in

„Махни се от живота му!“, богата майка подкупва бременната годеница на сина си, без да знае, че той я чува

Когато Рут открива, че синът й Джон се е отклонил от праведния път, който тя е планирала за него, тя прави всичко по силите си, за да го върне обратно към добрия живот. Рут лъже и манипулира в името на сина си, но действията й имат непредвидени последици.

Advertisements

Рут пееше с радиото в колата, докато караше към вкъщи. Беше си тръгнала от работа по-рано и беше взела пица за нея и сина й Джон за вечеря. Той почти беше завършил първия си семестър по богословие и тя се гордееше, че е майка на бъдещ пастор.

Когато Рут наближи дома си, тя забеляза нещо, което моментално промени настроението й. Защо Джон се разхождаше из техния квартал, когато трябваше да е в час? И защо се държеше за ръка с това ужасно момиче Аби?

Рут скръцна със зъби, като видя спретнатия си, красив син до Аби в нейните износени дрехи. Двамата стигнаха до входа на малък парк и седнаха на една пейка. Тогава Джон бръкна в голямата си чанта и извади… платно! След това той извади измишльотина, която се разгъна в статив.

„Защо Джон рисува Аби? Защо изобщо рисува, когато трябва да е на училище!“

Колата зад Рут изсвири. Тя се измъкна от зашеметението си и настъпи газта. Част от нея искаше незабавно да се изправи срещу Джон, но тя не искаше да прави сцена на публично място. Вместо това щеше да го чака у дома.

Pexels

Когато Рут се прибра, тя отиде направо в стаята на Джон. Синът й я мамеше и това щеше да приключи днес. Тя претърси книгите на бюрото му, но не откри нищо странно, затова отвори чекмеджетата.

Рут извади един скицник и го отвори. Имаше коментари на учители до скици на купи и растения. След това тя намери учебник по история на изкуството, но най-лошото тепърва предстоеше.

Рут отвори учебника по анатомия и ахна. Беше пълно с голи хора! Тя веднага го изпусна.

— Господи, прости греховете на сина ми — помоли се Рут. — Той беше подведен от изкушение, но аз ще го насоча обратно към праведния път.

Тя започна да събира „обидните“ книги на купчина на леглото на Джон. Те трябваше да бъдат изгорени. След това Рут насочи вниманието си към тясната библиотека. Докато търсеше, вратата на спалнята се отвори.

— Какво правиш в стаята ми?

Pexels

— Спасявам те от самия теб. — Рут се изправи и се обърна към Джон. Тя побутна книгата по анатомия. — Какво трябва да е това?

Джон въздъхна.

— Предполагам, че съм провален. Това е книга по анатомия на художник, мамо. Напуснах богословието миналия месец, за да мога да уча изкуство вместо това. Страхувах се да ти кажа…

— Какво си направил? Няма да ти позволя да водиш живот в грях и разврат! Връщаш се към богословието и ще станеш пастор.

— Не. Имам талант за изкуство и в това няма грях. Мислиш си, че си Бог и можеш да ми нареждаш, но Бог казва, че истинският грях е да пренебрегнеш талантите си.

— Това е заради онази просякиня, Аби, нали? — Рут стисна ръце на гърдите си. — Тя ти влияе зле.

— Да не си посмяла да обиждаш Аби! — извика Джон. — Тя работи здраво, за да спести за лечението на майка си. Ако наистина смяташ, че дрехите й я правят лош човек, тогава трябва да посещаваш богословие много повече от мен.

Pexels

— Как смееш! — Рут посочи Джон. — Ти си на опасен път, но няма да те оставя да се поддадеш на земните изкушения. Повече няма да виждаш Аби и аз изгарям тези книги.

— Не! — Джон скочи и застана между Рут и книгите си. — И не можеш да ме принудиш да спра да се виждам с Аби.

— Заслужаваш нещо повече от такова момиче. — Рут се опита да се пресегне през Джон, но той я блокира.

— Толкова си заслепена от ярост и омраза, че не мислиш трезво.

Джон бързо се наведе, за да вземе раницата си и започна да опакова книгите си.

— Съжалявам за теб, мамо. Сега виждам, че никога не си обичала през целия си живот.

— „Правя това, защото те обичам — каза шокирана Рут.

— Това не е любов, мамо. — Джон поклати глава. — Ще остана при Роб за една седмица. Надявам се, че ще помислиш за поведението си, докато ме няма.

Pexels

Джон си тръгна скоро след това. Въпреки че Рут му се обаждаше много пъти, той не отговаряше. Когато тя се опита да се обади на следващия ден, телефонът му беше изключен. Рут беше обезумяла. Тя се молеше за напътствие, но не знаеше как да помогне на сина си да прозре истината. Отговорът дойде по-късно същия следобед.

Рут отговори на почукване на вратата и видя Аби да стои там. Пламенно възмущение изпълни сърцето й, но тогава тя осъзна, че Аби може да е ключът към спасението на Джон.

