in

Оправдано ли е отмъщението ми към родителите ми, след като ми откраднаха над 15 000 долара?

Хелена смята, че може да се довери на родителите си за всичко, но когато открива, че са ѝ откраднали над 15 000 долара, светът ѝ се разпада. Изправена пред предателство и разбито сърце, тя трябва да направи труден избор, за да възвърне живота си.

Advertisements

Здравейте всички, тук е Хелена. Обичали ли сте някога някого толкова силно, че ви се е струвало, че сърцето ви бие за него? Да, аз също. Доскоро. Родителите ми разрушиха доверието ми, оставиха ме с разбито сърце и под въпрос за всичко. Това е болезнена история, която никога не съм си представяла, че ще споделя…

Unsplash

Изтърбушената пощенска кутия в края на алеята ме гледаше като осъдителен бухал. Прибирайки се вкъщи след първата година в колежа, забелязах, че майка ми винаги спринтира от кухнята в момента, в който пощальонът натисне клаксона си.

Тя винаги стигаше първа до пощата в понеделник и вторник, като ме изпреварваше на косъм. Мислех, че това е странна приумица, този внезапен прилив на атлетизъм за човек, който се задъхваше и издигаше по стълбите. Но не го подлагах на съмнение.

Unsplash

Днес обаче нещо беше различно. Може би това беше начинът, по който очите на мама се стрелнаха, когато влязох, или начинът, по който тя практически запрати прането в ръцете ми.

“Скъпа, можеш ли да бъдеш мила и да започнеш първото пране? Първо кърпите, моля!” – каза тя.

Повдигнах рамене и взех препълнения кош. Малко странно, но както и да е. Може би е била стресирана от нещо. Докато сортирах влажните дрехи, в главата ми проблесна образът на пощенската кутия.

Unsplash

На следващия ден пощата идва по-рано от обикновено. Мама беше излязла в задния двор и си напяваше някаква мелодия, докато се занимаваше с доматените растения. Знаех, че е по-добре да не прекъсвам градинския ѝ дзен, затова взех пощата сама.

Стомахът ми се сви, докато прелиствах пликовете – сметки, листовки, а след това и дебело, официално писмо със зловещо лого, на което пишеше: Агенция за събиране на вземания.

Unsplash

Паниката се вкопчи в гърлото ми. Дори нямах карта на Capital One, камо ли да им дължа почти 5000 долара. Треперещите ми пръсти набраха номера на татко. “Здравей, татко – започнах с тънък глас. “Тук има странно писмо, адресирано до мен… казва, че дължа пари…”

Той въздъхна в другия край – звук, който се откърти от и без това изхабените ми нерви. “Слушай, защо просто не поговориш с майка си? Тя ще ти обясни всичко.”

Unsplash

Обясни? Какво да обясни? Сърцето ми се разтуптя. Непринудеността в гласа му, оцветена с малко раздразнение, с нищо не облекчи раздвижването в червата ми.

Докато мама влезе с кошница пъстри зеленчуци в ръка, писмото лежеше отворено на кухненския плот. Усмивката ѝ изчезна, заменена от маска на принудителна радост, която се разпадна по-бързо от застояла бисквита.

“Мамо, искаш ли да ми обясниш какво се случва?” обърнах се към него.

Unsplash

Мама най-накрая призна, като гласът ѝ спадна до виновен шепот, че двамата с татко са открили няколко кредитни карти на мое име.

“Това беше просто малка помощ за някои неща, скъпа”, каза тя, а очите ѝ плувнаха. “Ремонтът на колата, течът на покрива… знаеш, че понякога нещата са трудни.”

“Малка помощ?” Избухнах, като запратих купчината с декларации в лицето ѝ. “Според тези извлечения дължа над 10 000 долара на три различни компании! Направи ли си труда да провериш кредита ми, преди да го използваш като касичка?” Отвърнах.

Unsplash

Мама стоеше неподвижно, а очите ѝ се стрелкаха наоколо в търсене на отговори. Вълна от гадене ме заля. Всеки цент, който бях спестила от гледане на деца и лятна работа, всички онези късни нощи, прегърбени над учебниците – всичко това изчезна. ОТКРАДНАТО. И най-лошото? Не бяха само парите. Беше предателството, явното пренебрежение към бъдещето ми.

