in

Дъщеря ми започна да ходи насън, проследих я една нощ и бях шокирана от това, което видях

Свекърва ми Синтия се премести да живее при нея, а скоро след това дъщеря ми Лиза започна да се държи странно. Тя вече не беше веселата си същност и това силно ме притесни. Една нощ я видях да се разхожда насън из къщата, стиснала плюшеното си мече. Тихо я последвах и това, което открих през нощта, ме шокира и доведе до по-голяма загадка, която трябваше да разреша.

Advertisements

Бяхме щастливо семейство, живеехме заедно в мир. Дните ни бяха изпълнени със смях, игриви моменти с дъщеря ни Лиза и уютни семейни вечери.

Тони работеше като финансов анализатор и винаги мечтаеше да започне собствен бизнес, а аз балансирах кариерата си и се грижех за дома ни.

Pexels

Една вечер Тони се прибра у дома с вълнуваща новина.

“Амели, намерих партньори и най-накрая мога да започна собствен бизнес, точно както винаги съм мечтал!” – обяви той, усмихвайки се от ухо до ухо.

“Това е невероятно, Тони!” Прегърнах го, чувствайки се горда. “Толкова много си работил за това.”

Pexels

“Има нещо, за което трябва да поговоря с теб”, каза той, изглеждайки малко колеблив.

“С новите ни работни места ще бъдем още по-натоварени. Мама се оплаква от здравето си и предложи да се премести при нас. Тя иска да ни помага в грижите за Лиза”.

Намръщих се.

“Тони, знаеш какво мисли Синтия за брака ни. Тя никога не ме е приемала истински.”

“Знам, но тя настояваше”, отговори ми Тони. “А сега наистина можем да се възползваме от помощта ѝ.”

Pexels

Въздъхнах, неуверена.

“Добре, но само защото имаме нужда от помощ. И разбира се, тя иска да се премести сега, когато нещата за нас се подобряват”.

Няколко дни по-късно Синтия се премести у нас. Влезе в къщата с широка усмивка, с ръце пред себе си, носейки подарък за Лиза.

“Здравей, Лиза! Виж какво ти е донесла баба”, каза тя и подаде на Лиза пухкаво плюшено мече.

“Благодаря ти, бабо!” Лиза прегърна силно мечето, а очите ѝ блестяха от радост.

Pexels

Тони ме погледна с надеждата, че ще положа усилия. “Благодаря, Синтия. Сигурна съм, че Лиза ще го хареса – казах аз, като си наложих усмивка.

“Амели, знам, че сме имали различия – започна Синтия. “Но искам да направя така, че това да работи за Тони и Лиза.”

“Надявам се да е така”, отговорих предпазливо.

Дните се превърнаха в седмици и аз забелязах промени в Лиза. Тя стана раздразнителна и сънлива през деня. Не беше обичайната си жизнерадостна същност и това ме притесняваше.

Pexels

“Лиза, скъпа, защо си толкова уморена?” Попитах един следобед, докато тя разтриваше очите си.

“Не знам, мамо. Просто ми се спи”, отговори тя и се прозя.

Същата вечер, когато я проверих, я видях да се разхожда. Очите ѝ бяха затворени и сякаш беше замаяна.

Pexels

“Лиза, скъпа, какво правиш?” Прошепнах, като нежно я хванах за ръка.

Тя не отговори, просто продължи да стиска плюшеното мече. Внимателно я поведох обратно към леглото и я сложих да спи, като усетих възел от притеснение в стомаха си.

На следващата сутрин, по време на закуската, реших да повдигна въпроса пред Тони.

“Тони, видях Лиза да ходи насън миналата нощ – казах, като се опитах да запазя гласа си спокоен. “Тя се разхождаше наоколо с онова плюшено мече, което майка ти ѝ даде.”

Pexels

Тони изглеждаше изненадан. “Наистина? Това е странно.”

Преди да успее да каже повече, Синтия, която вървеше наблизо, се включи.