— Здравей, Аби. Рут даде на момичето голяма, фалшива усмивка. — Какво мога да направя за теб?

— Търся Джон. — Аби беше здраво скръстила ръце и продължаваше да се върти. — Имам да му кажа нещо важно, но телефонът му е изключен.

— Влез, скъпа. Можем да си поговорим с теб. Джон не е тук в момента, но виждам, че си притеснена, а аз винаги съм готова да помогна на нуждаещите се.

— Благодаря ти. — Аби подсмръкна и започна да плаче. — Предполагам, че вие също трябва да знаете, мис Джейкъбс. Бременна съм с детето на Джон.

Pexels

Рут почти припадна. Тя се втренчи в Аби с ужас, когато истинската дълбочина на прегрешенията на Джон се разкри пред нея. Рут обаче бързо се овладя и насочи Аби към дивана.

— Шокирана съм от тази новина — каза Рут. — Виждаш ли, Джон е сгоден за дъщерята на нашия пастор и е решил да се върне към богословието, Аби.

— Какво? — Аби зяпна Рут. — Никога не ми е казвал това.

— О, горкото дете. — Рут потупа ръката на Аби. — Много съжалявам, но знам, че не би искала да съсипеш бъдещето на Джон, като направиш скандал.

— Обичам го. Искам да е щастлив… Просто не мога да повярвам, че никога не ми е казвал за нищо от това.

— О, знаеш какви са мъжете, скъпа. Но не се тревожи за нищо, защото аз ще ти помогна. Това ще бъде нашата тайна. Знам за добър християнски приемен дом близо до града, където можем да вземем бебето когато му дойде времето. В крайна сметка имаш достатъчно грижи на младите си плещи. Как е майка ти? Не съм говорил с нея от векове.

Pexels

Аби се намръщи и прехапа устни.

— Лекарят препоръча операция, но е скъпа. Работя двойни смени в закусвалнята, за да събера парите.

— Колко ти трябват? Ще ти заема парите. — Рут стана, за да вземе джобния си тефтер.

— Наистина не мога да приема това, мис Джейкъбс.

— Глупости! Майка ти, Джесика, и аз бяхме добри приятелки някога и ще се радвам да я видя отново в добро здраве. — Рут написа чек от тридесет хиляди долара и го подаде на Аби. — Ще бъде ли достатъчно?

— Да, но… — поклати глава Аби.

Рут сложи чека в ръцете на Аби и сключи пръсти.

— Вземи го, Аби, заради майка си и заради себе си. Нека те благословя, за да компенсирам лошото отношение на Джон към теб.

Аби понечи да възрази, но Рут не я чу. Тя я изкара бързо от къщата и затвори вратата. Надяваше се, че с Аби извън картината, Джон ще се покае и ще се върне към светлината.

Pexels

Тази вечер Рут изпълни следващата част от плана си. Тя се обади на приятеля на Джон, Роб, и го помоли да каже на Джон, че е много болна и трябва да се върне у дома. Тя лежа в леглото до края на седмицата и се погрижи Джон да остане до нея, където тя можеше да го наглежда.

Същата неделя Рут настоя Джон да я придружи до църквата.

— Пастор Томас ме покани да говоря пред паството — каза Рут. — Не искам да го пропусна, но може да имам нужда от твоята помощ, ако започна да се чувствам замаяна.

И така, Джон отиде на църква с Рут. Когато пастор Томас я покани да говори, Рут изнесе силна реч за това как Бог очаква децата да се подчиняват на родителите си. Точно когато свърши, тя забеляза, че Аби влиза в църквата!

Рут слезе от амвона и се втурна да посрещне Аби в задната част на църквата.

— Защо си тук? — изсъска Рут.

Pexels

— Дойдох да видя Джон. Реших, че той заслужава да знае истината. Също така искам да върна това. — Аби протегна чека, който й даде Рут.

— Но какво да кажем за майка ти? — Рут се ухили нервно. — Имаш нужда от тези пари, Аби.

Аби поклати глава.

— Шефът ми даде парите на заем. Сега, ако ме извините…

Рут разпери ръце, за да блокира Аби.

— Не можеш да влезеш в църква в твоето положение! Бременните, неомъжени жени са недостойни да влязат в Божия дом. Няма да ти позволя да съсипеш живота на сина ми или да опетниш добрата му репутация, така че просто вземи парите и се махни от неговият живот!

Рут се стегна, когато чу собствените си думи да отекват обратно към нея из църквата. Тя погледна микрофона, закачен на сакото й, и осъзна, че е направила колосална грешка.

Зад нея се чуха стъпки. Рут се обърна и видя Джон да върви към тях със свирепо изражение на лицето.

Pexels

— Бременна ли си, Аби? — Джон постави ръце на раменете на момичето. Когато тя кимна, той се обърна към Рут. — И ти знаеше за това?

— Не исках животът ти да бъде съсипан от това разпуснато момиче със съмнителен морал. — Рут посегна да хване сина си, но Джон се дръпна.

