in

Открих, че изчезналият ми син е осиновен от друга жена

Синът ми изчезна при мистериозни обстоятелства преди две години. Това беше история, изпълнена с въпроси без отговор. Неотдавна, докато бях в командировка в друг град, се натъкнах на него на улицата. Тази среща само добави нови пластове към и без това объркващата мистерия на неговото изчезване.

Advertisements

Стиснах студения волан, а умът ми се забърза. “Домът е там, където си го направиш” – промърморих, но утехата, която някога ми осигуряваше, отдавна беше изчезнала.

Бях в командировка в нов град, опитвах се да превърна това място в свой дом, но някак си не можех да го направя. Знаех, че не мога. Домът е там, където са любимите ти хора. А аз бях съвсем сам. Никога нямаше да имам дом.

Потънала в мислите си, минах покрай едно училище и тогава забелязах едно момче с къдрава руса коса. “Арнолд?” Сърцето ми се разтуптя. Той приличаше точно на изчезналия ми син, но това не можеше да е така, нали?

Не можах да се сдържа и последвах жълтия училищен автобус, в който се качи момчето. Автобусът се движеше на зигзаг по улиците, а аз вървях след него, водена от отчаяната надежда на една майка.

Pexels

“Минаха две години, Арнолд. Две години без никаква следа от теб”, прошепнах аз, а болезненият спомен за изчезването му ме преследваше.

Преди две години трябваше да започнем нов живот под защитата на свидетели, след като свидетелствах срещу опасен човек – бившия ми работодател, за когото работех като счетоводител. Съпругът ми беше негов шофьор и когато ни предложиха да влезем в програмата, Джеймс отказа, защото беше твърде лоялен към шефа си.

Знаех, че програмата може да осигури добър живот за мен и сина ми, затова Джеймс и аз тръгнахме по различни пътища.

Приспособяването към новия ни живот под защитата на свидетелите беше трудно. На Арнолд му липсваше баща му и ние живеехме в тайни, като почти не говорехме за миналото си.

Един ден, когато се прибирах от работа, развълнуван да видя Арнолд, забелязах заплашителна фигура до оградата на съседа. Разпознах го като заплаха от нашето минало и разбрах, че са ни намерили. Обзе ме паника, докато тичах към дома, молейки се Арнолд да е в безопасност.

Pexels

Влизайки задъхано в къщата ни през задната врата, извиках: “Арнолд! Пакетирай се, веднага!”

“Мамо? Какво става?” – попита той объркан.

“Няма време за обяснения”, подканих го и му подхвърлих раницата. “Трябва да се махаме оттук.”

Докато набързо опаковахме нещата, се обадих на офицер Перес, човекът, който ми беше помогнал с всичко, когато постъпих в програмата. “Малкълм, това е Карла. Те са тук – тези, които ни преследват.”

Но преди Перес да успее да отговори, видях сенки да се приближават към къщата ни.

Пуснах телефона и грабнах Арнолд. “Навън, веднага!”

Промъкнахме се през храстите с разтуптяни сърца и се запътихме към колата. Докато се отдалечавахме, зад нас се появиха фарове. Натиснах педала на газта, а мисълта ми беше насочена към бягството.

Pexels

“Мамо, внимавай!” Викът на Арнолд върна вниманието ми точно навреме, за да заобиколя кофите за боклук.

“Съжалявам!” Задъхах се, а сърцето ми се разтуптя, когато колата на бандитите изръмжа заплашително зад нас.

“Мамо, можем ли да ги победим?” Арнолд ме попита, като ме погледна.

“Трябва да го направим!” Казах уверено.

Потеглих по-бързо, преплитайки се по улиците с ревящия в ушите ми двигател.

“Мамо, те са точно зад нас!” Пръстите на Арнолд стиснаха дръжката на вратата.

“Д*рво, забравих си телефона. Не мога да се обадя за помощ”, измърморих аз, натискайки педала на газта.

