in

Открих тайния втори телефон на съпруга си и реших да го последвам

Бракът на Маргарет е в опасност – тя е шокирана да открие, че съпругът ѝ има два мобилни телефона. Отчаяна да спаси брака си и да осигури цяло семейство за любимите си дъщери, тя се опитва да се пребори за това. Но тепърва й предстои да осъзнае кое е най-добро за децата й и за самата нея.

Advertisements

Пронизителната аларма проряза предсмъртната тишина и ръката на Маргарет се протегна, за да я заглуши. Ставайки от леглото, тя бързо се освежава и отива в кухнята.

Докато се занимаваше със сутрешните си задължения, Маргарет чу как кафемашината издава тих съскащ звук. Чувстваше се приятно, особено в тишината на ранното утро.

Маргарет ефикасно приготви обяда: сандвич с фъстъчено масло и конфитюр, нарязан на спретнати триъгълници за Лиза, нарязани ябълки и обелени портокали за Роза и сандвич с пилешко за Том. Някога обичаше да прави тези неща, но сега се чувстваше празна. Двамата с Том не бяха толкова близки, колкото преди.

“Мамо?” Гласът на Лиза прекъсна мислите на Маргарет.

Pexels

“Добро утро, скъпа. Обядът ти е на плота.”

“Татко стана ли вече?” Роза се втурна в кухнята, пълна с енергия.

“Скоро ще слезе”, отвърна Маргарет с принудителна усмивка.

Няколко минути по-късно се появи Том и кимна енергично на Маргарет. Нямаше галене по бузите, нито обсъждане на плановете им за деня.

“Добре ли си спал?” – попита тя.

“Да”, отговори Том бързо. “Имам спешна среща днес. Трябва да ям бързо и да тръгвам. Момичета, вземете автобуса, добре?”

Pexels

“Това с господин Дикенс ли е?” Маргарет попита.

“Донякъде” – каза той, избягвайки погледа ѝ. “Сложно е.”

Той ѝ благодари за закуската и се приготви да си тръгне, но тогава осъзна, че телефонът му липсва.

“Позволете ми да ви помогна да го потърсите – предложи Маргарет и се отправи към кабинета му.

“Не, не, съсредоточи се върху нещата си”, настоя Том, но Маргарет отиде в домашния му кабинет и чу как телефонът вибрира в едно чекмедже.

“Том, мисля, че е тук!” – извика тя, но той вече го беше намерил и излезе рязко, като входната врата се хлопна след него.

Pexels

Ако Том е намерил телефона си, откъде идва този шум? Маргарет се зачуди, докато влизаше в празния офис. Тъй като не знаеше къде са ключовете за офиса, тя използва една фиба за коса, за да отвори заключеното чекмедже, откъдето изглежда идваше звукът.

Вътре открила телефон, който изглеждал точно като този на Том. Сърцето ѝ се разтуптя, когато откри съобщения от Пърл – дъщерята на шефа на Том. Младото момиче придружаваше баща си, господин Дикенс, в дома им за случайни вечери.

Едно съобщение от Том гласеше: “9:30 сутринта, на обичайното място”. Маргарет прочете още съобщения и разбра къде ще се срещнат. Маргарет разбра, че това продължава от известно време насам – тайните срещи на Том и Пърл.

Тя отиде на адреса, в едно кафене, и видя Том и Пърл заедно. Светът ѝ спря, когато видя Том и Пърл да се целуват. Маргарет беше разкъсана. Не знаеше дали трябва да се изправи срещу тях, особено като си помисли за дъщерите им.

Скривайки се зад едно дърво, тя започва да плаче. “Том, как можа?” – прошепна тя, усещайки тежката тежест на годежния си пръстен.

Pexels

Но тя не можела да позволи на това младо момиче да унищожи семейството ѝ. В името на двете си момичета Маргарет знаела, че трябва да действа. Затова последвала Пърл до общежитието ѝ. “Тук съм, за да видя Пърл. Аз съм нейната майка”, излъга тя пазача.

С кимване той ѝ позволи да влезе.

Маргарет тръгна по стерилния коридор, обувките ѝ щракаха по линолеума и с всяка стъпка усещаше тежестта на страха си. Тя спря пред вратата на Пърл, украсена с жив колаж, и почука рязко.

“Кой е?” Младежкият глас на Пърл попита отвътре.

“Това съм аз, Маргарет”, отвърна твърдо тя.

Пърл отвори вратата, усмивката ѝ беше учтива, но студена.

“Маргарет, каква изненада – каза тя, а тонът ѝ бе подплатен с притворна невинност.

Pexels

“Стига с тези преструвки – каза Маргарет тихо. “Знам за теб и Том.”

Усмивката на Пърл за кратко помръкна. “Том? О, имаш предвид съпруга си.”

“Той има семейство. Деца, които се нуждаят от него. Осъзнаваш ли изобщо какво правиш?”

“Маргарет, ти… просто си губиш времето. Той не иска такъв живот… Той ме обича.”

“Любовта не се гради върху лъжи, Пърл! Готова съм да забравя каквото се е случило и да продължа напред. Семейството на Том има нужда от него!”

“Но Том е щастлив с мен и вече не те иска! Така че просто се отдръпни, Маргарет.”

Pexels

“Моля те, намери някой на твоята възраст”, моли Маргарет, но Пърл я отхвърля.

“Излизай, преди да съм извикала охраната! Напуснете!”

Маргарет си тръгва, а сърцето ѝ е разтърсено. Трябваше да направи нещо, за да не се разпадне семейството ѝ. Върна се вкъщи и се подготви да се изправи пред Том, като облече рокля от по-щастливи времена и се гримира, за да прикрие болката си. Той беше забравил обяда си в бързината и това беше нейният шанс.

