in

Жена, на която остават 10 месеца, отива в дома на бившия си, за да му признае любовта си, а вратата отваря друга жена

Люси получава най-лошите новини от лекарите, затова решава да открие бившата си любов и да му каже в писмо, че все още го обича. За съжаление, вратата отваря друга жена и тя трябва да остави съобщението при нея. Докато си тръгвала обаче, се случило нещо шокиращо.

Advertisements

“Госпожо Франклин, мисля, че е време да си подредите делата. Нищо повече не можем да направим за вас, докато не се нуждаете от хоспис” – каза д-р Мартинс на Луси, която очакваше добри новини или поне малко надежда. “Най-добрата ми прогноза е, че ти остават само около десет месеца живот”.

През последните няколко седмици Луси често посещаваше лекаря за почти всички изследвания под слънцето, защото беше загубила съзнание в магазина за хранителни стоки, където работеше като управител. Тя дори беше получила няколко мнения от различни специалисти, но те ѝ даваха един и същ отговор: оставаха ѝ само няколко месеца живот.

Pexels

Тогава тя осъзнала, че животът е твърде кратък. Хората винаги са го казвали, но Луси никога не е разбирала думите до поставянето на последната й диагноза. Тя наистина беше такава. Всеки миг беше мимолетен и всеки проблем изглеждаше невероятно маловажен.

“Здравейте? Мога ли да ви помогна? Търсите ли някого?” – попита жената, като наклони глава и я погледна с любопитство.

Докато вървеше към колата си на паркинга на лекарския кабинет, тя се замисли за миналото си и за нещата, за които съжаляваше. В повечето случаи бе живяла доволно, но в спомените ѝ имаше една съществена грешка: раздялата ѝ с Майк.

Майк беше гаджето ѝ от колежа и дори планираха да се оженят след завършването. Но на партито по случай завършването им се е случило ужасно недоразумение заради друго момиче и накрая са се разделили окончателно, защото Луси е загубила доверие в него.

“Толкова бях глупава” – промълви си тя, качи се в колата си и запали двигателя. Но все още не беше потеглила. “Ами ако той казваше истината? Защо изгубих толкова много време?”

Pexels

Тя блъскаше по волана от гняв, а след това облегна глава на него, плачейки от всичко, което се случваше в този момент.

Животът ѝ беше прост. След колежа си беше намерила работа, купила си беше къща в родния си град Дестин, Флорида, и дори си беше взела куче на име Дарвин. Повечето от нощите си прекарваше в релакс и гледане на Netflix. Беше удобно и тя го обичаше.

Но докато плачеше в колата си, тя стигна до решение и осъзнаване. Все още беше отчаяно влюбена в Майк и имаше нужда той да знае това, дори и да изглеждаше като най-егоистичния ход, който можеше да направи.

“Мисля, че Вселената ще ми прости за това”, каза си тя, премести скоростния лост и потегли от паркинга. Прибра се вкъщи, направи бързо търсене във Facebook и веднага намери Майк. Можеше да каже, че той все още е в същия град като нея. Но не знаеше къде се е преместил, затова рискува и реши да се обади на майка му.

Pexels

За щастие, възрастната жена я запомнила с любов и разкрила адреса му без проблем. През последните няколко години Луси не смееше да попита нищо друго за живота на Майк. Тя искаше да разбере от него. Тъкмо се канеше да вземе ключовете си и да замине натам, но една мисъл я спря.

“Какво ще кажа? Как ще го кажа?” – зачуди се тя сама на себе си и нервно поклати ключовете. Изведнъж й хрумна да напише писмо. Можеше да напише всичко, с изключение на диагнозата си. Искаше само той да знае чувствата ѝ. Това беше единственият начин да намери покой сега, когато съдбата ѝ беше подпечатана.

Люси седя известно време на кухненската си маса, като изхвърли няколко чернови, докато най-накрая записа всичко. “Вече е перфектно. Това е всичко, което трябва да кажа, без значение какво ще се случи по-нататък”, каза тя, поднесе писмото към лицето си и го прочете за последен път.

Постави го в плик и отново грабна ключовете си, бързайки към адреса. Сърцето ѝ започна да бие учестено, след като почука на вратата. Тя се движеше нервно на място и се усмихна, когато вратата се отвори. Но лицето ѝ се промени напълно, когато вратата отвори една красива жена.

Pexels

О, Боже мой! Разбира се, че Майк е женен. Какво съм си помислила?” – помисли си тя, докато устата ѝ се отваряше, а от нея не излизаше никакъв звук.

“Ало? Мога ли да ти помогна? Търсите ли някого?” – попита жената, като наклони глава и я погледна с любопитство.

Люси трябваше да мисли бързо, защото това беше ужасна идея. Дали писмото ѝ щеше да съсипе живота на Майк? Трябваше ли просто да избяга и да забрави за това? Не, тя се нуждаеше той да го има, независимо от всичко. Но не трябваше да идва строго от нея.

“Ааа, аз съм куриер и имам това писмо за Майк Хансън. Това е неговият адрес, нали?” Луси излъга, като се опитваше да се успокои, за да изглежда по-истинска.

“Да, Майк живее тук. Мога да му го дам. Благодаря ви – каза жената и се усмихна. Тя взе плика от ръката на Луси и затвори вратата.

Pexels

Накрая Люси въздъхна и започна да си тръгва. Надяваше се, че между Майк и съпругата му няма да се случи нищо ужасно заради нейните действия. Въпреки че не го виждаше, от раменете ѝ беше паднала тежест. Това беше правилният ход за нея.

Докато вървеше по улицата към паркираната си кола, това беше нейната мисъл. Но изведнъж чифт ръце я обгърнаха и я спряха на място. Искаше ѝ се да изкрещи, но в ушите ѝ прозвуча гласът на Майк.

“Здравей, ти – каза той, а тонът му я върна назад към мързеливите им дни в колежа и красивите мигове на първата любов. Тя се обърна в прегръдките му и го погледна невярващо.

“Майк, какво правиш? Какво става със съпругата ти?”

“Жена ми? Имаш предвид братовчедка ми? Това е Сандра. Не сте ли се запознали?” – отвърна той, шокирайки я.

Очите ѝ бяха широко отворени, докато поклащаше глава, а облекчението ѝ беше монументално. Майк не беше женен. “Не, щях да я запомня”.

“Е, това е Сандра. Тя ми даде писмото ти, но аз само го прелистих, преди да се наложи да изляза да тичам за теб, но разбрах същността. Значи все още ме обичаш?” Майк я попита, усмихвайки се подигравателно, но с цялата любов, която изпитваше към нея.

Луси се засмя и го прегърна обратно, като кимна с глава, докато в очите ѝ се събираха сълзи. “Да, обичам.”

Влязоха в къщата и Майк прочете писмото по-внимателно. Тогава Луси трябваше да му каже защо е написала писмото и Майк отначало беше шокиран. Но той не искаше да я загуби отново. Той обеща, че ще бъде до нея за всичко, включително и за повече посещения при лекаря, и Луси му беше благодарна.

По някое време той обясни какво се е случило в миналото по отношение на другото момиче на завършването, което се опитало да флиртува с него, но той нямал време да я отхвърли, преди Люси да ги види и да разбере погрешно ситуацията. Люси се зарадва, че знае какво наистина се е случило, дори и това вече да нямаше значение. Единственото, което имаше значение, беше, че са заедно колкото се може по-дълго.