Спорът беше огромен. “Как можа да ми направиш това?” крещях. “Това е моето бъдеще, с което се гавриш!”

Unsplash

“Моите родители направиха същото с мен, когато бях на твоите години – защити се мама. “Просто обяви банкрут. Това няма да ти навреди в дългосрочен план.”

Банкрут? Мечтата ми да постъпя на работа в държавната администрация – мечта, която подхранвах години наред – сякаш се изплъзваше през пръстите ми като песъчинка. На тези работни места се извършваха щателни проверки на кредитоспособността и един фалит в досието ми можеше да провали всичко.

“Мамо, искам държавна работа! Фалитът може да ме дисквалифицира. Мислила ли си изобщо за това?” Плачех.

Unsplash

Но тя просто си тръгна, отказвайки да ми отговори. Бях бясна. Цял ден я игнорирах, кипяща от предателство и неверие. Когато татко се прибра, спорът отново се разрази. Сигурно е получил информация от мама. Чудесно. Сега трябваше да се разправям и с двамата.

Той се опита да се усмихне успокоително, но усмивката не стигна до очите му. “Виж, Хелена, ние сме твоите родители. Няма нищо лошо в това да използваш част от кредита си, разбира се? Ще намерим начин да поправим това”.

Unsplash

Думите му ми се сториха кухи, обещания, изградени върху основата на измама. Бяха си изкопали дупка и сега очакваха от мен да им помогна да излязат?

“Винаги имаш избор” – отвърнах аз. “Не става въпрос само за парите. Ти наруши доверието ми.”

“Има възможности за избор”, изръмжа баща ми. “Можем или да изчерпим последната карта и тогава да обявиш фалит, или… да се изнесеш до края на месеца”.

Unsplash

“Уау!” А сега ми даваш два варианта: да обявя фалит, след като изчерпа последната карта, или да се изнеса до края на месеца. Някакви родители сте”, отвръщам аз.

“Не смей да ни говориш така”, предупреди ме татко. “Направихме каквото трябваше за това семейство.”

“Вие съсипахте кредита ми заради вашето удобство!” Изкрещях в отговор.

Unsplash

Ултиматумът на татко се приземил като удар с юмрук. Дъхът ми застина в гърлото. Те на практика ме изхвърляха – тяхното решение на бъркотията, която бяха създали.

“Това е твоето решение?” Изплюх гласа си, стегнат от ярост. “Откраднахте бъдещето ми, а после ме изхвърлихте на улицата?”

“Ние нямаме избор. Направихме това, което беше най-добро за тази къща…” Татко започна, но аз го прекъснах.

Unsplash

“Най-доброто!” Изръмжах. “Това е невероятно. Използвахте ме, излъгахте ме, а сега очаквате от мен да изчистя бъркотията ви? Няма да го направя.”

Гневът, който се бе трупал през целия ден, най-накрая кипна. В очите ми се появиха сълзи, които замъглиха обвинителните лица пред мен. Но аз ги отблъснах, отказвайки да им позволя да видят уязвимостта ми.

Без да кажа нито дума повече, излязох от кухнята и затръшнах вратата на спалнята си, като крехкото дърво вибрираше от удара.

Unsplash

Свих се на леглото и зарових лице във възглавницата, а познатият ми аромат на лавандула ми предложи мимолетно чувство на комфорт. Умът ми се забърза, пресъздавайки събитията от деня отново и отново. Предателството, гневът и кипящото чувство за несправедливост се разпалваха в мен.

Те искаха решение, нали? Добре. Ще им го дам. Но то нямаше да е това, което очакваха. В съзнанието ми започна да се оформя опасен план. Беше време да дам на родителите си урок, който нямаше да забравят скоро.

Unsplash

Още на следващия ден отидох в полицейския участък и подадох сигнал. Служителят записа всички подробности и събра доказателства от мен. С доклада в ръка се обадих на компаниите за кредитни карти и на агенцията за събиране на вземания, като им дадох номера на доклада.

