in

Намерих тайния списък на съпруга ми, който съдържаше имената на 15 негови служителки

Когато открих уличаваща книга, скрита в офиса на съпруга ми, знаех, че тя сочи към нещо зловещо! След като споделих информацията със скъп приятел, бях решена да го накарам да си плати за това, което смятах за изневяра. Но, момче, толкова много грешах!

Advertisements
Pexels

Съпругът ми е успешен бизнесмен. Ръководи собствена компания, в която работят повече от петдесет служители. За съжаление, неговата отдаденост на работата често го кара да закъснява в офиса. Такъв беше случаят и тази вечер, когато той се подготвяше за важна конференция на следващия ден.

Събитието е важен етап за него и той е потънал в подготовка от седмици. Докато Тод отсъстваше, реших да направя дълбоко почистване в къщата. Последната ми спирка беше кабинетът му на втория етаж.

Pexels

В този ден, докато почиствах, бършех прах и подреждах домашния му офис, реших да прегледам боклуците в чекмеджето на бюрото му. Докато ровех, се натъкнах на тетрадка, прибрана в чекмеджето на бюрото му. Не го бях виждала преди.

От любопитство я отворих и започнах да прелиствам страниците. Изведнъж замръзнах. На една от страниците имаше нещо, което не бихте повярвали. Бях попаднал на списък с женски имена! Имаше общо петнадесет имена.

Pexels

Освен единадесетте имаше и знак плюс (+), а някои дори имаха много плюсове до себе си, по два или три. Сърцето ми се разтуптя. Тези имена ми се сториха странно познати. Обадих се на моята приятелка Лиза, която работеше в компанията на Тод. „Хей, Ли, разпознаваш ли тези имена?“ Прочетох списъка на глас.

„Да, всички те работят тук“, отговори Лиза, а гласът ѝ бе оцветен с тревога. Очите ми се разшириха от това разкритие. Казах ѝ къде съм ги открил. „Виждала съм тази тетрадка в кабинета му. Защо?“ Всичко си дойде на мястото. Тод беше прекарвал повече време извън дома и връзката ни беше охладняла.

Pexels

Осъзнаването ме удари силно и веднага: той ми изневеряваше с тези жени. Броят на плюсовете показваше колко пъти е изневерявал с всяка от тях. Светът ми се разпадна около мен.

В захлас грабнах палтото си и взех такси до апартамента на Лиза. Когато пристигнах, избухнах в сълзи. Тя ме прегърна, предложи ми вино и изслушване. Седнахме на дивана ѝ, а виното развърза езиците ни и засили емоциите ни.

Pexels

„Не мога да повярвам, че той ми направи това“, проплаках аз. „Защо? Защо би направил това? Лиза, какво трябва да направя? Това не може да се случва!“ Лиза наля още една чаша вино и отпи дълбока глътка от виното си. „Мъжете могат да бъдат такива боклуци“ – промълви тя, докато очите ѝ се присвиваха, докато сканираше списъка.

„Трябва да му дадем урок. Трябва да направим нещо. Това не може да остане ненаказано.“ Подхранван от алкохола и разбитото сърце, разговорът ни се превърна в отмъстителен! „Отмъщението е неизбежно!“ Изкрещях, като вдигнах свитата си в юмрук ръка в знак на предизвикателство.

Pexels

Смеехме се истерично, докато обмисляхме нелепи идеи. „Ами ако напълним офиса му с балони?“ предложих аз, кикотейки се. „Или да сложим прах за сърбеж в костюма му!“ Лиза добави, а очите ѝ блестяха от злоба.

В този момент започнахме да се сливаме, когато предложих: „Може би… може би трябва да пробием всичките му колела?“

„Защо?“ Лиза попита. „Не знам!“ Отговорих, като избухнах в смях. Тогава лицето на Лиза се озари от злобна усмивка. „Чакай, утре е голямата му конференция, нали? Можем да се изправим срещу него там, пред всички!“

Pexels

Представих си колко щеше да му е неудобно, че мръсното му бельо щеше да бъде изнесено на показ. „Влизам!“ Казах, когато започнахме да мислим с размътените си пияни мозъци. На следващия ден се събудих сутринта с комбинация от нерви и решителност.

Струваше ми се, че са минали няколко дни заради пиянството – нещо, което не бях правил отдавна. Ако трябва да бъда честен, мисля, че все още бях донякъде пиян. Въпреки колко нещастно се чувствах, все още бях решен да продължа с плана, който бяхме измислили с Лиза.

Pexels

Пристигнах в офиса му и се отправих направо към мястото на конференцията. Залата жужеше от енергия, докато служители и партньори от други компании се смесваха. Забелязах Тод на сцената точно в средата на конференцията, който уверено се обръщаше към тълпата.

Сърцето ми се разтуптя, докато изчаквах подходящия момент. Когато залата се напълни, си поех дълбоко дъх и тръгнах към сцената. Докато се приближавах към сцената, сърцето ми се разтуптя и едва успях да запазя гласа си стабилен.