Pexels

“Съсредоточи се върху това да ги загубиш!” Арнолд изкрещя, а очите му се разшириха. Тръгнахме през града, лабиринт от завои и почтишни пропуски, докато сградите не отстъпиха място на открития път.

“Къде отиваме?” Арнолд попита.

“Извън града”, казах аз, стискайки волана.

Колата се плъзгаше по чакъла, докато се отклонявахме от пътя към гората, а клоните се удряха в прозорците.

“Мислиш ли, че сме ги изгубили?” Арнолд надникна в тъмнината.

“Вече не ги виждам”, казах аз, надявайки се да е вярно. Намерихме изоставена колиба на една поляна и побързахме да влезем вътре.

Pexels

“Тихо. Може би все още са наблизо”, прошепнах аз, сканирайки тъмнината.

“Безопасно ли е тук?” Арнолд прошепна.

“По-безопасно, отколкото там”, уверих го аз. “Нека останем на място до зори.”

Но тогава далечното ръмжене на двигател наруши тишината.

“Арнолд, слушай”, казах аз и го хванах за раменете. “Аз ще ги отведа. Ти върви по другия път, намери помощ.”

“Няма да ме хванат”, излъгах аз. “Бъди смел и бърз. Можеш ли да го направиш?”

Pexels

Той кимна решително. “Ще намеря някого. Ще извикам полицията.”

“Добро момче.” Стиснах ръката му и бутнах вратата. “Върви, сега!”

Арнолд се измъкна отзад, а аз се втурнах в гората. Клоните ме блъскаха, докато тичах, без да смея да погледна назад. Бандитите бяха по следите ми. След изнурително преследване се сринах, задъхвайки се за въздух.

“Край на линията” – каза груб глас, но след това полицейски сирени прорязаха тишината. Не беше Арнолд, който ги беше повикал; те ме откриха благодарение на GPS-а на колата ми. Търсихме Арнолд в продължение на дни без никакъв успех.

Затова, когато видях това момче с къдрава руса коса и лешникови очи, видях надежда… надежда, че мога да си върна сина. Последвах го до една къща в обикновен квартал и почуках на вратата с треперещи ръце.

Pexels

Отвори една жена, която изглеждаше объркана.

“Мога ли да видя Арнолд?” Едва прошепнах.

“Тук няма никакъв Арнолд” – отвърна тя.

“Но момчето с русата коса, то е моят син”.

“Това е Джейкъб, моят син”, поправи ме тя.

“Не, ти не разбираш. Той е Арнолд, моето момче.”

Джейкъб се приближи до вратата, като ме погледна предпазливо. “Кой си ти?”, попита той.

Pexels

Със сълзи на очи казах: “Арнолд, това съм аз, твоята майка”.

Аманда, жената, ми каза: “Той загуби паметта си отпреди две години. Той има амнезия.”

Умолих я да ми повярва. “Той е изчезнал преди две години. И сега го намерих тук, при теб”.

Аманда не изглеждаше убедена. “Тази история… Наистина ли очакваш да й повярвам?”

През риданията си настоях: “Той е мой син. Моля те.”

“Стига!” Силното бутане на Аманда ме накара да се спъна на верандата. “Джейкъб е мой син и е на сигурно място при мен”, настоя тя и затвори вратата с последно затръшване.

Pexels

Отчаяна, набрах 911. “Синът ми, изчезнал преди повече от две години, току-що го намерих – обясних разтърсена.

Когато полицаите и социалните работници дойдоха в дома на Аманда с някакви документи, те казаха: “Трябва да проверим дали Джейкъб всъщност не е синът на госпожа Матюс, Арнолд”.

В болницата Арнолд изглеждаше малко уплашен за ДНК теста. “Това ще боли ли?” – попита той тихо.

Медицинската сестра се усмихна нежно. “Само една малка щипка, нищо повече.”

