in

Изгоних баба си и дядо си, които ме отгледаха, от дипломирането ми – кармата бързо ми даде урок

Казвам се Сара и историята ми започна с една трагедия. Когато бях на две години, майка ми загина в автомобилна катастрофа, а баща ми ни изостави. Баба ми и дядо ми ме прибраха. Те се превърнаха в целия ми свят. Обичаха ме и ме подкрепяха във всичко. Благодарение на тях току-що завърших гимназия и постъпих в страхотен колеж.

Advertisements

Денят на дипломирането трябваше да бъде перфектен. Нямах търпение баба ми и дядо ми да ме видят как получавам дипломата си. Бях толкова развълнувана.

Unsplash

“Това е за вас, бабо и дядо”, помислих си, докато обличах шапката и роклята си. Нямах търпение да видя гордите лица на бабите и дядовците си, когато премина през сцената. Те ми бяха дали всичко.

Изведнъж чух някой да извиква името ми. “Сара?”

Обърнах се и видях мъж, когото не познавах. Имаше мило лице, но изглеждаше малко изморен. “Да, това съм аз”, казах предпазливо.

Unsplash

Той се усмихваше, очите му бяха тъжни. “Това съм аз, вашият баща.”

Усетих как дъхът ми секва. “Баща ми? Не, баща ми ме напусна, когато бях на две години.”

Лицето му спадна. “Не, това не е вярно. Търсил съм те през всичките тези години. Баба ти и дядо ти те криеха от мен.” Мъжът отвори портфейла си и ми показа детската ми снимка с младия мъж, когото познавах като баща си. Това беше единствената му снимка, която някога бях виждала.

Unsplash

Умът ми се завъртя. “Какво? Казаха, че си ме изоставил.”

Той извади телефона си и ми показа текстовите съобщения. Гневни, обидни думи от баба ми. “Казаха ми да стоя настрана, Сара. Никога не са искали да съм наоколо.”

Сълзи напълниха очите ми. Възможно ли е това да е истина? Баба ми и дядо ми ме бяха излъгали?

“Защо биха го направили?” Прошепнах, чувствайки смесица от гняв и объркване.

Unsplash

“Не знам, Сара. Но сега съм тук. Винаги съм искал да бъда част от твоя живот”, каза той тихо.

Видях баба ми и дядо ми да седят в публиката, да се усмихват и да ми махат. Емоциите ми бяха в смут. Не можех да повярвам, че са ме лъгали толкова дълго време. Тръгнах към тях, а в мен кипеше гняв.

“Отидете си” – казах силно, а гласът ми трепереше от ярост.

Unsplash

Усмивката на бабата избледнява. “Сара, какво става?” – попита тя, а очите ѝ се напълниха със сълзи.

“Отиди си сега!” Изкрещях, а гласът ми отекна в коридора. Хората се обърнаха да погледнат.

Дядо се изправи бавно, лицето му беше бледо. “Сара, моля те, говори с нас. Какво се случва?”

“Ти ме излъга! Ти държа баща ми далеч от мен през всичките тези години. Просто си тръгни!” Настоях.

Unsplash

Баща ми се приближи до мен, като постави ръка на рамото ми. “Благодаря ти, Сара. Знам, че това е трудно.”

“Защо те излъгаха?” Попитах, а по лицето ми се стичаха сълзи.

“Не знам, но можем да поговорим за това”, каза той нежно. “Нека първо преминем през днешния ден.”

По-късно седях срещу баща ми в тих ъгъл на кафенето, а кафето ми изстиваше пред мен. Изучавах го, опитвайки се да съчетая човека пред мен с историите, които баба ми и дядо ми бяха разказвали.

Unsplash

“И така – започнах аз, като гласът ми леко трепереше, – разкажи ми всичко. Започни отначало.”

Той въздъхна и отпи глътка от кафето си. “Това е дълга история, Сара. Но ти заслужаваш да знаеш истината.”

Той направи пауза, събирайки мислите си. “Когато майка ти и аз се събрахме за първи път, всичко беше чудесно. Бяхме млади и влюбени. Но баба ти и дядо ти никога не ме харесваха. Смятаха, че не съм достатъчно добър за нея.”

Unsplash

“Какво имаш предвид?” Попитах, като очите ми търсеха искреност в лицето му.

“Винаги ме съдеха”, продължи той, като поклати глава. “Дядо ти ме смяташе за неудачник, защото нямах луксозна работа. Те искаха майка ти да се омъжи за някой друг. Когато ти се роди, стана още по-зле”.

Сърцето ми се разтуптя. “Защо не се върна? Защо не се опита да ме намериш по-рано?”

Unsplash

Мълчаливо той извади телефона си и ми показа стари текстови съобщения от баба. Те бяха изпълнени с гняв и искания да стои далеч.

Ръцете ми се разтрепериха, докато ги четях. “Не мога да повярвам, че биха направили това”.

“Мислели са, че те защитават”, каза той тихо и стисна ръката ми. “Не ми вярваха и не мога да ги виня за това, че са ядосани, но те те излъгаха. Оттогава се опитвам да се върна в живота ти”.

Unsplash

В очите ми се появиха сълзи. “Защо дойде на дипломирането ми?”

“Чух за това от един стар приятел” – обясни той. “Исках да те видя, да те поздравя. Помислих си, че може би е минало достатъчно време, за да си готова да се срещнеш с мен”.

Кимнах бавно, попивайки думите му.

Unsplash

“Изпаднахме в тежки времена”, казва той. “Синът ми, твоят полубрат, е много болен. Трябват ми много пари за лечението му и си помислих, че мога да взема назаем поне 1000 долара от теб”.

