in

Мъж отваря вратата и момиче го посреща с бележка в ръка, в която пише: “Здравей, татко! Това е от мама

Един мъж забелязал малко момиченце да стои на верандата му, когато отворил вратата през нощта. “Здравей, татко! Това е от мама”, казала му тя, протягайки бележка. Челюстта на мъжа паднала на пода, когато я прочел.

Advertisements

“Кой би могъл да бъде по това време?” Ванс промълви, като остави вилицата си. Той вечеряше със съпругата си Жизел и дъщеря им Мия и тъкмо беше поел поредната порция от вкусните спагети, когато на вратата се позвъни.

“Вие продължавайте. Аз ще проверя кой е – каза Ванс, като се изправи на крака. Той пристъпи към вратата и беше посрещнат от младо момиче, което изглеждаше на не повече от 10 години.

Pexels

“Здравей, татко – каза тя. “Мога ли да вляза? Това е от мама”, добави тя, протягайки бележка към него.

Ванс се засмя. “Виж, момиче. Предполагам, че си загубила пътя си. Аз не съм ти баща.”

Но момичето поклати глава. “Знам кой си ти. Ти си Ванс Сандърс, нали?”

Ванс се задъха, като покри устата си от шок. “Откъде… откъде знаеш името ми?”

“Мога ли да вляза първа?” – попита тя отново. “Студено ми е.”

Ванс погледна изтерзания ѝ вид и не можа да ѝ откаже. “Мама ми каза да ти дам това писмо” – каза тя, докато се настаняваше вътре. “Моля те, прочети го.”

Жизел остави вечерята си и дойде във всекидневната, за да провери какво е отнело толкова време на Ванс. Когато видя малкото момиче да говори с Ванс, тя се обърка. “Скъпа, коя е тя?”

“Само минутка, скъпа”, каза Ванс, докато отваряше бележката, за да я прочете.

Никога нямаше да се обърна към теб, ако не беше болестта ми. Вече не мога да се грижа за дъщеря ни и е крайно време тя да се запознае с баща си. Моля те, не я отхвърляй този път. Това е молба.

Pexels

“Ванс? Какво е това?” Жизел попита, като видя как той мачка хартията в ръцете си и дава тъжно изражение на малкото дете.

“Ами, Жизел, изглежда, че тя ще остане при нас тази вечер. Как се казваш, скъпа?” – попита той, изправен пред момичето, което приличаше досущ на него.

“Казвам се Бет”, каза тя и се усмихна. “Благодаря ти, че ми позволи да остана тук, татко.”

“Татко?” Очите на Жизел се разшириха. “Какво се случва, Ванс? Защо тя те нарича татко?” Жизел изкрещя достатъчно силно, за да накара Бет да потрепери.

Изведнъж във всекидневната се появи Мия. “Мамо? Защо крещиш? Коя е тя?”

“О, просто имаме посетител”, отговори Ванс. “Моля те, отиди да вечеряш, скъпа, добре? Мама и аз скоро ще се присъединим към теб.”

“Добре, татко”, каза Мия и се върна на масата за вечеря.

“Ще ти разкажа всичко, Жизел”, промълви Ванс, докато Мия си тръгваше. “Но първо, моля те, позволи ми да придружа Бет до нашата стая за гости. Ти и Миа можете да продължите с вечерята.”

Pexels

Ванс забързано заведе Бет в стаята за гости и я помоли да се чувства като у дома си. “Добре дошла си да спиш тук, Бет. Ще ти донеса малко храна тук и те моля да не напускаш стаята, докато не ти кажа. Трябва да уредя нещата с Жизел. Ясно ли е това?”

Момичето кимна. “Добре.”

Ванс ѝ донесе вечеря, както беше обещал, и помоли Жизел първо да помогне на Мия да си легне. Когато двете момичета заспаха, Ванс разкри защо е позволил на Бет да остане с тях.

“Спомняш ли си, Лора?” – попита той. “Бившата ми приятелка?”

“Права си, Жизел. Бет е дъщеря на Лора, а аз съм неин баща. Помниш ли, когато ти казах, че с Лора сме скъсали? Не ти казах, че Лора беше бременна по това време. Не бях готов да бъда баща, а тя твърде много искаше да продължи бременността. Затова на практика прекратих връзката си с нея. Предполагам, че не мога да избегна миналото си. В плика имаше визитна картичка. Тя е в болница “Оливър Мемориал”….”

“Виж, Ванс – изръмжа Жизел. “Не ме интересува какво се е случило в миналото, но няма да позволя на това момиче да остане тук.

“Моля те, Жизел, не мога просто да я пусна да си отиде… Лора е болна. Може ли Бет да остане при нас поне една седмица?”

Pexels

“ЕДНА СЕДМИЦА? ПО ДЯВОЛИТЕ, ВАНС! Всъщност не бих ” Преди Жизел да довърши, Ванс я прекъсна.

“Кълна се, че ще говоря с Лора за това този уикенд. И ще направя някакви планове за Бет”.

Жизел го погледна мръсно. “Добре! Но нито ден повече от седмица!”