“О, това е напълно нормално. Тони също е ходил насън като дете. Няма за какво да се притесняваш – каза тя с пренебрежително махване на ръка.

“Сигурна ли си?” Попитах, като я погледнах замислено.

“Абсолютно. Това е само фаза – настоя Синтия, а тонът ѝ беше окончателен.

Pexels

Кимнах, но притеснението не ме напусна. По-късно същата сутрин, докато Тони се приготвяше за работа, той изведнъж се намръщи и провери портфейла си.

“Амели, видя ли едни пари, които съм оставил в портфейла си? Липсват”, каза той и изглеждаше озадачен.

“Не, не съм пипала портфейла ти”, отговорих честно.

Тони въздъхна. “Може би съм го изгубил. Сигурно е някъде наоколо.”

Pexels

Реших да проверя чантата си, за да дам на съпруга си малко пари. С изненада открих много по-голяма сума от тази, която имах вчера.

“Тони, погледни това. Това ли е сумата, която ти липсваше?” Казах, като му показах парите.

Тони надникна в портмонето и кимна. “Да, точно така вързах и съхраних сумата в портфейла си вчера. Това е странно. Може би си я взелa по погрешка?”

Как се е озовала там?

Поклатих глава. “Не, сигурна съм, че не е така. Това е наистина странно.”

Pexels

Тони вдигна рамене, опитвайки се да го отмине.

“Сигурно е било някакво недоразумение. Нека не се тревожим за това.”

Но аз не можех да се отърва от неприятното чувство. Нещо определено не беше наред и трябваше да разбера какво се случва. Тази нощ не можех да заспя, мислейки за Лиза и странните случки.

Pexels

През следващите няколко дни наблюдавах Лиза по-отблизо. Тя все още беше раздразнителна и уморена през деня и забелязах, че се държи за плюшеното мече повече от обикновено.

Реших да я проследя, ако отново започне да ходи насън, за да видя дали ще мога да намеря някакви отговори.

Същата нощ това се случи отново. Видях как Лиза стана от леглото си, държейки плюшеното мече здраво в ръцете си. Този път очите ѝ бяха широко отворени, но тя сякаш не ме забеляза.

Pexels

Тя излезе от стаята си и тръгна по коридора. Тихо я последвах, като се стараех да не я събудя. Сърцето ми се разтуптя, докато гледах как малката ѝ фигура се движи из слабо осветената къща.

Този път тя отиде направо в стаята на Синтия. Спрях пред вратата, като се опитвах да чуя. Чух гласа на Синтия, тих и настойчив.

“Вземи парите от сейфа, Лиза. Не забравяй, че това е нашата малка тайна.”

Pexels

Кръвта ми се смрази. Не можех да повярвам на това, което чувах. Стоях замръзнала за миг, после побързах да се върна в стаята си, за да събудя Тони.

“Тони, събуди се! Трябва да видиш това”, прошепнах настоятелно, разтърсвайки го да се събуди.

Тони с мъка отвори очи. “Какво става, Амели?”

Pexels

“Това е Лиза. Тя е в стаята на майка ти. Чух, че Синтия й дава инструкции да вземе пари от сейфа”, казах аз, а гласът ми трепереше.

Тони седна, изглеждайки разочарован. “Амели, ти реагираш прекалено остро. Мама не би направила това.”

“Моля те, Тони, просто ела и виж”, помолих аз.

С неохота той стана от леглото и ме последва до стаята на Синтия. Тихо отворихме вратата и видяхме, че и Синтия, и Лиза привидно спят. Тони въздъхна раздразнено.

Pexels

“Виждаш ли, и двете са заспали. Правиш голяма работа от нищо” – каза той, като разтриваше слепоочията си.

“Не, Тони, знам какво чух” – настоях аз.

Разочарован, Тони се запъти към сейфа. Отвори го и лицето му пребледня.

“Ще ти докажа, че всичко това е недоразумение. Парите би трябвало да са точно тук. Щях да ги вложа в моя проект утре”.

