in

Момче помага на старица всеки ден, в къщата й, намира там снимка на покойната си майка

Арнолд започва да помага на госпожа Катрин Стърлинг с няколко задачи в къщата ѝ по изненадваща причина. Но скоро той открива старите снимки на майка си и открива истина, която никога не е предполагал.

Advertisements

“Защо ми помагаш, Арнолд?” 71-годишната Катрин Стърлинг решила да попита 13-годишното момче Арнолд, което започнало да ѝ помага преди няколко седмици. Той беше окосил моравата ѝ, помагаше ѝ с торбите с хранителни продукти и много други неща.

Тя беше безумно благодарна за помощта му – повече, отколкото момчето можеше да си представи – тъй като през последното десетилетие беше толкова самотна, че почти се чувстваше мъртва.

Катрин беше научила Арнолд на прочутата си рецепта за ябълков пай и той беше възхитен. Но нейното запитване го изненада. Той стисна устни и погледна към краката си, които все още използваха валяк, за да обработват тестото върху плота.

Pexels

Катрин се почувствала ужасно за детето и понечила да оттегли въпроса си, но той най-накрая проговорил. “Защото мразя да съм сам вкъщи”, разкри Арнолд, свивайки рамене.

“Не, скъпи. Това е… това не може да е майка ти”, отвърна възрастната жена. Гласът ѝ застина в края.

Възрастната жена се намръщи. Тя нямаше представа, че той е сам вкъщи. “Ами майка ти?”

“Майка ми почина преди година, а сестра ми работи толкова много, че щях да прекарам всичките си следобеди сам”, продължи Арнолд, изцяло съсредоточен върху тестото за пай, така че Катрин знаеше, че става дума за нещо друго.

“Знаеш, че можеш да ми кажеш всичко, нали? Прекарахме последните няколко седмици заедно и въпреки че може би не знам всичко, мога да ти дам съвет” – предложи тя, приготвяйки ябълките за пълнежа на пая.

“Ами… когато мама почина, се чувствах виновна, че не съм успяла да ѝ помогна достатъчно в къщата. Докато всеки ден след училище минавах с колело през тази улица, видях как се клатушкаш по стъпалата на верандата и си помислих, че може би имаш нужда от компания”, сподели тийнейджърката, довършвайки тестото.

Катрин се усмихна. Какво добро дете, помисли си тя. “Добре, няма да любопитствам за много други неща, ако не искаш, но ти благодаря, че ми разказа. Оценявам го. Има ли нещо, което искаш да знаеш за мен?”

“Ами…” – каза Арнолд, като изглеждаше, че усилено мисли какво да попита.

Прекараха следобеда в довършване на пая и разговори за различни неща. Арнолд разкри също, че сестра му Елена е много по-възрастна на 33 години, защото майка им е забременяла на 17. Тя родила Арнолд много години по-късно.

Pexels

Разбира се, първоначално той живеел с майка си в един град, но когато тя починала, се преместил при сестра си в квартала на Катрин в Сиатъл и именно тогава започнал да забелязва, че възрастната жена има проблеми с основните неща в къщата.

Явно на това момче му е липсвала майка му и е искало да компенсира вината си, помисли си Катрин, когато той си тръгна. и по някаква причина се почувства длъжна да му бъде майчинска фигура, стига той да иска.

Няколко дни по-късно Арнолд се върна в дома на Катрин и ѝ помогна да разчисти един стар шкаф, пълен с кашони и боклуци, които тя искаше да подари. За нейна изненада той започна да търси и разглежда съдържанието на всяка кутия.

“Можеш да задържиш всичко, което искаш, макар че не мисля, че там има нещо ценно” – каза Катрин. Тя претърси и друга кутия, за да се увери, че няма да изхвърлят нищо важно.

След известно време Арнолд се изправи, като държеше в ръцете си няколко снимки. Защо ви е това?” – попита той.

Катрин вдигна поглед. “Какво?” – попита тя разсеяно.

“Това е снимка на покойната ми майка!” – каза той, като погледна почти гневно Катрин.

“Какво? Това е невъзможно”, отвърна Катрин и протегна ръка, за да види снимките. “Нека да видя.”

Pexels

Арнолд почти избута снимките в ръката ѝ. Лицето му се намръщи. “Това е майка ми!” – почти изкрещя той.

“Не, скъпи. Това е… тя не може да е майка ти”, отвърна възрастната жена. Гласът ѝ застина в края. Дамата на снимките не можеше да бъде майка на Арнолд. Тя беше дъщерята на Катрин, изобразена в тийнейджърска възраст, и те донесоха на Катрин мъчителни спомени.