От дружествата за кредитни карти проявиха разбиране, но от колекторската агенция настояха да направя плащане на добра воля, преди да започнат разследване на измамата. Заплашиха, че ако не им съдействам, ще предприемат правни действия дори с полицейския доклад.

Unsplash

“Госпожо Томпсън, изискваме плащане на добра воля, за да започнем разследването – каза агентът по събиране на вземания.

“Няма да платя и стотинка за нещо, което не съм направила” – отвърнах аз.

“Ако не ни окажете съдействие, все пак можем да предприемем правни действия”, добави той.

“Направете каквото трябва. Разполагам с полицейския доклад и няма да отстъпя”, изригнах и закачих слушалката.

Unsplash

Отказах да направя каквото и да е плащане, знаейки, че ако го направя, могат да изтеглят пари от сметката ми. Не казах на родителите си за полицейския доклад и в продължение на няколко седмици те останаха в неведение.

След това, малко след Деня на паметта, един детектив им се обади и всичко избухна. Те започнаха да ми крещят, а татко започна да изхвърля вещите ми през вратата.

“Хелена, какво си направила?” Мама изкрещя, а лицето ѝ бе зачервено от гняв.

Unsplash

“Ти отиде в полицията?” Баща ми изкрещя, хвърляйки дрехите ми на моравата. “Как можеш да се противопоставиш на собствените си родители?”

“Ти ме принуди да го направя!” Изкрещях в отговор, а сълзите пареха в очите ми.

“Махай се от къщата ми, ти, неблагодарно малко дете!” Баща ми изкрещя, изхвърляйки останалите вещи през вратата.

Unsplash

Отново се обадих в полицията и те дойдоха, като казаха на родителите ми, че трябва да спазят законовите процедури за извеждане, ако искат да ме изгонят.

“Тя ни предаде!” – изкрещя баща ми.

“Господине, трябва да минете по правилните канали за изселване”, каза категорично полицаят.

Unsplash

На следващия ден, след като се прибрах вкъщи от непълната си смяна на сервитьорка, открих, че ключалките са сменени. Отново се обадих в полицията, но родителите ми не искаха да отворят вратата и твърдяха, че вещите ми са в дома на баба ми и дядо ми.

Подадох още една жалба, получих нов номер на протокола за незаконно извеждане и прибрах вещите си от жилището на баба и дядо.

Unsplash

За щастие моята приятелка Кейси ми позволи да остана при нея за няколко седмици. Превъртя се две седмици напред и бях готова да се преместя в собственото си жилище. След като изчислих разходите по преместването, планирах да заведа гражданско дело срещу родителите ми за незаконно изселване.

Детективът, който се занимаваше с моя случай, спомена, че родителите ми не са били достатъчно коректни и че щатският прокурор ще се свърже с тях за евентуални обвинения в кражба на самоличност. Той смяташе, че има вероятност да бъде повдигнато обвинение.

Unsplash

Седмица по-късно родителите ми бяха признати за виновни в измама. Те бяха осъдени да изплатят всички дългове, а моят фалит беше анулиран. Освен това бяха осъдени на общественополезен труд. Бяха ядосани на мен, но аз не съжалявах.

“Как можа да ни направиш това?” – изплю се майка ми, когато я посетих.

“Ти не ми остави никакъв избор. Разрушихте доверието ми и се възползвахте от мен”, заявих твърдо аз. “Трябваше да се защитя.”

Unsplash

Независимо от всичко, знам, че съм постъпила правилно. Но предателството от страна на родителите ми, желанието им да ме изхвърлят заради това, че съм се изправила срещу тях, все още боде.

Чудя се дали съм сгрешила, че съм заела тази позиция срещу тях? Не ставаше въпрос само за парите, а за тяхното отношение и жестокия ултиматум, който ми поставиха. Как можеха да дадат приоритет на парите пред собствената си дъщеря?

Unsplash

Все още се справям с последиците. Но съм облекчена, че отстоях позицията си, дори и да беше срещу семейството ми. Докато споделям историята си, се чудя как биха се справили другите. Беше болезнено пътуване, но знам, че направих необходимото, за да възвърна живота и бъдещето си.