in

Още в първата нощ след сватбата жената получава доказателство, което разкрива порочния план на съпруга ѝ

Когато сватбеното им тържество приключва, Теса и Майкъл се оттеглят в хотелската си стая, но скоро след това Майкъл изчезва. Когато една сервитьорка почуква на вратата, Теса научава кой е Майкъл в действителност.

Advertisements

Сватбеният ни ден беше почти приключил. На приема последните гости танцуваха бавно и отпиваха от шампанското. Племенницата на Майкъл бе откъснала сватбената торта в ъгъла на залата, а майка му почти бе припаднала на мястото си.

“Хайде да вървим, скъпа – каза Майкъл и ме поведе далеч от дансинга.

След осемнадесет месеца съвместен живот Майкъл ми предложи брак – с което постави началото на един нов живот. Това беше любов, която разцъфна бързо, страстно преплитайки живота ни.

“Сигурна ли си, че Майкъл е за теб?” – попита майка ми, когато пиехме заедно чай.

“Какво имаш предвид?” Попитах.

“Теса, ти произхождаш от богатство. Баща ти е милионер. Дали Майкъл е в това заради парите на татко?”

Майка ми беше посяла семето на съмнението. Но аз знаех, че Майкъл ме обича.

Той никога не беше говорил за богатството на баща ми. И тогава, когато баща ми беше диагностициран с рак, като всичко произтичаше от петно на черния му дроб – Майкъл се намеси, както би направил един син.

Pexels

Той водеше баща ми на лекарски прегледи и оставаше с него по време на химиотерапията, ако майка ми и аз не можехме да дойдем.

Така че, когато Майкъл ми предложи брак, една година след началото на връзката ни, това беше като лъч надежда – възможността баща ми да се ожени за човека, когото обичам.

Майка ми и аз планирахме сватбата до най-малките подробности. Беше грандиозен спектакъл на любовта и празника. Сватбата беше не само в чест на мен и Майкъл, но и за да предложим на баща ми едно последно голямо тържество, тъй като здравето му продължаваше да се влошава.

Pexels

Майкъл ме държеше здраво за ръката, когато стигнахме до апартамента ни за меден месец.

“О, скъпа, мисля, че си забравих телефона на масата, веднага ще се върна!” Майкъл каза, хвърляйки се обратно към асансьора.

Влязох в стаята ни, опитвайки се да разкопчая роклята си и да се преоблека за първата ни нощ като семейна двойка. Но просто не можех да разкопчая копчетата на гърба на роклята си.

“Просто ще трябва да изчакам Майкъл” – казах на отражението си в огледалото.

Изминаха тридесет минути, а от Майкъл все още нямаше и следа. Вероятно говореше с гостите или дори се промъкваше да хапне още едно парче сватбена торта.

Pexels

Тихото почукване на вратата ме изтръгна от мислите ми.

Отворих вратата и открих, че една от сервитьорките от вечерята ни на приема стои там, с широко отворени очи.

“Много се извинявам, че ви безпокоя – каза тя, а очите ѝ се стрелнаха из стаята зад мен. “Но наистина трябва да ви покажа нещо.”

Тя протегна треперещата си ръка, в която стискаше телефон.

Поканих я да влезе в стаята, като се надявах, че каквото и да има да ми каже – няма нищо общо с баща ми и неговото здраве.

Pexels

“Връщах се към приемната зала, за да се прибера, когато чух това. Началото липсва, но се опитах да запиша колкото се може повече”, казва тя.

Телефонът беше студен под пръстите ми. Завладя ме зловещо чувство. Не знаех какво ще последва.

Секунди по-късно гласът на Майкъл изпълни стаята.

“Слушай, Ашли, всичко се получи! Сега с Теса сме женени и скоро ще имам ключовете на империята. Баща ѝ ми се доверява повече от всичко. Не мога да си представя защо не би го направил. От месеци съм на негово разположение. Скоро ще взема толкова, колкото ни е необходимо, и ще дойда за теб, любов моя. Ще избягаме. Ще започнем свой собствен живот.”

Pexels

Телефонът се изплъзна от пръстите ми, блъскайки се в пода, когато мащабите на измамата на Майкъл се разбраха.

Майка ми беше права. Разбира се.

“С какво мога да помогна?” – попита ме сервитьорката.

“Помогнете ми да седна, а след това си тръгнете” – казах, протягайки ръка към нея, след като всичко се беше обърнало с главата надолу.

Когато тя се обърна да си тръгва, стиснах ръката ѝ.

“Благодаря ви”, казах дрезгаво.

Времето загуби смисъл до завръщането на Майкъл.

Pexels

“Съжалявам, скъпа!” – възкликна той. “Намерих си телефона! А след това се сблъсках с някои гости, които питаха за плановете ни за меден месец”.

Майкъл се свлече на леглото, забравяйки за гнева, който бълбукаше в мен.

“Какво става?” – попита той, като посегна към ръката ми, а в гласа му се долавяше нотка на загриженост.

Думите се изляха от мен, студени и непреклонни.

“Мислеше си, че можеш да манипулираш пътя си към богатството на семейството ми? Баща ми може и да умира, Майкъл, но той никога не би ти позволил да вземеш наследството ни. Можеш да кажеш на Ашли, че няма да получиш нито цент”.

Pexels

Лицето на Майкъл изгуби всички цветове, а устата му се отваряше и затваряше в напразни опити да формулира извинение.

“Теса, не знам какво говориш…” – започна той.

“Спести си лъжите” – прекъснах го аз.

Обърнах се, готова да се заключа в банята, докато той си тръгне.

“Ами предбрачният договор?” – попита той. “Имам право на половината от всичко.”

“Само ако сме били женени цяла година”, казах аз и свалих бижутата си. “Което със сигурност няма да стане.”

“Това не може да е вярно, Теса! Ти ме излъга!” Майкъл възкликна.

“Аз те излъгах? Майкъл, това беше записано в договора, който си подписал. А сега, моля те, напусни. Сигурен съм, че Ашли ви чака.”

Pexels

Майкъл излезе от стаята, а вратата се затръшна след него.

На следващата сутрин се срещнах с родителите си на брънч в хотела и им разкрих схемата на Майкъл, като защитих наследството на баща ми и се уверих, че той е наясно с истината.

Майка ми ме държеше здраво за ръката, като нито веднъж не изпита удоволствие от момента на “аз ти казах”.

Изминаха месеци от сватбата и бракът ми беше анулиран. Не знам къде е Майкъл и с кого е. Но знам, че ми е по-добре.