Pexels

Ръцете ми трепереха, докато грабвах микрофона от шокирания ми съпруг, който се опитваше да ми говори. Но аз го погледнах мръсно и го отместих настрани. Когато най-накрая държах микрофона в ръката си, усетих неочакван прилив на увереност.

„Как можа да ми направиш това? С нас? Предадохте ме и тези жени… как можахте?“ “Не, не. Виждайки вълнението, стаята замлъкна, всички погледи бяха насочени към мен. „Любов моя, всичко това е погрешно. Моля те, нека почакаме малко, за да ти обясня.“

Pexels

Пренебрегвайки го, се съсредоточих върху подиума и всички хора, събрани там. С ъгълчето на окото си видях уплашения поглед на Лиза. Тя се опитваше да ми жестикулира нещо, което не можех да разбера. Игнорирах и нея и вдигнах тетрадката, за да я видят всички.

След това го поставих на проектора и списъкът с имената се видя. „Дами и господа – започнах аз, като гласът ми трепереше. „Имам да споделя нещо важно.“ Съпругът ми се опита да ме свали от сцената, но аз се измъкнах от хватката му и продължих.

Pexels

„ТОВА е списък на служителките от компанията на съпруга ми. Единадесет от петнадесетте имена имат знак плюс до себе си – започнах да обяснявам. „Те показват, че той ми е изневерявал с тези жени!“ Стаята реагира със залитане и шок, както и Тод!

„Той е безполезен предател, а тези жени – посочих списъка, като гласът ми се повиши от гняв, – не са нищо друго освен вещици!“ В стаята се възцари зашеметяваща тишина. Тод, който изглеждаше блед, се приближи предпазливо към мен.

Pexels

Той взе внимателно микрофона и започна да говори, гласът му беше спокоен и уравновесен. „Всички, моля ви, успокойте се, позволете ми да обясня. Всичко това е недоразумение.“ Той прелисти страниците на тетрадката. Разкривайки друг списък, този изпълнен с мъжки имена.

„Тази тетрадка съдържа имената на служителите, които са взели пари назаем от мен“, обясни той. „Знакът плюс означава, че са върнали дълга си, а ако няма знак, значи още не са го върнали“.

Pexels

Посочвайки нещо на една от страниците, той каза: „Тук можете да видите подобен списък с мъжки имена. Уверявам ви, че НЕ съм спал с тях.“ От публиката избухна смях, докато лицето ми изгаряше от срам.

Исках да изчезна, да избягам и НИКОГА повече да не се изправям пред никого. Тод продължаваше да говори, но аз едва го чувах през бученето в ушите си. Не можех да понеса срама, избягах от залата и се прибрах направо вкъщи!

Pexels

По-късно същата вечер, след като почти бяхме предизвикали катастрофална конференция, двамата със съпруга ми седяхме във всекидневната ни. Тежестта на събитията от деня ни притискаше. Той посегна към ръката ми, а очите му бяха пълни с болка и объркване.

„Защо не говориш с мен, Тина?“ – попита меко той. „Защо не ми се довери?“

Pexels

Сълзи се стичаха по лицето ми, докато се мъчех да намеря думите. „Бях уплашена, Тод. Ти беше толкова дистанциран и аз си мислех, че… Мислех, че вече не ме обичаш“. Той ме придърпа в обятията си, прегръдката му беше топла и успокояваща.

„Обичам те, Тина. Работих толкова усилено, за да изградя тази компания за нас, за нашето бъдеще”, каза ми с любов той. „Съжалявам, ако съм те накарал да се почувстваш пренебрегната. Но трябва да ми повярваш; никога не бих ти изневерил“.

Pexels

Седяхме известно време в мълчание, а събитията от деня се въртяха отново и отново в съзнанието ми. Осъзнах как моята несигурност и предположения почти бяха унищожили брака ни. „Съжалявам, любов моя. Трябваше да ти се доверя.“

Той ме целуна по челото. „Ще се справим с това заедно. Но трябва да общуваме по-добре, да бъдем по-честни един с друг.“

Pexels

Следващите няколко седмици бяха предизвикателство. Проведохме много дълги, сърдечни разговори, възстановявайки разрушеното доверие. Тод полагаше усилия да прекарва повече време у дома, а аз се стараех да проявявам повече разбиране към работните му ангажименти.

Една вечер, докато седяхме на верандата и наблюдавахме залеза, взех ръката на съпруга си в моята. „Все още се срамувам от това, което се случи, но съм благодарна, че работим по въпроса. Обичам те, Тодлс.“ Той се усмихна и нежно стисна ръката ми. „Аз също те обичам, Тинси Уинси.“

Pexels

„Ние сме по-силни от това и ще излезем от него по-добри от преди.“ Бракът ни не беше съвършен, но беше истински и беше наш. И с всеки изминал ден ние ставахме все по-близки и все по-отдадени един на друг и на живота, който изграждахме заедно.

Урокът, който научих, беше безценен: доверявайте се на близките си и общувайте открито. Това е основата на всяка силна връзка и е нещо, което никога повече не бих приела за даденост.

Pexels