Погледнах го, разкъсвана между гнева и съжалението. “Защо не ми каза всичко това преди?”

“Не исках да развалям големия ти ден” – каза той с тъжна усмивка. “Исках да изчакам, докато можем да поговорим както трябва.”

Unsplash

Въздъхнах, изпитвайки смесица от емоции. “Това е много за възприемане.”

“Знам”, каза той нежно. “Не бързай. Аз няма да отида никъде.”

Погледнах през прозореца, наблюдавайки как светът минава. “Трябва да поговоря с баба и дядо. Има толкова много неща, които трябва да разреша.”

Unsplash

“Разбира се – каза той и посегна през масата, за да хване ръката ми. “Ще дойда, когато си готова.”

Стиснах ръката му, след което се изправих. “Трябва да тръгвам. Но ти благодаря, че беше честен с мен.”

“Благодаря ти, че ме изслуша”, каза той, а очите му бяха изпълнени с надежда.

Когато излязох от кафенето, усетих тежък товар на раменете си. Имах много неща за обмисляне и още повече за обсъждане с баба ми и дядо ми.

Unsplash

Влязох в къщата ни, усещайки голяма тежест на раменете си. Украсата от абитуриентското парти все още беше вдигната, а пъстрите балони сякаш се подиграваха на объркването ми. Баба ми и дядо ми седяха на кухненската маса и разговаряха тихо. Лицата им светнаха, когато ме видяха, но радостта бързо изчезна, когато забелязаха изражението ми.

“Сара, какво става?” Баба попита с глас, изпълнен със загриженост.

Unsplash

Поех си дълбоко дъх, опитвайки се да успокоя треперещите си ръце. “Много съжалявам – започнах, а в очите ми се появиха сълзи. “Не трябваше да те карам да напускаш дипломирането ми. Трябва да знам истината. Моля те, просто ми кажи всичко.”

Лицето на баба омекна и тя се протегна, за да вземе ръката ми. “О, Сара, ние те разбираме. Сигурно е било толкова объркващо за теб.”

Дядо кимна, очите му бяха тъжни. “Направихме това, което смятахме за най-добро, за да те защитим. Но ти заслужаваш да знаеш цялата история.”

Unsplash

Седнах, сърцето ми натежа от вина и любопитство. “Татко каза, че си го държала далеч от мен. Той ми показа съобщения, баба. Те бяха от теб.”

Баба въздъхна дълбоко, очите ѝ бяха пълни с болка. “Да, аз изпратих тези съобщения. Баща ти… той не беше добър човек, Сара. Започна да пие и да употребява наркотици, след като ти се роди. Бил е пиян, когато е причинил катастрофата, при която е загинала майка ти. Не искахме той да нарани и теб.”

Unsplash

Преглътнах трудно, опитвайки се да обработя думите им. “Но той каза, че е трезвен от години. И каза, че му трябват пари за лечението на сина му. Вярно ли е това?”

Баба и дядо си размениха разтревожени погледи. “Той винаги е знаел как да манипулира хората”, каза дядо тихо. “Ако се е върнал, то е, защото иска нещо.”

Поех си дълбоко дъх. “Трябва да знам със сигурност. Мислиш ли, че сега бихме могли да разберем повече за живота му?”

Unsplash

Дядото кимна. “Можем да опитаме. Може би ще успеем да намерим нещо в интернет.”

Всички се преместихме във всекидневната и дядо отвори лаптопа си. Влезе във Facebook и започнахме да търсим баща ми. Не отне много време да намерим профила му. Профилната му снимка го показваше с жена и малко момче.

“Това ли е новото му семейство?” Попитах, а сърцето ми се разтуптя.

Unsplash

“Изглежда така – каза дядо и кликна върху профила на жената. Тя се казваше Лиза и профилът ѝ беше публичен.

Прегледахме постовете ѝ, търсейки някакво споменаване на болестта на момчето. Сърцето ми се сви, като си помислих за възможността баща ми да ме е излъгал.

“Виж това – каза баба и посочи пост отпреди няколко седмици. Това беше снимка на момчето, което играеше футбол, усмихнато и здраво.

Unsplash

“Не изглежда да е болен”, промълви дядо и превъртя снимката по-нататък. Имаше още снимки на момчето, всички показваха, че то е активно и щастливо.

Баба ме прегърна силно. “Толкова съжаляваме, че трябваше да преминеш през това, Сара. Но се радваме, че сега знаеш истината.”

Кимнах, а по лицето ми се стичаха сълзи. “Толкова съжалявам, че се съмнявах в теб. Трябваше да ти се доверя от самото начало.”

Дядо ми ме прегърна с ръка. “Ние ти прощаваме, Сара. Ти просто търсеше отговори.”

Unsplash

Седяхме заедно, тримата, намирайки утеха един в друг. Знаех, че съм допуснала грешки, но също така знаех, че съм обичана и ми е простено. Баба ми и дядо ми винаги са били до мен и сега, повече от всякога, осъзнавах какъв късмет имам, че ги имам.

На следващия ден баща ми дойде в къщата, изглеждайки обнадежден. “Имаш ли парите?” – попита той.

Поклатих глава. “Не, татко, не мога да ти дам никакви пари.”

Той се намръщи. “Но те са за лечението на брат ти.”

Unsplash

“Знам, че си излъгал за това”, казах твърдо. “Видях снимките. Той не е болен. Ти просто искаш парите.”

Лицето му почервеня от гняв. “Ти си точно като баба си и дядо си” – избухна той. “Трябваше да стоя настрана.”

“Може би трябваше”, отвърнах аз, гласът ми беше стабилен. “Свърших с лъжите ти.”