in

Мъж открива, че съпругата му води двойнствен живот, след като намира странни разписки

Младата двойка Амбър и Марк са щастливо женени, докато Марк не намира странни разписки сред вещите на съпругата си. Тези покупки били за дете, което нямали. Какво крие Амбър? Марк решава да разкрие истината, която ще промени живота им завинаги.

Advertisements

Марк и Амбър наскоро са се оженили. Всичко е станало много бързо; само преди шест месеца те са били непознати. Сега Марк, връщайки се от работа, носи цветя за съпругата си.

Pexels

Марк веднага разбрал, че Амбър е “единствената”, и колкото повече разговаряли, толкова повече се убеждавал в това. Затова не чакал дълго и ѝ предложил брак четири месеца след запознанството им. Въпреки че се познават от толкова кратко време, той имал чувството, че познава Амбър през целия си живот.

Марк спря до къщата им и паркира. Вечерното слънце залязваше и хвърляше топло сияние над квартала. Той слезе от колата, като не забрави цветята, и пое дълбоко въздух, усещайки хладния бриз на ранната вечер.

Pexels

Той тръгна по пътеката към входната им врата, а сърцето му биеше малко по-бързо от очакване. Амбър, както винаги, го посрещна на вратата с топла усмивка.

Очите ѝ заблестяха, когато видя цветята. Тя протегна ръка и ги взе, като пръстите ѝ се допряха до неговите.

“Те са прекрасни, Марк – каза тя тихо, а гласът ѝ беше изпълнен с обич. Тя се наведе и го целуна нежно. “Как мина денят ти в работата?”

“Клиентите бяха кошмар”, отговори Марк и разтри слепоочията си. “Никога не съм виждал толкова много преработки за такъв малък проект. Изтощен съм.”

Pexels

“Съжалявам, че чувам това”, каза Амбър, а в очите ѝ се появи загриженост. “Направих вечерята. Можем да отворим тази бутилка вино, за да се отпуснем”.

“Това звучи идеално”, каза Марк и раменете му се отпуснаха малко. Той последва Амбър в кухнята. Тя започна да подрежда масата, а той седна и отвори бутилката вино.

Докато наливаше виното, той забеляза телефона на Амбър на масата. Беше се появило известие за съобщение. Обикновено Марк уважаваше личното пространство на Амбър и никога не преглеждаше съобщенията ѝ. Но този път нещо го накара да прояви любопитство.

Pexels

Той погледна към екрана и прочете: “Скъпа, ще бъдеш ли тук утре? Липсваш на Мила.” от неизвестен номер. Сърцето на Марк прескочи един удар.

“Коя е Мила?” – попита той, като се опитваше да запази гласа си стабилен.

Амбър вдигна поглед, объркана. “Какво?”

“Получила си съобщение. Някой ти се е обадил, миличка, и е казал, че липсваш на Мила. Кой е?”

Pexels

Амбър бързо отиде до масата и грабна телефона си. Тя прочете съобщението и се намръщи. “Сигурно е грешен номер – каза тя и погледна към Марк.

“Амбър, можеш да ми кажеш истината – каза Марк, а гласът му беше напрегнат.

“Казвам истината”, настоя Амбър. Тя показа на Марк чата с непознатия номер. Имаше само това едно съобщение.

“Добре”, каза Марк, но не звучеше убедено.

Pexels

Амбър въздъхна. “Не ми харесва, че не ми се доверяваш.”

“Съжалявам”, каза Марк и погледна надолу. “Но ти разбираш как изглежда това, нали?”

Амбър кимна и постави чиниите за вечеря на масата. Ароматът на ястието изпълни стаята, но той не допринесе особено за намаляване на напрежението. Ядяха почти в мълчание, което се прорязваше само от звънтенето на чиниите – рязък контраст с обичайните им оживени разговори.

Междувременно Марк не можеше да се отърве от усещането, че нещо не е наред.

Pexels

След вечерята почистили масата и се заели с вечерните си задължения, но всичко било различно. Мълчанието между тях беше тежко, изпълнено с неизказани мисли и съмнения.

Тази нощ Марк лежеше в леглото и се взираше в тавана. Умът му се блъскаше, изпълнен с въпроси и притеснения. Изкуши се да провери телефона на Амбър, но се отказа. Не искаше да се превърнат в “една от онези двойки”, които се шпионират един друг.

Той се мяташе и въртеше, без да може да намери утеха. Нарастващото безпокойство в него го караше да се отпуска. След часове най-сетне заспа, макар че сънят му беше неспокоен.

Pexels

На следващия ден Амбър отиде на урока си по йога рано сутринта и напусна къщата, преди Марк дори да е станал от леглото.

