in

Охраната блокира възрастна дама на рок концерт, докато вокалистът не излезе за нея

Мерил дълго и упорито е търсила внука си Брандън, който дъщеря ѝ е изоставила в приют преди години. Но изглеждаше, че всичко е било напразно. Тъкмо когато почти се беше отказала, тя най-накрая го откри… на място, където се открояваше като на длан.

Advertisements

Докато Мерил нервно се запътваше към опашката, гъмжаща от млади посетители на партито, в главата ѝ заваляха мисли. Дали той ще повярва на думите ѝ? Откъде щеше да започне да обяснява всичко? Дали изобщо я иска в живота си?

Сякаш тревожните ѝ мисли не бяха достатъчно силни, тя беше бомбардирана от бурната музика на концерта, шумните улици и смаяните погледи, смеха и шушукането на младежите на опашката в големия клуб, където се провеждаше шоуто.

Pexels

“Кой покани баба?” – каза един младеж, като се смееше с приятелите си.

“Изглежда, че някой е забравил да си вземе хапчетата и е загубил пътя към вечерта на Бинго”, добави друг с нахално подсмърчане.

“Определено се е изгубила”, добави друг, когато Мерил се присъедини към опашката.

През седемдесет и петте години живот на Мерил тя беше твърде добре запозната с това колко безчувствени могат да бъдат хората. Тя нямаше нищо против тези деца. Единственото, което искаше, беше да го види, а дългото чакане на опашката я караше да се тревожи още повече за това.

Мерил най-накрая стигна до началото на опашката и отбивачът Дон беше смаян, когато видя старата жена пред себе си. Той се огледа объркано, сякаш очакваше някой да изскочи отвън и да я поиска.

Pexels

“Да! Какво отнема толкова време?”

“Здравейте, госпожо. Ем… Изгубихте ли се?” Дон учтиво попита.

“Здравей, млади човече. Не, не съм се изгубила – отвърна Мерил.

“О…” Дон просто отвърна, все още не знаейки какво да прави в тази ситуация.

“Как се казваш, сине?” Мерил попита, приближавайки се, за да чуе Дон по-добре през силната музика в концерта.

Pexels

“Името ми е Донаван. Но всички ме наричат Дон”, отговаря Дон.

“Приятно ми е да се запозная с теб, Дон. Аз се казвам Мерил. Надявах се… – започна Мерил, преди един от младежите да я прекъсне.

“Побързайте, стара госпожо! Не разполагаме с цял ден!” – грубо излая раздразненият младеж.

“Да! Какво отнема толкова време?” – добави друг.

Тълпата от хора зад Мерил започна да става неспокойна. Започнаха да се бутат и да викат, за да се доберат до предната част. Дон се приближи, като държеше ръката си към тълпата с неумолим авторитет.

“Успокойте се! Всеки ще получи своя шанс. Просто бъдете търпеливи – обяви Дон. Макар и с леко нежелание, тълпата скоро се успокои.

Pexels

“Госпожо, нямам цял ден – каза Дон, който ставаше все по-нетърпелив към възрастната дама.

“Съжалявам, че усложнявам работата ви повече, отколкото трябва. Дойдох да се видя с този младеж”, каза Мерил и му показа снимка на млад мъж. Тълпата зад тях избухна в писък на още по-силен смях от преди.

Мерил се оглежда, объркана и леко смутена. Дон погледна снимката, а след това плаката на групата. Мъжът на снимката беше вокалистът на групата. Дон погледна Мерил с подозрение, обмисляйки какво да направи по-нататък.

“Добре, моля, преминете през металния детектор – каза Дон, като даде шанс на жената противно на добрата си преценка.

Жената ставаше все по-подозрителна за него.

Макар че беше възрастна дама, времето, което Дон беше прекарал като охранител, го беше научило, че на подобни събития не всичко е такова, каквото изглежда.

“Много ви благодаря!” Мерил отвърна с голяма благодарност.

Pexels

Мерил мина през металния детектор и той моментално звънна. Дон погледна възрастната жена с разочарование.

“Госпожо, не мисля, че ще влезете на този концерт тази вечер. Освен това това не е място за стара дама – каза Дон. Докато Дон все още говореше, Мерил извади от джоба си огърлица с медальон и му я подаде.

“Виж, Дон. Наистина съм ти благодарна за всичко, което направи за мен тази вечер, и не бих искала да задържа теб или тези други млади хора по-дълго, отколкото трябва. Моля те, просто му дай това и му кажи, че съм навън и го търся… Моля!” Мерил каза с искрена молба. Дон въздъхна дълбоко, преди неохотно да приеме огърлицата.

“Добре, ще го предам на някое от момчетата, които работят зад кулисите, и те ще предадат съобщението – заключи Дон.

“Много ти благодаря, Дон. Това означава много за мен”, каза Мерил.