Маргарет се появява в офиса на Том с обяд, който сама е приготвила, с надеждата да запали искрата между тях. “Изглежда, че съм забравила да ти опаковам това”, каза тя, като се опита да звучи закачливо. “Натоварен ден?” – попита тя, влизайки в кабинета му.

“Затрупан”, отговори Том бързо, въпреки че компютърният му екран подсказваше друго.

Pexels

С движение без практика и с оттенък на отчаяние Маргарет се качи на ръба на бюрото му, кръстосвайки крака в опит да предизвика очарование от дните на ухажването им, но се спъна и падна на пода. Смехът на Том, остър и кратък, изпълни офиса.

“О, Боже, Маргарет! Ето, позволете ми да ви помогна – предложи той, докосването му беше хладно и дистанцирано.

Лицето на Маргарет почервеня от срам и гняв. Чувстваше се така, сякаш не ѝ е мястото в света на Том. “Помниш ли, когато говорихме, че ще направим нещо диво в офиса ти?” Тя опита отново, надявайки се да преодолее пропастта между тях.

“Маргарет, наистина трябва да се връщам на работа – каза Том, избягвайки темата, и вече я водеше към вратата.

Той й държеше вратата отворена и тя излезе с натежало сърце.

Pexels

Когато вратата се затвори зад нея, запечатвайки мъжа, когото вече не познаваше, Маргарет тръгна по коридора, а ритмичното щракане на токчетата ѝ вече беше по-бавно. Пръстите ѝ се свиха около ръбовете на чантата, ноктите ѝ се впиха в кожата, когато спря пред офис сградата на Том.

Шумоленето на града сякаш се превърна в далечно шумолене, оставяйки я да слуша ехото от незаинтересоваността на Том, което звучеше в ушите ѝ. Тя вдигна поглед към небето, а в очите ѝ се появиха сълзи.

“Том!” – извика тихо тя, когато той се появи няколко минути по-късно, закопчавайки палтото си срещу студа във въздуха. “Мислех си, че може би ще можем… нали знаеш, да си направим малка изненада тази вечер. у дома.”

Но Том отхвърли усилията ѝ. “Звучи мило, Мардж, но имам купчина документи”, каза той. “Ще се наложи да работим цяла нощ. Вероятно няма да се прибера до сутринта.”

“О, разбирам. Работата е на първо място.”

Маргарет го гледаше как си тръгва, усещайки как любовта им избледнява.

Когато се върна у дома, тишината я преследваше. Нямаше представа как да поправи нещата. Но тогава влязоха момичетата ѝ, Лиза и Роза, и я разсеяха от тревожните ѝ мисли.

“Мамо? Днес нещо в теб е различно. Всичко е наред?” Лиза попита, изглеждайки притеснена.

Маргарет се опита да се усмихне. Чувстваше се добре, че ги е грижа. И тогава Роза каза нещо мило: “Мамо, ти си наистина красива, знаеш ли?”

Тези думи накараха Маргарет да се почувства по-силна. Тя осъзна, че не е трябвало да чака Том да я забележи. Тя имаше своите момичета и това беше достатъчно.

С нова енергия тя им каза: “Знаете ли какво, момичета? Ние ще се справим. Дори по-добре от добре.”

Pexels

Сякаш казваше, че е приключила да тъгува за това, че на Том не му пука. Сякаш беше готова да поеме каквото и да се случи, само тя и момичетата ѝ.

След като прибра момичетата за през нощта, Маргарет отвори стария си скрин. Прелисти износените страници на адресната си книга, подвързана с кожа, докато не се появи името на шефа на Том, г-н Дикенс. Тя си спомни думите на г-н Дикенс за дъщеря му: “Перлата е скъпоценният камък на моя живот”.

Маргарет направи пауза, чудейки се дали постъпва правилно. Но тя нямаше друг избор.

Тя набра номера му, а сърцето ѝ заби. “Г-н Дикенс, това е Маргарет. Има нещо, което трябва да знаете за Том и Пърл”, каза тя, когато той отговори.

Маргарет беше синхронизирала телефона си с тайния телефон на Том и знаеше, че той ще се срещне с Пърл в един хотел тази вечер.

Pexels

По-късно в хотела Маргарет забелязва Том и Пърл заедно, смеещи се и вървящи към асансьора. Беше оставила дъщерите си при една съседка, така че не трябваше да се притеснява, че момичетата ѝ са сами.

Маргарет тайно последва Том и Пърл и щом се озова пред вратата на стаята им, където висеше табела “НЕ НАРУШАВАЙТЕ”, изпрати съобщение на г-н Дикенс: “Дъщеря ви и съпругът ми са заедно тук. Ако ви е грижа, елате.”

Пристигането на господин Дикенс беше гръмотевично, гласът му изпъкваше от предателство. “Отвори тази врата, Пърл!” – поиска той, докато блъскаше по вратата.

Вратата се отвори и разкри Том и Пърл, хванати на местопрестъплението. “Господи, Пери, недей…” Молбата на Том беше прекъсната от студената ярост на господин Дикенс.

“Уволнен си”, заяви той, като с тези думи подпечата съдбата на Том.

Pexels

Маргарет си тръгна, решена да продължи напред.

Когато входната врата се затвори зад нея с тихо щракване, тя почувства странно облекчение. Но отдихът беше кратък, тъй като звукът на молба наруши спокойствието. Том си беше вкъщи.

“Маргарет, моля те”, помоли той, като я следваше като сянка. “Направих грешка. Трябва да видя момичетата! Искам да бъда с вас!”

Тогава тя се изправи пред него, погледът ѝ беше стабилен и решителен. “Не, Том. Момичетата и аз… ще се справим и без теб!”

Pexels