Все още сънлив, Марк започнал да се приготвя за работа. Решил, че иска да обуе любимите си маратонки, но не успял да ги намери на обичайното им място до вратата. Разочарован, той започнал да търси в гардероба.

Изваждал кашон след кашон, като всеки от тях бил пълен с всичко, освен с маратонките, които търсел. Докато претърсваше купчините, видя още една кутия, закътана в далечния ъгъл на гардероба.

С любопитство и надежда Марк я извади и отвори. Но вместо маратонки той намери куп разписки.

Pexels

Марк се намръщи и започна да ги пресява. Всяка касова бележка беше по-загадъчна от предишната: детски играчки, детски дрехи, детски развлекателни събития и дори посещение при педиатър. По гръбнака му преминаха ледени тръпки.

Те нямаха деца, а доколкото Марк знаеше, Амбър също нямаше деца. Възможно ли беше Амбър да крие толкова голяма тайна от него?

Вчерашното съобщение на телефона ѝ, в което някой я наричаше мила и споменаваше Мила, проблесна в съзнанието му. Той започна да подозира, че Амбър има друго семейство.

Pexels

С разтуптяното си сърце той реши да не чака. Грабна телефона си и веднага се обади на Амбър, но тя не отговори и тревогата го гризеше. Тогава той реши да се обади на мястото, където тя ходеше на йога.

“Здравейте, мога ли да говоря със съпругата си, Амбър? Предполага се, че в момента тя е на вашия курс по йога – каза Марк, като се опитваше да запази гласа си стабилен.

“Амбър?”, отговори инструкторът, озадачен. “В нашите класове няма жена на име Амбър.”

Pexels

Стомахът на Марк се сви. Той благодари на инструктора и сложи слушалката, а в главата му се въртяха различни мисли. Сега беше сигурен, че Амбър крие нещо от него.

Доказателствата се трупаха и Марк не можеше да ги пренебрегва повече. Чувстваше се предаден, наранен и по-объркан от всякога. Знаеше, че трябва да открие истината, независимо колко болезнена може да е тя.

Когато Амбър се прибра у дома, тя се изненада да види Марк. “Ей, ти все още си вкъщи – каза тя с нотка на объркване в гласа си.

Pexels

Марк се принуди да се усмихне. “Да, не можах да си намеря маратонките, затова реших да изчакам и да те попитам. Търсих навсякъде.”

“О, сложих ги в пералнята – отвърна небрежно Амбър. “Съжалявам, трябваше да ти кажа.”

Марк кимна, а умът му се забърза. Реши да я попита за класа по йога, за да види какво ще каже. “Как мина урокът по йога?”

Pexels

Лицето на Амбър светна. “Беше страхотно! Днес направихме някои нови разтягания и се чувствам толкова спокойна. Инструкторът дори похвали формата ми.”

Марк слушаше, изпитвайки смесица от тъга и гняв. Тя разказваше за урока, сякаш наистина е била там, описвайки подробно позите и дихателните упражнения.

Той осъзнал, че да се конфронтира с нея сега ще доведе само до още лъжи. Беше му омръзнало от измамата и реши, че трябва да разбере цялата истина.

Pexels

“Добре е да чуя – каза Марк, като се опитваше да звучи нормално. Той реши да я последва на следващия ден, когато тя отиде на “йога”. Трябваше сам да се увери къде отива и какво наистина прави.

На следващия ден, когато Амбър отиде на “йога”, Марк тихо я последва, като се увери, че тя не го вижда. Сърцето му се разтуптя, докато спазваше безопасна дистанция. Амбър отиде на автобусната спирка, а Марк остана скрит зад една пейка.

Pexels

Когато тя се качила в автобуса, Марк бързо се качил, като се постарал да седне отзад, където тя нямало да го забележи. Пътуването с автобуса ѝ се стори като цяла вечност. Най-накрая слязоха в другия край на града, район, който Марк не познаваше.

Амбър измина няколко пресечки и се приближи до малка къща. Марк се скри зад едно близко дърво, дишането му беше повърхностно, а дланите му – потни.

Вратата се отвори и от нея излезе мъж. Той прегърна топло Амбър, а след това едно малко момиченце, на не повече от пет години, изтича навън и също я прегърна.

Pexels

Амбър се наведе и прегърна силно момиченцето, като се усмихна ярко. Всички влязоха вътре и Марк усети как светът му се разбива. Амбър имаше още едно семейство!

Неспособен да сдържи гнева и объркването си, Марк реши да се изправи срещу нея точно тогава. Той се приближил до къщата и почукал на вратата. Отворил същият мъж, който бил прегърнал Амбър. Марк го избутал настрани и нахлул вътре.

