in

Отидох на представлението на съпруга си, но когато чух какво казва за мен на сцената, реших да му дам урок

Хелън е съсипана, когато се промъква на едно от стендъп представленията на съпруга си и разбира, че всичките му шеги са жестоки по неин адрес! Тогава тя замисля дързък план, за да му даде урок пред цялата общност.

Advertisements

Преместването в това малко градче е трябвало да бъде ново начало. Съпругът ми Аарон и аз търсехме по-бавно темпо, място, където да се сближим отново, докато аз се опитвах да се примиря с безплодието си.

Но нещата не вървяха по план.

Unsplash

Аарон, със своята естествена харизма и бърз ум, бързо се превръща в живота на партито. Започва да прави стендъп на откритите микрофонни вечери в местната кръчма и всички го обичат.

Но аз трудно намирах нови приятели. Сплотената общност не беше толкова гостоприемна към външни хора, особено към такива, които нямаха чара на Аарон.

Всеки четвъртък Аарон отиваше в кръчмата за своите изпълнения.

“Мисля да се присъединя към теб в кръчмата тази вечер – казах една вечер, докато режех зеленчуци за вечеря.

“Не можеш, Хелън”, отвърна той, без да вдига поглед от телефона си.

Unsplash

“Твърде много се притеснявам, когато играя пред теб” – продължи той. “Не че не искам да сте там, просто… не мога да го направя.”

Малко ме жегна, но го оставих да си отиде. Седмица след седмица едно и също извинение. Подозренията ми се засилваха и любопитството ме надвиваше. Трябваше сама да видя какво се случва на тези вечери с отворен микрофон.

Една четвъртък вечер, след като Аарон си тръгна за кръчмата, го последвах. Изчаках около петнайсет минути, преди да се измъкна през вратата, а сърцето ми туптеше в гърдите.

Unsplash

Когато пристигнах, в кръчмата беше оживено. Вмъкнах се в задната част, като се опитвах да се слея със сенките.

Забелязах Аарон на сцената, а прожектор осветяваше лицето му. Изглеждаше толкова спокоен, толкова различен от човека, когото виждах у дома.

“И знаеш ли – казваше Аарон с усмивка на уста, – жена ми не може да има деца”. Това е единствената причина, поради която се ожених за нея. Така никога няма да ми се налага да плащам издръжка за деца!”

Тълпата избухна в смях, но аз се почувствах сякаш ме бяха ударили в корема.

Unsplash

Аарон знаеше колко силно искам деца и как ме съсипа откритието, че не можем да създадем семейство. И ето че той се шегуваше с най-дълбоката ми болка.

“Но сериозно – продължи той, – тя иска да стерилизира кучето ни. Сигурно ревнува!”

Не можех да слушам повече. Обърнах се и избягах от кръчмата, а смехът на публиката звучеше в ушите ми. Когато се прибрах вкъщи, се сринах на дивана и се разплаках неудържимо.

Мислех да го напусна, но после ме овладя друга идея. Вместо да избягам. Щях да му дам урок, който никога нямаше да забрави.

Unsplash

Следващите няколко дни прекарах в мъгла, редувайки сълзи и гняв. Аарон дори не забелязваше това, което само ме разгневи още повече. Трябваше да му покажа, че думите му имат последствия.

Всеки четвъртък се промъквах в кръчмата и записвах в тетрадка всички гадни шеги, които Аарон разказваше за мен. Започнах да се мотая в кръчмата по-често и през другите дни, като случайно се запознавах с “братята” на Аарон.

Веднъж, след като Аарон се извини, за да отиде до тоалетната, им казах, че имам нещо спешно да обсъдя с тях.

Unsplash

“Наближава рожденият ден на Аарон и искам да го изненадам – казах аз. “Ще ми помогнете ли, момчета?”

Всички се съгласиха нетърпеливо, без да подозират, че всичко това е част от моя план.

Най-накрая дойде нощта на партито. Заведението беше пълно с хора, което беше доказателство за популярността на Аарон. Всички бяха там, включително и съпругите, които нямаха търпение да видят за какво е цялата тази суматоха.

Аарон влезе, посрещнат с възгласи и потупвания по гърба. Лицето му светна от изненада и объркване, но той бързо се вживя в ролята на прочутия герой.

Unsplash

Наблюдавах го отстрани, а сърцето ми туптеше. Това беше то! Поех си дълбоко дъх, изкачих се на сцената и грабнах микрофона.

“Здравейте на всички – започнах, гласът ми беше стабилен. “Благодаря ви, че дойдохте да отпразнуваме Аарон тази вечер. Но трябва да направя едно малко признание. Всъщност това не е неговият рожден ден.”

Залата замълча, а любопитните погледи бяха вперени в мен.

Аарон се засмя нервно. “Хелън, какво става?”

“Исках да използвам тази възможност, за да споделя нещо с всички вас”, продължих аз, изваждайки бележника си.

Unsplash

“Аарон споделя много неща за личния ни живот по време на изпълненията си – казах аз. “Тъй като обикновено аз съм обект на тези шеги, исках да подчертая тези, които наистина ме засегнаха”.

