in

Жена открива скрити дневници на тавана на баба си, разкриващи отдавна изгубена любовна връзка

След поредния спор със съпруга си Камила търси утеха при баба си. Докато помага да се подредят старите вещи на тавана, тя се натъква на дневниците на баба си. Това, което открива на страниците им, ще промени завинаги представата ѝ за семейството ѝ.

Advertisements

Камила се втурва към баба си Роуз след поредния спор със съпруга си Колин. Тя се е омъжила за Колин, защото той е бил “правилният избор”. Родителите ѝ настояват за брака и въпреки че Камила никога не го е обичала, тя се съгласява.

Unsplash

Сега единственото нещо, което държеше брака им заедно, беше дъщеря им. Тя беше единственият източник на радост за Камила, но дори тя започна да се пита защо Камила и Колин винаги се карат.

Камила влезе в къщата на Роуз, посрещна я познатата миризма на прясно изпечени бисквити. Роуз, както винаги, беше приготвила много бисквити, подреждайки ги грижливо в чиния на кухненската маса.

Тя посрещна Камила весело, а очите ѝ искряха от топлина. Но щом видя обляното в сълзи лице на Камила, изражението на Роуз веднага се промени на загрижено.

Unsplash

“Камила, какво стана?” Роуз попита, гласът ѝ беше изпълнен с тревога.

Камила потъна в стола на кухненската маса. “Колин и аз отново се скарахме. Не знам колко още мога да издържа това – каза тя, а гласът ѝ трепереше.

“Защо изобщо си с него?” Роуз попита нежно. “Никога не съм разбирала.”

Камила въздъхна, усещайки позната тежест в гърдите си. “Той беше добър избор, всички го казваха.”

Unsplash

“Никога не съм казвала това – отвърна Роуз, очите ѝ бяха меки, но твърди.

Камила отвърна поглед. “Добре, всички, с изключение на теб”, призна тя.

“Камила, той никога не е бил добър избор, защото ти никога не си го обичала”, каза тихо Роуз.

“Да, но той обича дъщеря ни и винаги се е отнасял добре с мен”, възрази Камила, макар че думите ѝ се сториха кухи.

Unsplash

Роуз поклати глава. “Толкова добре, че всяка седмица идваш при мен със сълзи на очи”.

Раменете на Камила се свиха. “Ние просто сме много различни.”

“Брак без любов е като градина без цветя. Тя никога няма да бъде жива – каза Роуз, гласът ѝ беше нежен, но твърд.

Камила вдигна поглед, а в очите ѝ се появиха сълзи. “Откъде знаеш? Вие с дядо винаги сте се обичали”.

Unsplash

Роза се засмя тихо, но в очите ѝ имаше тъга. “О, скъпа, ако само знаеше.”

Камила се намръщи. “Какво имаш предвид?”

Роуз въздъхна, изглеждайки замислена. “Знаеш ли какво, имам нужда от твоята помощ. Трябва да подредим някои стари неща на тавана. Може би това ще ти помогне да разбереш нещо”.

“В момента нямам сили за това”, каза Камила и поклати глава.

Unsplash

“А аз имам, на почти 80 години?” Роуз отговори с игрива усмивка.

Въпреки себе си Камила отвърна на усмивката. “Добре, ще ти помогна.”

Камила се качи на тавана, а дървените стъпала заскърцаха под тежестта ѝ. Таванското помещение миришеше на стари книги и забравени спомени. Във въздуха се носеха прахови частици, които се виждаха на слънчевата светлина, струяща през малкото прозорче.

Unsplash

Тя се приближи до кутиите, които се нуждаеха от сортиране, подредени безразборно в един ъгъл. Тя отвори първата кутия и започна да ги преглежда една по една, докато нещо не привлече вниманието ѝ.

Камила извади купчина стари дневници, чиито кожени корици бяха износени и крехки. Тя се поколеба за момент, изпитвайки чувство на вина при мисълта, че нарушава личното пространство на баба си. Но любопитството я завладя.

Тя се ослуша за някакъв звук от Роуз, който да идва по стълбите, и внимателно отвори първия дневник.

Unsplash

Почеркът беше чист и деликатен, отражение на педантичната природа на младата Роуз. Очите на Камила сканираха страниците и скоро тя се впусна в историите от младостта на баба си.

Видя, че името на дядо ѝ Том се споменава често, и научи, че двамата са били просто приятели. Когато продължила да чете, се появило ново име: Джош.