Мерил седеше в близката зала и чакаше, надяваше се и се молеше посланието ѝ да стигне до младия мъж. Тя също така се притесняваше да не загуби огърлицата. Освен паричната му стойност, то имало и голяма сантиментална стойност за Мерил.

Pexels

След няколко минути чакане Мерил изведнъж чува силни възгласи от тълпата в и около опашката. Когато погледна, Брандън, вокалистът на групата, се появи от шумната тълпа, която ревеше от вълнение.

“Това е жената – каза Дон, извеждайки Брандън от дивата тълпа и насочвайки го към Мерил. Мерил се изправи нервно, когато я приближиха. Тя се озари от усмивка, а сълзите ѝ напираха, когато Брандън най-сетне стигна до нея.

Тя огледа младия мъж, сякаш беше от чужда планета. Вгледа се в очите му, сякаш в тях имаше злато. За момент Брандън не каза нищо, изненадан от поведението на жената.

“Не съм, Брандън. Майка ти, Бриджит, беше моя дъщеря. Ние сме семейство, Брандън.”

“Откъде имаш това?” Брандън попита, като се отърси и премина направо към въпроса.

Pexels

“Разпознавате ли го?” Мерил попита с въздишка на облекчение.

“Да, беше на майка ми”, каза той и отвори медальона със снимка на 8-годишния Брандън и майка му вътре. “Това е снимка на нея и на мен, когато бях по-малък”, добави Брандън и нежно погали медальона, докато си спомняше.

“А сега как го взе?” Брандън попита с много по-голямо внимание този път. Мерил започна да плаче пред снимката, после се върна към Брандън, все още невярваща.

“Ем… Брандън, аз съм твоята баба. Това е дъщеря ми – каза тя колебливо, като посочи снимката.

“Лъжеш! Откъде имаш този медальон?” Брандън каза емоционално.

“Не лъжа, Брандън. Майка ти, Бриджит, беше моя дъщеря. Ние сме семейство, Брандън”, призна Мерил.

Pexels

“Не, това не може да е вярно! Семейството на майка ми ме мразеше! И тя…” Брандън започна, вече разплакан. Отне му миг, за да се стегне. Пое си дълбоко дъх и продължи. “Накрая ме захвърли в едно сиропиталище. Никога повече не я видях – каза Брандън с разбито сърце.

“Не знам откъде сте разбрали това, госпожо. Но можете да го задържите. Аз нямам семейство”, каза Брандън, избърса сълзите си и хвърли медальона на пода. След това се обърна към Дон и каза: “И Дон, моля те, не ме викай навън за такива глупости. Тази жена очевидно е луда.”

Брандън продължи към концертите, изгубвайки се в тълпата, докато тя го прегръщаше с нестройни възгласи.

Докато Мерил гледаше как Брандън изчезва в далечината, краката ѝ започнаха да я подкосяват. Тя се препъна напред-назад.

“Добре ли сте, госпожо?” Дон я попита, като бързо я задържа на крака. “Нека седнем. Аз ще ти донеса вода – каза Дон, като я настани, взе една близка бутилка с вода в коридора и я подаде на Мерил.

Pexels

“Благодаря ти, Дон. Ще се оправя. Просто беше малко претоварващо. Мога ли все пак да вляза?” Мерил попита, като отпи огромна глътка вода.

“Да влезете, госпожо?” Дон попита с недоумение.

“На концерта. Бих искала поне да го видя как пее – каза Мерил тъжно.

“Сигурна съм, че може да се уреди, госпожо – каза Дон, съчувствайки на старата жена. “Просто се надявам, че сте готова за това. Там става доста лудо – добави Дон.

“О, моля. През петдесетте години на миналия век се забавлявах. Това не е нищо”, каза Мерил с насмешка. Двамата споделиха смях, докато Дон помагаше на Мерил да се изправи на крака и след това я придружаваше до концерта.

Мерил все още благоговееше пред Брандън. Още повече, когато го гледаше на сцената да прави това, което обичаше. Тя гледаше концерта със сълзи на радост и тъга.

Pexels

Тя изпитваше радост от това, че вижда внука си в неговата стихия, правейки това, което обича. Дъщерята на Мерил има същата искра и любов към музиката, но никога не се занимава професионално с нея. Докато го наблюдаваше, тя си спомни за дъщеря си.

Въпреки това Мерил беше с разбито сърце от възможната реалност, че никога няма да може да го опознае. Надяваше се, че нещата биха могли да се развият по-добре, но за съжаление изглеждаше, че този концерт е най-близкото нещо, което някога щеше да види отново внука си.

Дон я наблюдаваше през цялото време, съчувстваше и съжаляваше Мерил. Той стоеше недалеч от нея, като я държеше под око за всеки случай, ако припаднеше. Докато го наблюдаваше, Мерил отново започна да се препъва. Дон се втурна към нея, помогна ѝ да влезе в близката зала за персонала и я положи на дивана.