Усмивката на Аарон избледня, заменена с поглед, изпълнен с ужас.

“Когато съпругата ми за първи път разбра, че не може да има деца, беше съсипана. После си взе куче с размерите на чанта и и сега го бута в количка, облича го в бебешки дрешки и го нарича “нашето космато бебе”. Така че предполагам, че все пак съм баща – цитирах през стиснати зъби.

Продължих да чета на глас, като всяка шега прорязваше стаята като нож. Смехът от предишните изпълнения на Аарон отекваше в ушите ми, заменен сега от шокирани въздишки и мърморене.

“Жена ми не може да има деца, това е единствената причина да се оженя за нея. Така никога няма да ми се налага да плащам издръжка!” Сълзите се стичаха свободно по лицето ми, докато изрецитирах последната “шега”.

Unsplash

Аарон стоеше там, зашеметен и безмълвен, докато затварях тетрадката си. Стаята зашумя от смесица от шок и неудобство. Усещах тежестта на стотици очи върху нас, но все още не бях приключила.

Обърнах се към тълпата, гласът ми беше стабилен въпреки вихъра от емоции в мен.

“Искам всички да знаете колко много ме нараниха тези шеги – казах, като гласът ми леко трепереше. “Аарон не просто се подиграваше с мен. Той изложи на показ най-дълбоката ми болка, нещо невероятно лично, и го превърна в евтин смях. И момче, всички вие се смяхте!”

Unsplash

Аарон пристъпи напред, опитвайки се да грабне микрофона от ръката ми. “Хелън, това не е честно. Ти раздухваш всичко до крайност.”

Издърпах микрофона, като го погледнах. “Не е честно? Мислиш, че тук става въпрос за справедливост? Ти ме унижи пред тези хора, Аарон. Думите ти имат последствия. Може би сега ще се замислиш два пъти, преди да се подиграваш с чуждата болка”.

Напрежението в стаята беше осезаемо. Виждах как някои от приятелите на Аарон се разместват неудобно, а съпругите им ме гледаха със смесица от съчувствие и загриженост.

Unsplash

“Вижте всички – започна Аарон, опитвайки се да спаси положението. “Не съм искал да навредя. Всичко беше на шега.”

“Добро забавление?” Повторих недоверчиво. “Смяташ, че да се подиграваш с неспособността ми да имам деца е добро забавление? Мислиш, че да ми се подиграваш пред тълпа непознати е просто шега?”

Лицето му падна и за пръв път видях в очите му проблясък на вина. Той отвори уста да отговори, но не изрече нито една дума.

Едната съпруга, Лиза, пристъпи напред с яростен блясък в очите.

Unsplash

“Аарон, не можеш просто да отминеш това като шега. А ти…” – тя се обърна към съпруга си Дейв. “Ти се смееше на това?”

Другите в тълпата започнаха да мърморят в знак на съгласие, докато няколко от приятелите на Аарон погледнаха настрани, явно неудобни от развоя на събитията.

“Никога не съм осъзнавал…” Аарон започна, а гласът му едва се долавяше като шепот. “Никога не съм се замислял как ще те накарам да се почувстваш.”

“Точно така”, казах аз, гласът ми вече беше по-мек, но все още твърд. “Ти никога не си мислил за мен. Беше твърде зает да се наслаждаваш на смеха, за да видиш вредата, която причиняваш.”

Unsplash

Аарон се оглежда, виждайки разочарованието и неодобрението в очите на приятелите си и на общността, която толкова лесно беше спечелил.

“Може би – продължих аз, обръщайки се към публиката, – може би този град не е толкова гостоприемен, колкото си мислех”. Но тази вечер се надявам всички да видите, че хуморът никога не трябва да е за сметка на чуждата болка”.

Тълпата се разотиде, докато вървях към изхода, а някои протегнаха ръка, за да ме докоснат, предлагайки мълчалива подкрепа. Други просто гледаха, несигурни какво да кажат или направят.

Когато стигнах до вратата, Аарон ме извика. “Хелън, почакай.”

Unsplash

Обърнах се, за да го погледна, а сърцето ми натежа. “Какво, Аарон?”

“Съжалявам”, каза той и гласът му се пречупи. “Не съм искал да те нараня. Бях глупав и необмислен и сега виждам това”.

Въздъхнах, усещайки тежестта на извинението му.

“За да поправим това, ще е нужно нещо повече от извинение, Аарон. Трябва да разбереш въздействието на думите и действията си. Дотогава не знам какво е бъдещето ни”.

Излязох от кръчмата, изпитвайки странно чувство на освобождение.

Unsplash

През следващите дни някои хора от общността ми съчувстваха, но други, най-вече най-близките приятели на Аарон, смятаха, че съм прекалил. Въпреки отзвука започнах да изграждам приятелства.

В крайна сметка Аарон разбра дълбочината на грешките си. Той се извини не само с думи, но и с действия, като показа истинско желание да се промени и да бъде по-добър човек.

Това малко градче, с всичките му недостатъци и сложности, се превърна в място, където можех да се възстановя и да намеря своя глас. И по време на това пътуване открих сила, за която никога не съм подозирала, че притежавам.

Unsplash