in

Имам нужда от помощ при семеен конфликт – майка ми се оказа ужасен човек

Савана усеща как светът ѝ се срива, когато приятелят ѝ разкрива шокираща тайна за майка ѝ. Борейки се с недоверието, тя знае, че тази истина може да унищожи семейството ѝ. Как всичко се е объркало толкова бързо?

Advertisements

Лицето на Аштън побледня, докато гледаше покрай мен.

„Това майка ти ли е?“ – попита той, гледайки как мама полива растенията в двора си.

Pexels

„Да“, отговорих аз и се засмях. “Изнервен ли си? Не се притеснявай, те ще те обичат.”

Аштън си пое дълбоко дъх.

“Наистина съжалявам, Савана, но трябва да ти кажа нещо – каза той. „Случи се преди да сме заедно и когато бях свободен… но с майка ти имахме връзка“.

Pexels

„Какво?“

Светът ми се разпадна. Взирах се в Аштън, а сърцето ми блъскаше в гърдите. Това трябваше да е някаква лоша шега.

„Кажи ми, че се шегуваш“ – казах, надявайки се, че това е една от глупавите му шеги, но сериозният израз на лицето му подсказваше друго.

Аштън прокара пръсти през косата си, без да може да ме погледне. “Не знаех, че тя е майка ти, когато започнахме да се срещаме. Кълна се, Савана, не съм искал да се случи нищо от това.”

Pexels

Само преди малко бях развълнувана да представя Аштън на родителите си. Бяхме се запознали преди няколко месеца в едно кафене.

Той беше очарователен и любезен и аз почувствах незабавна връзка.

След няколко срещи разбрах, че съм се влюбила в него. Изглеждаше идеален.

Pexels

Но сега имах чувството, че не мога да дишам. Майка ми, която винаги съм смятал за предана на баща ми, имаше връзка. И то с Аштън, от всички хора. Това не можеше да е реално.

Погледнах към мама, която щастливо поливаше цветята в предния ни двор, напълно неосъзнаваща бомбата, която току-що беше паднала върху мен.

Как можеше да постъпи така със семейството ни? Как можа да направи това на баща ми? Как можа да направи това на Аштън?

Pexels

„Трябва да поговоря с нея“, казах треперещо. „Трябва да знам истината.“

Аштън ме хвана нежно за ръката. “Савана, моля те, нека помислим за това. Може би има по-добър начин да се справим с това.”

Двамата с Аштън се оттеглихме към колата му, като избягвахме майка ми.

Умът ми беше като вихър от емоции – гняв, предателство, объркване. Нуждаех се от отговори, но бях твърде шокирана, за да мисля трезво.

Pexels

„Сигурна ли си, че това беше майка ми?“ Попитах с надеждата, че има някаква грешка, докато се настанявахме в колата му.

„Да.“ Аштън кимна тържествено. “Нямах представа, че е омъжена, камо ли пък майка ти. Запознахме се в един бар преди няколко месеца.”

Почувствах се зле. Не можех да осъзная дълбочината на предателството. Майка ми винаги е изглеждала толкова съвършена, отдадена на баща ми. Как е могла да направи това?

„Не мога да повярвам в това“ – промълвих, загледана през прозореца. “Мислех, че всичко е перфектно. Толкова се радвах, че ще се запознаеш с тях.”

Pexels

“Наистина съжалявам, Савана – каза Аштън, а гласът му беше изпълнен със съжаление. „Никога не съм искал да те нараня.“

Реших да отменя срещата с родителите ми. Нямаше как да се изправя пред тях сега, особено пред баща ми (42 г.). Той работеше усилено от 20-годишна възраст, защото мама забременя с мен на 18.

Той е механик и винаги е правил всичко възможно за нас.

„Трябва да поговоря с мама“, реших аз.

Pexels

„Мислиш ли, че това е добра идея точно сега?“ Аштън попита.

“Не знам, но трябва да разбера защо е направила това. Трябва да го чуя от нея“ – казах аз.

„Добре, да вървим.“

„Не, трябва да го направя сама“, казах.

Pexels

Излязох от колата и започнах да се връщам към къщата, но Аштън не ме остави на мира.

„Трябва да съм там“, каза той и се присъедини към мен. “Виж, Савана, разбирам какво чувстваш, но не беше само тя. Аз също бях част от това.”

Кимнах на Аштън и повикахме мама във всекидневната, където я изчакахме. Когато тя влезе, усмивката ѝ изчезна, когато усети сериозността на ситуацията.

Pexels

“Мамо, седни – казах аз, а гласът ми трепереше. Тя се поколеба, но после седна, като погледна между мен и Аштън с нарастваща загриженост.

„Аштън току-що ми каза нещо… нещо невероятно“, започнах, опитвайки се да успокоя гласа си.

Лицето на мама пребледня, докато гледаше между мен и Аштън. „Какво е, скъпа?“

„Аштън каза, че вие двамата сте имали връзка“, изричам, а очите ми се впиват в нейните. „Вярно ли е това, мамо?“

Pexels

Очите ѝ се разшириха, а по лицето ѝ проблясна вина. Тя отвори уста, но от нея не излезе нито една дума.

“Запознахте се в един бар преди няколко месеца и едно нещо доведе до друго? Той нямаше представа, че сте женени, да не говорим за майка ми, докато не ви видя днес в двора. Вярно ли е това?” Попитах.

В очите ѝ се появиха сълзи. “Савана, това беше ужасна грешка. Никога не съм искала да нараня никого.”