“Значи това са твоите уроци по йога?!” Марк изкрещя. Амбър, която си играеше с малкото момиченце на пода във всекидневната, вдигна поглед в шок.

Pexels

Амбър, която си играеше с малкото момиченце на пода във всекидневната, вдигна поглед в шок. “Марк, какво правиш тук?” – попита тя.

“По-добре ми кажи какво ТИ правиш тук” – поиска Марк, а очите му пламнаха от гняв.

Амбър се заинати, поглеждайки към малкото момиченце, което сега ги гледаше с широко отворени очи. “Хайде да излезем навън и аз ще ти обясня всичко.” Тя тръгна към вратата, като направи знак на Марк да я последва.

Pexels

Марк се поколеба, след което я последва навън, а в главата му се въртяха въпроси. Хладният бриз не успя да успокои бурята в него. Амбър си пое дълбоко дъх и започна да обяснява.

“Мила е сирак – каза тя тихо. “Този мъж, Джон, е неин настойник. Той и съпругата му приеха Мила като приемно семейство. Съпругата на Джон беше тази, която написа съобщението, което видя.”

Марк се намръщи, като все още се опитваше да сглоби всичко. “Какво общо има това с теб?” – попита той, а гласът му беше напрегнат.

Pexels

Амбър погледна надолу към ръцете си. “Исках да осиновя Мила, преди да те срещна”, призна тя. “Посещавах я често и се запознах с нея. Но когато се събрахме, се страхувах да ти кажа. Ти каза, че не искаш деца, а аз не исках да те загубя. Бях уплашена, Марк. Обичам Мила, но обичам и теб.”

Марк въздъхна и отвърна поглед. “Аз също излъгах”, призна той. “Казах, че не искам деца, защото не мога да ги имам. Не исках да те разочаровам.”

Очите на Амбър се разшириха от изненада. “Значи и двамата сме лъгали”, каза тя тихо. “И двамата скрихме нещо важно.”

Pexels

Марк кимна, изпитвайки смесица от облекчение и тъга. “Да, скрихме”, каза той. “Но ми трябва време да помисля за всичко това. Много е, за да го възприема. Ще остана някъде другаде тази вечер. Имам нужда да си прочистя главата.”

Амбър го гледаше как си тръгва, а по лицето ѝ се стичаха сълзи. Тя се надяваше, че въпреки всичко ще успеят да намерят начин да продължат напред заедно.

Същата вечер Марк седеше сам в малка хотелска стая. Приглушената светлина и тихата обстановка правеха мислите му още по-силни. Той не можеше да спре да мисли за всичко, което се беше случило.

Pexels

Струваше му се, че целият им брак е изграден върху лъжи, и се чудеше дали някога биха могли да имат щастлив живот заедно. Но той много обичаше Амбър. Тя беше всичко за него.

Мислеше и за Мила. Момиченцето изглеждаше мило и невинно, но той се страхуваше, че няма да бъде добър баща. Никога не е имал добър пример, когато е растял, и се притесняваше, че няма да знае какво да прави и как да бъде бащата, от когото тя се нуждае.

Докато седеше там, телефонът му иззвъня със съобщение. Беше от Амбър. Той се поколеба за миг, след което го отвори.

Pexels

Имаше две снимки: на едната той прави смешна физиономия с малини, а на другата Мила прави същото. Съобщението от Амбър гласеше: “Мисля, че знам защо ви обичам и двамата. Защото си приличате толкова много.”

Вълна от емоции заля Марк. Той изключи телефона си и разбра какво трябва да направи. Излезе от хотела, качи се в колата си и потегли към дома. Шофирането сякаш отне цяла вечност, но съзнанието му вече беше ясно. Знаеше, че трябва да говори с Амбър.

Pexels

Когато влязъл вътре, открил, че Амбър го чака. Очите ѝ бяха зачервени от плач, но тя погледна с надежда, когато той влезе. Той се приближи до нея и взе ръцете ѝ в своите.

“Амбър – каза той тихо, – не знам какво ни очаква в бъдеще. Но знам, че няма човек, с когото да искам да създам семейство повече от теб. Нека да работим по осиновяването на Мила. Тя заслужава семейство, както и ние.”

Очите на Амбър отново се напълниха със сълзи, но този път това бяха сълзи на облекчение и щастие. “Сигурен ли си?” – попита тя, а гласът ѝ трепереше.

Pexels

Марк кимна с глава. “Не, не съм сигурен в нищо. Но ти си единственото нещо, в което съм сигурен в момента.”

Амбър се усмихна и двамата се целунаха, като се държаха здраво един за друг. И двамата знаеха, че няма да е лесно, но бяха готови да посрещнат бъдещето заедно, като семейство.