Този ден, въпреки че Жизел неохотно се съгласи да остави Бет да остане в къщата им, дълбоко в себе си тя мразеше всеки миг от това. Когато Ванс се връщаше от работа, той прекарваше време и с Мия, и с Бет. Те гледаха филми и излизаха на вечери, като през цялото това време напомняше на Жизел колко много мрази момичето и миналото на съпруга си.

Затова един ден, когато Ванс беше заминал по работа, Жизел тайно остави Бет в болницата и се прибра у дома. Когато Ванс се връща у дома и не намира Бет, той е бесен. “Какво си й направила, Жизел? Къде е дъщеря ми?”

“Тя е в стаята си, Ванс. Не знам за какво говориш.”

Pexels

“Не говоря за Мия, Жизел. Къде, по дяволите, си изпратила Бет? Къде е тя?”

“Какво имаш предвид, като казваш къде е тя? Тази мръсница е точно там, където би трябвало да бъде… до леглото на умиращата си майка-домакиня!”

“Какво? Как можа да я оставиш там сама? Тя е дете, за Бога, Жизел! И бяхме решили, че ще остане при нас за една седмица. Как можахте дориһттр://….”

“Сякаш ми пука…” – измърмори тя гневно под носа си.

“Ще си я върна и този път няма да я пратиш никъде другаде. Ще се погрижа за това!”

Ванс замина за болницата, където намери Бет с Лора. “О, Лора!” – извика той. “Толкова ми е жал. Не исках да…

“Ванс?” – тя започна да плаче. “Обещай ми, че ще се грижиш за Бет, когато ме няма. Моля те. Защо съпругата ти я остави тук?”

Pexels

“Планирах да дойда да те видя този уикенд, Лора. Толкова съжалявам за това, което направи Жизел. Но какво се е случило с теб? Как се озова тук?”

“Не разполагам с много време, Ванс. Знам, че умирам, но не мога да си позволя лечение. Нуждая се от сърдечна операция, а шансовете ми да оцелея са малки. Затова те моля да вземеш Бет със себе си. Това е молба.”

“Слушай, Лора – каза Ванс, като държеше ръцете ѝ в своите. “Няма да направя същата грешка отново. Няма да изоставя Бет, така че не е нужно да се притесняваш. А и ще платя за лечението ти. Обещавам ти, че нищо лошо няма да ти се случи”.

Ванс завежда Бет вкъщи и казва на Жизел, че ще се грижи за Бет така, както би се грижил за Мия. Също така ѝ казва, че ще плати за лечението на Лора, защото се чувства ужасно, че я е оставил сама, когато е имала нужда от него. Но Жизел беше бясна. “Ако направиш това, погрижи се за Мия сам. Напускам теб и тази къща!”

“Какво? Ти луда ли си? Помисли поне за Мия. Виж, аз ще платя за лечението на Лора и тя скоро ще се оправи, а и ще може да се грижи за Бет, след като се възстанови. Кълна се, че повече няма да те притеснявам с нея. Никой мъж не иска да вижда семейството си разкъсано по този начин, Жизел. Моля те, потърпи ме.”

“Да, мамо, моля те, не си тръгвай!” Мия заплака. “Бет и аз сме сестри. Татко ни обича и двете.”

Pexels

Но Жизел не помръдва. “Благодари на баща си, че направи дома ни пълен безпорядък, Миа! Мразя го, а сега той ще бъде единственият отговорен за това!” Тя опакова вещите си и си тръгва, като се зарича никога да не се връща.

Седмица по-късно тя изпрати документи за развод и не поиска попечителство над Миа, но поиска равен дял от активите.

Ванс не се поколеба да подпише документите, защото знаеше, че ако Жизел наистина се грижеше за семейството им, нямаше да изостави него и Миа. Той се съгласи с всичките ѝ искания и се зарадва, че тя не поиска попечителството над Миа.

Междувременно операцията на Лаура мина успешно и тя се възстановяваше добре. През този период Ванс трябваше да стане самотен баща на Мия и Бет, но беше доволен, че момичетата му са при него.

За щастие, шест месеца по-късно Лора се възстановява напълно. По това време чувствата на Ванс и Лаура се разпалиха отново и те станаха толкова близки, колкото бяха в колежа.

“Да се приберем у дома, Лора”, каза той, когато отиде да я вземе от болницата.

“Вкъщи? Но къде е Бет?”

Pexels

“На мястото, където всички ви чакахме! Нашият дом… където са дъщерите ни.”

Ванс завежда Лора у дома и ѝ разказва за всичко, което се е случило, докато е била в болницата.

На малката Миа ѝ отнело известно време да се адаптира, но благодарение на Лора, която посрещнала Миа като свое дете, Миа успяла да приеме нещата лесно. И когато Ванс и Лора бяха сигурни, че Миа и Бет са готови да ги приемат като родители, те завързаха възела.

Двойката беше доволна от семейството, с което беше благословена след всичките тези години на раздяла, и от факта, че Жизел никога не се намесваше в живота им.