Днес разбрах, че съм бременна. Джош вече е заминал на служба и аз не знам как да се свържа с него. Написах писмо и го изпратих, но се страхувам, че той няма да го получи. Не мога да повярвам, че това се случва. Джош беше моята истинска и единствена любов.

Unsplash

Сърцето на Камила се разтуптя за младата Роуз. Тя прелистваше бързо страниците, нетърпелива да научи повече.

Том ми предложи брак днес. Каза, че ще бъде баща на детето ми. Не го обичам, но се съгласих, защото имам нужда от някого точно сега. Да живея с човек, когото не обичам, ще е много трудно. Но поне детето ми ще има баща. Вече съм избрала име, тя ще се казва Оливия.

Дъхът на Камила заседна в гърлото ѝ. Оливия беше нейната майка. Това означаваше, че мъжът, когото познаваше като свой дядо, не беше истинският ѝ дядо.

Unsplash

Тя почувствала прилив на емоции – объркване, тъга и гняв. Продължила да чете, а ръцете ѝ треперели.

Том прихвана писмата ми до Джош. Иска ме за себе си, а аз току-що разбрах. Вбесена съм. Но какво мога да направя сега? Том е добър баща и съпруг, въпреки че аз не го обичам.

Камила затваря дневника, а по лицето ѝ се стичат сълзи. Тя осъзна, че баба ѝ също е живяла нещастен живот, хваната в капана на брак без любов.

Unsplash

Тя беше останала от страх, точно както беше направила и Камила. Сега разбираше, че съветите на Роуз идват от място с дълбок личен опит.

Избърсвайки сълзите си, Камила слезе от тавана, притискайки дневника до гърдите си. Старите дървени стълби скърцаха под краката ѝ, отразявайки тежестта на новопридобитото ѝ разбиране.

Камила намери Роуз в спалнята, която седеше тихо. Тя се приближи и седна до нея.

“Защо никога не ми каза за Джош?” Камила попита с мек, но настоятелен глас.

Unsplash

Роуз я погледна с болка в очите. “Защото беше твърде болезнено, за да си спомням – каза тя.

“Майка ми знае ли, че Том не е истинският ѝ баща?” Камила попита.

Роуз поклати глава. “Никой не знае. Само Том знаеше, но той вече не е сред нас. Сега и ти знаеш”, отговори тя.

“Защо никога не се опитахте да намерите Джош?” Камила попита, а очите ѝ търсеха лицето на Роуз.

Unsplash

“Защо не си напуснала Колин?” Роуз попита в отговор.

Камила беше изненадана. Тя седна на леглото до Роуз. “Съжаляваш ли някога за избора си?”

“Всеки ден от живота си съжалявам за него. Но имам всички вас, имам семейство. Никога не съм съжалявала за това”, каза Роуз, гласът ѝ беше стабилен, но изпълнен с емоции.

Камила си пое дълбоко дъх. “Да го намерим.”

Unsplash

“Кой?” Роуз попита объркано.

“Джош. Да го намерим”, настоя Камила.

Роуз изглеждаше колеблива. “Камила, толкова много години са минали…”

“И какво? Знаеш името му и някаква информация. Можем да го намерим.” Решителността на Камила беше ясна.

Unsplash

“Дори не знам дали е жив – каза Роуз с несигурност в гласа.

“Не ти ли е любопитно да разбереш?” Камила попита, като се наведе по-близо.

Роуз направи пауза, след което се усмихна тихо. “Добре, нека да го направим”, съгласи се тя.

Камила извади лаптопа си и потърси Джош с информацията, която Роуз ѝ беше дала. Тя набра бързо текст, а сърцето ѝ се разтуптя от нетърпение.

Unsplash

След няколко минути търсене тя установи, че Джош се намира в старчески дом на няколко часа път от тях.

“Бабо, намерих го!” Камила каза, като вдигна поглед от екрана. “Той е в старчески дом и не е толкова далеч!”

Очите на Роуз се разшириха. “Наистина? След всичките тези години?”

“Да, да отидем да го видим”, каза Камила, а гласът ѝ беше изпълнен с решителност. Роуз кимна, а очите ѝ бяха пълни със смесица от надежда и страх.

Unsplash

На следващия ден те бързо опаковаха няколко неща и се качиха в колата. Докато караха, пейзажът се размиваше покрай тях. Умът на Камила се надпреварваше да мисли какво биха могли да намерят.

Тя погледна към Роуз, която седеше мълчаливо, дълбоко замислена. Те не говореха много, и двете потънали в собствените си размисли, докато наближаваха старческия дом, надявайки се на отговори и приключване.