Докато чакахме резултатите, Арнолд сподели историята си за това как се е събудил в гора и е живял със старец, когото е смятал за свой баща. “Аз… не знаех какво да мисля. Главата ми беше цялата размътена – каза той, погледна ме и после бързо отвърна поглед. “Старецът се грижеше за мен, но животът там беше труден. Един ден просто трябваше да избягам.”

Pexels

“Къде отидохте?” – запита водещото ченге.

“Взех кола до най-близкия град. Казах на службата за настойничество, че съм се изгубил”. Гласът му се поколеба, но той продължи. “После Аманда ме намери”.

“Резултатите от тестовете са готови – обяви лекарят, влизайки в стаята с клипборд в ръка. “Джейкъб е Арнолд”, обяви той.

Приближих се до сина си със сълзи в очите. Но Арнолд се отдръпна от докосването ми, сълзите се стичаха по лицето му. “Искам да остана с Аманда!” – протестира той.

Социалната работничка се обърна към мен, гласът ѝ беше стабилен, но не и неприятен. “Законът е ясен. Арнолд трябва да бъде с биологичната си майка.”

Излязохме от сградата и се насочихме към колата ми, като представителят на настойничеството ме погледна съчувствено, преди да се разделим. Пътуването обратно към моя град беше дълго и тихо. Арнолд седеше до мен и гледаше с празен поглед през прозореца на пътника.

Pexels

Продължавах да се опитвам да запълня празнотата между нас с дребни разговори, да питам за интересите му, какво обича да яде и всичко, което да предизвика някаква връзка.

“Арнолд, когато се приберем вкъщи, можем…”

“Ти не си ми майка” – намеси се студено той, като ме прекъсна по средата на изречението.

“Арнолд, моля те”, помолих аз.

“Просто престани”, каза той и се обърна настрани от мен, а езикът на тялото му затваряше всякакви по-нататъшни опити за разговор.

Когато Арнолд се прибра вкъщи, всичко приличаше на филмова сцена. Никога не съм очаквала да намеря сина си отново. Показах му стаята му. “Това е твоето пространство, Арнолд. Скоро ще вечеряме, добре?”

Pexels

По време на вечерята отново се опитах да проведа светски разговор, но Арнолд ме прекъсна, крещейки с пълно гърло. “Престани да се държиш, сякаш ти пука! Майка ми е Аманда! Искам да живея с нея!”

Думите му дълбоко ме нараниха и в знак на неудовлетвореност не можах да се сдържа да не изкрещя: “Ти си мой син и ще живееш с мен!”.

След разгорещен спор го заключих в стаята му за сигурност – за да не си тръгне. Но скоро един шум от стаята му ме накара да изтичам при него. Ръцете ми трепереха, докато отключвах вратата. Виждайки го на прозореца, който се канеше да скочи от втория етаж, извиках: “Арнолд, не!”

Но това не го спря. Той скочи.

Нараняването на Арнолд беше сериозно, но не застрашаваше живота му. Когато отидох да го видя в болницата, той не ме искаше там. “Махай се!” – извика той.

Pexels

Но поведението му се променило, когато Аманда влязла. Арнолд се усмихна и се разплака, докато се прегръщаха. Беше ясно, че ги свързва тясна връзка, връзка, създадена от любов.

Погледнах Арнолд, усещайки смесица от тъга и любов. “Наистина съжалявам, Арнолд. Ако това, че си с Аманда, те прави щастлив, тогава ще ти позволя да останеш с нея. Искам само твоето щастие.”

Очите на Арнолд срещнаха моите и той кимна, избирайки Аманда. Но след това добави: “Все пак трябва да ми дойдеш на гости”.

Като чух това, се почувствах малко по-добре. Накара ме да се замисля, че семейството не се състои само в това с кого си роднина. Става дума за мястото, където се чувстваш щастлив и в безопасност.

Арнолд започваше нова глава, както и аз, но все още бяхме свързани с особен вид любов и най-накрая бях намерила своя дом.