in

Родители искат синът им по-късно да е кръстен, научават, че баба и дядо вече са го направили тайно

След като решава да остави сина си да избере религията си по-късно, една жена открива, че родителите ѝ вече са го кръстили тайно. Няколко години по-късно с нея се свързал адвокат и казаното от него ѝ дало възможност да даде на родителите си важен урок.

Advertisements

“Това е пълно нарушение на нашето родителско решение и на всичко, за което се борим! Това не е правилно!” Мариса изкрещя на майка си Синтия, която се опитваше да успокои ситуацията.

Преди няколко часа Мариса се беше срещнала с госпожа Нелсън, която живееше в съседство с родителите ѝ. Тя не беше виждала възрастната жена от дълго време и спря да си поговори. Но госпожа Нелсън разкри нещо, което Мариса никога не си е представяла, че ще се случи.

Pexels

“И така, защо не бяхте на кръщенето на сина си?” – попита тя.

Баща ѝ се намеси. “Мариса, това е жестоко. Това отмъщение ли е?”

“Какво? Какво имаш предвид? Синът ми все още не е кръстен. Съпругът ми не е много религиозен и решихме, че е по-добре да изчакаме. Той ще избере, когато стане на 18 години” – поклати глава Мариса и обясни ситуацията.

“Хм… не, скъпа. Синтия кръсти детето си преди два месеца. Тя ми показа снимките на телефона си”, контрира объркано госпожа Нелсън.

Мариса не знаеше какво да каже. Тя помоли госпожа Нелсън да обясни по-подробно, но по-възрастната жена не знаеше много повече. Затова тя направи единственото нещо, което ѝ хрумна, и изтича при родителите си. Тя беше принудена да признае, а те се опитаха да оправдаят действията си. Но Мариса беше разярена.

Pexels

“Беше за негово добро – оправда се Синтия и се усмихна снизходително на дъщеря си.

“НЕ! Неговото собствено добро е да прави собствени избори, майко! Това е… никога повече няма да го видиш!” Мариса заплаши и се изтъпани от дома им.

Тя ги отряза, въпреки че те се опитваха да се обаждат, да изпращат съобщения и да идват. Мариса и съпругът ѝ не били готови да им простят, затова ги блокирала и избягвала, докато не се случило нещо няколко години по-късно.

“Наистина?” Мариса попита учудено. Тя говореше по телефона с адвокат, който представляваше голяма корпорация, която планираше да строи луксозни сгради в района в Ню Джърси. Случи се така, че един от парцелите, които планираха да купят за проекта си, беше къщата на родителите на Мариса. Тя беше официалният собственик, защото първоначално е принадлежала на баба ѝ и е била предадена на нея.

Pexels

Но тъй като съпругът ѝ имал собствена къща, а родителите ѝ живеели там от толкова дълго време, тя им позволила да я задържат. Тя обаче все още била на нейно име и адвокатът предложил значителна сума пари, за да я купи.

След като изслуша още от офертата, Мариса почти усети как в главата ѝ светва лампичка. Това беше идеалният шанс да даде голям урок на родителите си.

“Мариса! Не! Не можеш да го направиш! Това е нашият дом!” Синтия се скара на дъщеря си, след като чу какво е казала. Първоначално те бяха толкова развълнувани, защото тя ги беше потърсила, след като години наред ги беше замразявала. Но това не беше новината, която очакваха.

Баща ѝ се намеси. “Мариса, това е жестоко. Това отмъщение ли е?”

Pexels

“Не – сви рамене тя, а от думите ѝ капеше лед. “Просто това е чудесна възможност и тъй като не ни интересува мнението, желанията, желанията или решенията на другия, аз го правя. Така че трябва да си намериш ново място за живеене”.

“Моля те! Недей да правиш това”, Синтия се изправи и се примоли. “Толкова ни е жал. Не трябваше да правим това, което направихме. Беше грешка. Беше грешка. От години искахме да се извиним. Просто си мислехме, че това ново поколение е толкова различно от нашето. Начинът, по който ние израснахме… е, кръщението беше важно за нас. Но трябваше да го обсъдим. Моля, простете ни.”

Мариса се вгледа в сълзите, които се стичаха от очите на Синтия, и започна да се чувства виновна. Но майка ѝ най-накрая се беше извинила, а това беше всичко, което тя някога е искала. Баща ѝ се присъедини към извинението и я помоли да размисли.

Pexels

“Виждаш ли, виждаш ли колко е ужасно, когато другите вземат важни решения, без да се консултират първо с теб?”. Мариса ги попита. Тя изпусна леда в думите си и им заговори като тяхна дъщеря.

“Виждаме, скъпи. Много съжаляваме. Моля ви! Никога повече няма да налагаме нищо религиозно на нашия внук. Ще подкрепяме какъвто и път да реши да поеме на 18 години. Може дори да смени религията си. Е, чувал съм. Не съм сигурна – започна да бълнува Синтия.

“Ела тук – спря Мариса и я прегърна силно. “Лъжех те, мамо. Никога нямаше да продам тази къща по този начин. Но трябва да ти кажа за офертата. Мисля, че е добро. Това са добри пари. Можеш да си купиш по-малко жилище и да спестиш остатъка”.

“О, боже. Благодаря ти! Благодаря ти!” – проплака майка ѝ, но този път щастливо. Баща ѝ въздъхна с облекчение и след като емоциите им се уталожиха, те поговориха за предложението.

Pexels

В крайна сметка решиха да продължат с продажбата и родителите на Мариса се преместиха в малък апартамент, а останалата част от парите запазиха в спестяванията си. Те никога повече не се опитали да прекрачат границите или да вземат решения относно сина на Мариса.