, тя напусна дома ни в онзи ден и повече не посмя да се намеси в живота на Джонатан и мен.

Pexels