Pexels

“Грешка? Вие наричате това грешка? Разрушихте всичко!”

Аштън седеше мълчаливо, а на лицето му беше изписано съжаление. Усещах очите му върху себе си, но не можех да понеса да го погледна.

“Моля те, Савана, позволи ми да ти обясня – молеше мама и се приближи.

Отстъпих назад, поклащайки глава. “Не искам да го чувам. Как можа да направиш това на татко? На нас?”

Pexels

“Баща ти не знае. Това беше момент на слабост. Чувствах се толкова самотна и… Направих ужасен избор”, каза тя и гласът ѝ се пречупи.

Едва можех да дишам. Жената, към която винаги бях гледала с надежда, ни беше предала по най-лошия възможен начин.

Pexels

“Савана, толкова съжалявам. Знам, че те нараних, но те моля да ми повярваш, когато казвам, че обичам теб и баща ти. Това беше ужасна грешка и аз ще направя всичко, за да я поправя”.

Погледнах я, а сърцето ми се разкъсваше между гнева и болката. “Не знам дали мога да ти простя, мамо. Не и сега.”

Отидох в кухнята.

Pexels

Чувствах се така, сякаш главата ми ще експлодира. Не можех да си представя, че ще унищожа баща си с истината, но тежестта на тайната ме смазваше.

„Не мога да пазя това от него завинаги“, прошепнах аз. “Но трябва да го направя. Трябва да измисля нещо.”

“Значи просто ще го излъжеш? Да се преструваш, че нищо не се е случило?” Аштън се появи в кухнята. „Това не е честно спрямо него, Савана.“

Очите ми се напълниха със сълзи. “Не знам какво да правя! Толкова съм уплашена, Аштън. Не мога да разруша семейството си.”

Pexels

„Ако не можеш да бъдеш честна със собствения си баща, тогава не знам дали мога да бъда с теб“, каза Аштън и се отправи към вратата.

“Какво? Къде отиваш?” Попитах, а в гърдите ми се надигна паника.

“Имам нужда от малко въздух. И може би трябва да помислиш какъв човек искаш да бъдеш”, отговори Аштън и излезе от къщата.

Седях сама, а сърцето ми се разтуптяваше. Какво ще стане, ако Аштън отиде при баща ми и му разкаже всичко?

Pexels

Тази мисъл ме накара да се почувствам зле. Потънах в един стол, а по лицето ми се стичаха сълзи. Как всичко се беше объркало толкова бързо?

За щастие, татко не беше вкъщи. Беше на пазара и ни купуваше вино. Казах на мама да не му казва истината и излязох от къщата.

Мина една седмица, а аз все още не бях преодоляла случилото се. С Аштън почти не си говорехме, а аз не отговарях на обажданията на мама.

Седях във всекидневната, когато телефонът ми иззвъня.

Pexels

Беше съобщение от баща ми. С треперещи ръце го отворих.

“Съжалявам, че си тръгвам по този начин, хлапе. Не мога да остана, след като знам истината. Аштън ми каза всичко за аферата на майка ти. Чувствам се напълно предаден от жената, която съм обичал и подкрепял толкова години. Трябва ми време, за да се излекувам, затова си тръгвам. Погрижи се за себе си.”

Pexels

Сълзи се стичаха по лицето ми, докато четях думите. Сърцето ми сякаш се разбиваше на милиони парчета. Аштън беше отишъл зад гърба ми и беше казал истината на баща ми. Как е могъл? Бях му казала да не го прави!

В паниката си се обадих на Аштън. “Савана, щях да ти се обадя скоро – каза той студено, докато отговаряше.

„Какво направи, Аштън?“ Попитах, а гласът ми трепереше. „Защо каза на баща ми?“

Pexels

„Той заслужаваше да знае истината, Савана“, каза Аштън. „Не можех да го оставя да живее в тъмнина.“

“Но защо не поговори първо с мен? Това беше моето семейство, моето решение“ – казах аз, а гласът ми се повишаваше от неудовлетвореност.

Pexels

Аштън въздъхна дълбоко. “Съжалявам. Мислех, че това е правилното нещо, което трябва да направя. Не исках да те нараня.”

“Ама ти го направи. Нарани всички нас”, отвърнах аз, а сълзите замъглиха зрението ми. „Какво си мислеше?“

“Савана, аз… Не мога да бъда с някого, който прикрива измамник“ – каза той накрая, а гласът му едва надхвърляше шепот.

„Какво искаш да кажеш?“ Попитах, а сърцето ми се свиваше от страх.

Pexels

“Искам да кажа, че ако можеш да скриеш изневярата на майка си, как да ти се доверя? Не знам дали мога да бъда с теб”, признава Аштън.

“Моля те, Аштън, недей да правиш това. Просто се опитвах да защитя семейството си”, помолих, а гласът ми се пречупи от емоции.

“Съжалявам, Савана. Не мога да ти се доверя – отвърна той, преди да окачи слушалката.

Баща ми си беше отишъл, а Аштън, за когото мислех, че може да е единственият, също ме беше изоставил. С мама вече бяхме отдалечени, а сега бях изоставена от всички, които обичах.

Pexels

Измина един месец от онзи съдбовен ден, а аз все още не съм преодоляла случилото се. Реших да потърся терапия, за да се справя с емоциите си и да ми помогне да разбера как да продължа напред.

Може би ако бях честна от самото начало, нещата щяха да се развият по различен начин.