— Единственият човек, който съсипва живота ми, си ти. — Джон посочи Рут. — Ти съсипваш и своя живот, но си твърде сляпа, за да видиш. Не мога да живея повече с това. Сбогом, мамо.

— Но къде ще живееш с тази, тази просякиня? — Рут се влачеше след Джон, докато той извеждаше Аби от църквата.

— Моят учител ми помогна да продам няколко от най-добрите си творби — отговори Джон през рамо. — Мога да си позволя да наема къща за известно време.

Джон се качи в колата си с Аби, така че Рут влезе в своята кола, за да ги последва. Тя беше толкова съсредоточена да стои близо до колата на сина си, че пропусна кръстовището близо до църквата. Тя дори не видя камиона, който се блъсна в нея.

Pexels

Рут се събуди в болницата няколко дни по-късно. Първото нещо, което видя, беше Джон. Тя започна да се усмихва, докато не забеляза Аби до сина си.

— Радвам се да те видя будна, мамо. — Джон я потупа по ръката. — Лекарите казват, че ще се оправиш след операцията, която направиха. Искам да знаеш, че взех всичките си неща от къщата ти. Аби и аз се местим в нашия нов дом.

Джон извади един плик с цвят на слонова кост и го постави на нощното шкафче.

— Това е покана за нашата сватба. Ще се радваме да те видим там, но това е твое решение.

Джон и Аби станаха, за да си тръгнат, но Рут посегна към ръката на сина си.

— Моля те, не ме оставяй сама. — Рут започна да плаче.

Джон спря на прага.

— Не си сама. Пастор Томас е тук, за да те види.

Pexels

Сълзите на Рут течаха свободно, докато пастор Томас седеше до нея. Той я хвана за ръката и я остави да плаче известно време, преди да заговори. Рут беше шокирана да го чуе да казва, че е сбъркала.

— Въпреки добрите си намерения, ти си забравила, че Бог е дал на Своите деца свободна воля. Това означава, че трябва да уважаваш независимостта на сина си и да позволиш на Джон да прави своя избор.

— Но той направи бъркотия в живота си, пасторе.

Пастор Томас поклати глава.

— Ние не осъждаме, Рут. Религията не е за наказване на тези, които нарушават правилата. Пътят към Бог се намира чрез любов, а любовта е това, което Бог иска да покажем на всички хора на тази земя.

— Беше бременна, когато дойде при мен — продължи пастор Томас. — Ти не знаеше кой е бащата, но те приех в дома си и ти дадох любовта и подслона, от които се нуждаеше, за да се изправиш на краката си. Повтарям, религиозните правила имат смисъл само ако имаш любов в сърцето си.

Pexels

Рут прекара остатъка от престоя си в болницата, размишлявайки върху казаното от пастор Томас. Той я посещаваше отново много пъти. Четяха Библията заедно и се молеха заедно. По времето, когато Рут беше изписана, тя беше осъзнала колко е сгрешила.

Рут се върна в една празна къща и получи покана да присъства на изложбата на Джон. Веднага се качи горе и се разрови в гардероба си, докато намери стара кутия.

Джон беше шокиран да види Рут на изложбата. Беше още по-шокиран, когато тя му даде подарък: албум с всички негови рисунки от детството.

— Пазела си ги през цялото това време? — попита той.

— Разбира се. — Рут избърса една сълза. — Знаех, че синът ми ще порасне и ще бъде страхотен човек.

Pexels

Месец по-късно Рут присъства на сватбата на Джон и Аби. Тя се извини на Аби за това как се е държала и даде на двойката лист хартия.

— Това са документите за къща. — каза Аби.

Рут кимна.

— Твоя е. Ще трябва да спестиш парите си за бебето. Давам ти този дом, така че вече не трябва да плащаш наем.

Аби взе торбичката с подаръци, която Рут й предложи. Вътре имаше синя плетена дрешка за новородено.

— Сетих се колко обичах да плета като малка и реших да направя този подарък за бъдещия си внук. — Рут сложи ръце върху тези на Аби.

— Надявам се, че мога да ти докажа колко дълбоко съжалявам за начина, по който се отнесох с теб, и че един ден ще ми простиш.

Аби се усмихна и прегърна Рут.

Какво можем да научим от тази история?

  • Религиозните правила нямат смисъл без любов. Рут беше толкова увлечена в доктрини и догми, че забрави основните части на религията са любов, доброта и прошка.
  • Не съдете другите въз основа на тяхното богатство. Въпреки че Аби работеше усилено и имаше добро сърце, Рут не можеше да види през опърпаните дрехи и се отнасяше зле с нея.

Това произведение е вдъхновено от истории от ежедневието на нашите читатели и е написано от професионален писател. Всяка прилика с действителни имена или местоположения е чисто съвпадение. Всички изображения са само за илюстрация. Споделете вашата история с нас; може би това ще промени нечий живот. Ако искате да споделите вашата история, моля, изпратете я на info@ponichka.com.