“КАЗВАМ ВИ, ЧЕ ТОВА Е МАЙКА МИ!” Арнолд най-накрая изкрещя и очите на възрастната жена се разшириха от шок. Детето никога не беше говорило така с нея и изведнъж той извади телефона си, като го сложи в ръцете ѝ. “ТОВА Е МАЙКА МИ!”

Катрин грабна устройството и погледна изображението. Очите ѝ се разшириха, защото въпреки че жената беше по-възрастна от тази на снимките на Катрин, това беше дъщеря ѝ Сабрина. “Това е невъзможно” – промълви тя, а очите ѝ се въртяха напред-назад между телефона и отпечатаните изображения.

“Тогава защо имаш снимки на майка ми?” Арнолд попита. Гласът му се беше снишил, но в очите му имаше сълзи.

“Арнолд, това е дъщеря ми, Сабрина Стърлинг – отвърна тя и погледна детето със съвсем нови очи.

“Майка ми се казваше Сабрина Кук – каза Арнолд, а очите му показваха объркването му.

“Омъжвала ли се е някога? А какво става с баща ти?” Катрин попита почти отчаяно, защото промяната на името на Сабрина можеше най-накрая да обясни защо никога не е намерила дъщеря си след онази съдбовна нощ преди много години.

Pexels

“Мама никога не е била омъжена. Сестра ми и аз нямаме баща. Не знаем кои са бащите ни, освен че са различни хора – отговори Арнолд правдиво, след което си пое дълбоко дъх. “Значи, ако това е твоята дъщеря… това означава, че ти си моята баба? Защо не си бил в живота ми? Мама каза, че няма семейство.”

Катрин се взираше в очите на детето, искаше да го прегърне и никога да не го пусне. “О, Арнолд, искам да ти разкажа всичко, но мисля, че трябва да поговорим със сестра ти. Тя може да знае повече” – предложи тя, защото не искаше да му разказва всичко без присъствието на сестра му. Тя също трябваше да знае какво се е случило.

Арнолд се обади на сестра си и ѝ каза да дойде на адреса на Катрин след работа. Елена беше объркана, но се съгласи, защото Арнолд ѝ беше казал, че прекарва време в дома на възрастната жена.

“Това е невъзможно” – поклати глава Хелена, повтаряйки думите, които Катрин беше изрекла по-рано. Бяха ѝ показали старите снимки, които Арнолд беше намерил.

“Елена”, започна Катрин и също погледна към Арнолд. “Арнолд, вие се нуждаете от обяснение. Преди години, когато Сабрина дойде при мен и ми разкри, че е бременна, аз… е, не го приех много добре.”

Pexels

Елена кимна в знак на разбиране. И тя, и Арнолд знаеха, че майка им е забременяла млада, но си мислеха, че е сама на света.

Катрин продължи. “Изгоних я, а Сабрина бързо напусна града. Прекарах години в опити да я намеря, но не успях. Предполагам, че това се дължи на факта, че си е сменила фамилията”.

Двамата разговаряха дълго време. Елена и Арнолд имаха много въпроси, а Катрин им отговаряше спокойно и правдиво с цялото съжаление, което изпитваше в сърцето си. Опита се да задържи сълзите, когато внуците ѝ заговориха за кончината на майка им. Нещо, за което тя не знаеше нищо.

По някое време Катрин попита Елена: “Ядосана ли си ми? Ако ми дадеш шанс, обещавам, че ще направя всичко възможно да те компенсирам”.

Но тя поклати глава. “Може би, ако бяхме открили това преди години, щях да съм ядосана. Но след смъртта на мама разбрах, че на този свят няма достатъчно време за семейството”.

“Значи ти си нашата баба, нали?” Арнолд се втренчи в нея. “Ние вече сме семейство, нали?” Сълзите му започнаха да падат свободно.

“Ако вие двамата позволите, много бих искала да бъда ваша баба”, отвърна Катрин, докато плачът ѝ продължаваше.

“Бих искала да опитам”, добави Елена с просълзена усмивка. Толкова дълго бяха сами на света и дори като възрастна, тя харесваше идеята да има повече членове на семейството.

Pexels

“Мога ли да ви прегърна?” – попитала накрая възрастната жена и внуците ѝ кимнали. Всички се прегръщаха, плачеха и се свързваха в продължение на няколко минути.

Когато се разделиха, Катрин обеща никога да не прави същата грешка, която е направила на дъщеря си преди много години. Тя щеше да бъде до Арнолд и дори до Елена, вече пълнолетен възрастен човек, за всичко, от което някога са имали нужда.