Камила и Роуз пристигнаха в дома, изпитвайки смесица от тревога и надежда. На рецепцията ги посрещна приветлива медицинска сестра. Камила обясни, че са там, за да видят Джош, а Роуз е стара приятелка.

Unsplash

Медицинската сестра кимна и погледна в клипборда си. “Ще ви заведа при него, но трябва да ви предупредя, че той е болен от Алцхаймер и помни много малко”.

Роуз си пое дълбоко дъх и кимна. “Благодаря ви.”

Медицинската сестра ги поведе по тих коридор към малка, осветена от слънцето стая, където Джош седеше на стол до прозореца и гледаше втренчено навън. Роуз се приближи бавно до него, сърцето ѝ туптеше, а Камила наблюдаваше от разстояние, усещайки тежестта на момента.

Роуз си пое дълбоко дъх и се приближи до Джош. “Здравей, Джош. Помниш ли ме?” – попита тя нежно.

Unsplash

“Роуз – прекъсна я той. “Изобщо не си се променила, очите ти все така блестят”.

Роуз се усмихна, а в очите ѝ се появиха сълзи. “О, Джош, мина толкова много време”, каза тя тихо, а гласът ѝ трепереше от емоции.

Камила ги наблюдаваше за момент, след което реши да им даде малко уединение. Тя излезе тихо от стаята и зачака навън, потънала в мислите си.

Няколко часа по-късно Камила се върна и намери Роуз, която все още седеше с Джош и държеше ръката му.

Unsplash

“Късно е, трябва да тръгваме – каза Камила нежно.

Роуз вдигна поглед към нея. “Ти върви. Аз ще остана. Наблизо има хотел, ще остана там тази нощ”, каза тя твърдо.

Камила кимна. “Добре”, каза тя, разбирайки нуждата на баба си от повече време. Тя бръкна в чантата си и извади дневниците на Роуз. “Може би ще искаш да си спомниш нещо”, каза тя и ги подаде на Роуз.

Роуз взе дневниците, като ръцете ѝ леко трепереха. “Благодаря – каза тя, а гласът ѝ беше изпълнен с благодарност.

Unsplash

Камила се върна в колата и потегли към дома, а в главата ѝ се въртяха мисли за разговора, който трябваше да проведе с Колин. Беше взела решение; не искаше да живее живота си като този на баба си, изпълнен със съжаление и несбъднати мечти.

Когато пристигна у дома, в къщата беше тихо. Колин още го нямаше. Тя намери бавачката, която гледаше дъщеря им, и ѝ благодари за помощта.

“Вече можеш да се прибереш вкъщи – тихо каза Камила. Бавачката кимна и си тръгна, оставяйки Камила сама с мислите си.

Unsplash

Камила прекара известно време с дъщеря си, играейки си и четейки приказки, опитвайки се да отблъсне тревогата, която изпитваше от предстоящия разговор.

Смехът и усмивките на дъщеря ѝ ѝ давали сили. Тя знаеше, че взема правилното решение и за двете.

Колин се прибра у дома, както винаги, късно. Той влезе, изглеждайки уморен и разсеян. Отдавна беше престанал да се извинява за закъсненията си и тази вечер не беше по-различно.

Камила се изправи пред Колин и сърцето ѝ заби. “Все още ли работата е по-добра от това да си у дома със семейството?” – попита тя.

Unsplash

“Камила, знаеш, че аз…” Колин започна да обяснява, но тя го прекъсна.

“Не искам повече да чувам извиненията ти. Подавам молба за развод”, категорично заяви Камила.

Колин изглеждаше шокиран. “Какъв развод? Нека поговорим за това.”

Камила поклати глава. “Всичко, което сме правили през целия ни брак, е да говорим. Не мога да си спомня ден, в който да не сме се карали.”

Unsplash

“Няма да се справиш без мен” – каза Колин с нотка на арогантност в гласа си.

Гласът на Камила остана непоклатим. “Ще имам възможност да разбера.”

Колин се усмихна, целящ да я нарани. “Няма да намериш никой по-добър, особено с дете. Кой би те искал?”

Камила си пое дълбоко дъх. “Предпочитам да бъда сама, отколкото да прекарам живота си с някой, когото не обичам”.

Unsplash

Колин я погледна за миг, после се обърна и излезе от къщата. “Ще съжаляваш за това” – каза той през рамо.

Но когато вратата се затвори зад него, Камила усети как я залива вълна на облекчение и спокойствие. За пръв път от много време насам тя се чувстваше обнадеждена за бъдещето. Искаше живот, изпълнен с любов и щастие, и беше решена да го намери.