“Толкова за партитата през 50-те години” – каза Дон с кикот. “Сериозно, добре ли си? Да извикам ли линейка?” Дон попита.

“Добре съм, Дон, просто съм малко уморена и с разбито сърце. На моята възраст прекалено много активност, било то емоционална или физическа, може да доведе до това да се окажеш в болницата. Но аз съм добре. Просто се нуждая от малко време, за да се възстановя, това е всичко”, каза Мерил.

Pexels

“Добре, тогава. Ще те изчакам, докато се почувстваш по-добре – каза Дон и седна до нея.

Дон и Мерил разговаряха до края на концерта, а тя му разказа своята история. Мерил никога не беше знаела за Брандън. Дъщеря ѝ Бриджит го е родила и го е отглеждала тайно около осем години. Бриджит избягала с гадже, което Мерил не одобрявала.

Всеки път, когато Брандън питаше майка си за семейството си, те просто казваха на детето, че семейството им ги мрази и не може да бъде с тях. Малко преди Брандън да навърши шест години, баща му напуска него и майка му. Бриджит го отглежда сама в продължение на две години, но след това започва да се разболява.

Осъзнава, че не може да си позволи да го отглежда, тъй като сметките за лечение се трупат, затова го оставя в сиропиталище. Години по-късно Бриджит пристига на прага на дома си в омаломощено състояние и я моли да ѝ помогне да намери сина си.

Pexels

Бриджит обясни всичко, което се беше случило през годините. Тя разказа на Мерил как се е опитала да го намери в сиропиталището, но информацията за него е изчезнала и Брандън се е загубил в системата.

Мерил се съгласи да помогне и в продължение на няколко месеца те търсеха Брандън, но безуспешно. По-късно Бриджит умира през същата година. Мерил цени времето, което са успели да прекарат заедно, преди тя да почине.

През малкото време, което прекарали заедно, те поправили стари рани и изразили любовта си един към друг.

И макар да беше трудно, като се има предвид всичко с Брандън, те се справиха. Последното желание на Бриджит към майка ѝ беше да занесе медальона на Брандън и да бъде до него, тъй като те бяха единственото семейство, което все още имаха.

“И сега съм тук и се опитвам да направя точно това – каза Мерил, завършвайки историята, докато седеше на дивана с Дон и изглеждаше много по-добре.

“Уау. Това е доста интересна история. И как го намери?” Дон попита.

Pexels

“Ами… Честно казано, след няколко години се бях отказала да търся. Все още се молех да намеря момчето, но нямах сили за още едно разочарование”, каза Мерил със стоически поглед.

“Тогава един ден една от старите ми приятелки ме посети с внучето си. Тя видя снимката върху медальона и ми каза, че момчето прилича на вокалиста на любимата ѝ група. Направих проучване и то ме доведе тук. За съжаление изглежда, че всичко това може да е било напразно – каза Мерил с дълбока въздишка.

Дон погледна жената и дълбоко ѝ съчувства. Той е отгледан от баба си, но никога не е познавал родителите си. Цялата тази ситуация беше твърде близка до дома на Дон. Той си помисли, че ще опозори почтеността и баба си, ако не се опита да помогне на семейството на Мерил.

“Слушай, не мога да обещая нищо. Но Брандън и аз сме в доста добри отношения. Ще се опитам да поговоря с него”, обеща Дон.

“Наистина? О, благодаря ти, дете мое. Бог да те благослови!” – каза развълнуваната Мерил и се просълзи.

Pexels

Месец по-късно Мерил е у дома и пие чай. Тя погледна медальона на масата и се замисли за Брандън. Не беше чувала нищо от него, а след един месец си помисли, че дори Дон не би могъл да го убеди. Когато отвори медальона, на вратата веднага се позвъни.

“Идвам – каза тя и внимателно постави медальона на масата. Звънецът на вратата звънна за втори път.

“Казах, че ще дойда веднага – каза Мерил и се приближи до вратата. Когато отвори вратата, сърцето ѝ веднага се затопли от радост.

“Здравей.” “Разговарях с Дон и мисля, че най-накрая съм готов да го чуя сам”, каза Брандън и се просълзи, докато ѝ подаваше цветя.

Pexels

“Разбира се. Моля, влезте – отвърна Мерил и го въведе.

Мерил разказа на Брандън всичко за майка му още от самото начало. Тя му подари медальона и изрази любовта на дъщеря си към него. Брандън избухва в плач, когато чува, че майка му е мъртва.

Той се надяваше, че тя все още е някъде там. Надяваше се, че някой ден ще получат втори шанс. Мерил го утеши и от този ден те бяха баба и внук. От този ден те отново бяха семейство.