Pexels

“Какво? Не, това трябва да е шега. Парите бяха тук тази сутрин!” – изкрещя той, а гласът му беше изпълнен с гняв.

“Тони, това не е шега. Майка ти е отговорна за това” – казах твърдо аз.

Вълнението събуди всички. Синтия влезе в стаята, изглеждайки отбранително.

“За какво е целият този шум?”

Pexels

Тони се обърна към нея с ярост в очите. “Мамо, ти ли помоли Лиза да открадне пари от сейфа?”

Очите на Синтия се разшириха и тя започна да отрича. “Разбира се, че не! Как можеш изобщо да си помислиш това?”

Точно тогава Лиза започна да плаче, уплашена и объркана от виковете. Клекнах и нежно я хванах за ръката.

Pexels

“Лиза, скъпа, можеш ли да ни кажеш какво се случи? Това е важно.”

Лиза подсмръкна и кимна. Тя се приближи до чантата ми и посочи.

Тони погледна в чантата ми и откри липсващите пари. Лицето му се изкриви от ярост и недоверие.

Pexels

“Амели, как можа да го направиш? Опитваше ли се да натопиш майка ми?”

“Не, Тони! Не знаех, че парите са там! Това беше дело на майка ти!” Протестирах.

Но Тони беше прекалено ядосан, за да ме изслуша.

“Това е твърде много. Не мога да се справя с това точно сега. Амели, мисля, че ще е най-добре, ако останеш за известно време някъде другаде. Мама ще се грижи за Лиза.”

“Тони, моля те, трябва да ми повярваш. Не аз съм виновна тук”, помолих аз, а по лицето ми се стичаха сълзи.

Pexels

Синтия стоеше зад гърба на Тони, а в очите ѝ се криеше задоволство.

“Това е за добро, Амели. Имаме нужда от известно време, за да се справим с това”.

Сърцето ми се късаше, но знаех, че трябва да намеря начин да докажа истината и да защитя семейството си.

На сутринта Тони замина за работа, а аз започнах да си събирам нещата. Сърцето ми беше натежало от тъга и разочарование.

Pexels

Докато събирах вещите си, влязох в стаята на Лиза и я забелязах да седи на леглото и да разговаря с плюшеното мече.

“Лиза, скъпа, с кого говориш?” Попитах нежно, като се опитвах да не я изплаша.

Тя ме погледна с големи, невинни очи.

“Мечето, мамо. Но то вече не иска да говори.”

Pexels

Намръщих се, усещайки възел от притеснение. “Какво имаш предвид, че вече не иска да говори?”

Лиза прегърна здраво мечето.

“Преди говореше с мен преди лягане. Баба казваше, че това е нашата малка тайна.”

Сърцето ми се сви. Това беше по-лошо, отколкото си бях представяла.

“Лиза, мога ли да взема назаем мечето за малко? Трябва да я изпера – казах, опитвайки се да звуча непринудено.

Pexels

Тя се поколеба, после отговори: “Добре, мамо. Само внимавай с него.”

Не излязох от къщата. Изчаквах вечерта, за да сложа всичко на мястото му. Имах предчувствие за това какво се случва и кой стои зад всичко това.

Същата вечер, докато приготвях вечерята, Синтия влезе в кухнята. Тя стоеше със скръстени ръце и изглеждаше самодоволна.

Pexels

“Защо още не си тръгнала, Амели? Тони не иска да има крадец в къщата си.”

Поех си дълбоко въздух, опитвайки се да остана спокойна. “Имам някои недовършени дела, Синтия. Всичко ще бъде решено, когато Тони се върне.”

Очите на Синтия се свиха. “Какво планираш?”

“Ще видиш”, отвърнах и се върнах към печката.

Pexels

Когато Тони се прибра вкъщи, аз бях готова.

“Тони, трябва да ти покажа нещо”, казах аз, държейки плюшеното мече.

Той изглеждаше уморен. “Какво е това, Амели?”

“Моля те, просто ми се довери”, призовах го аз.

Извадих плюшеното мече и внимателно го отворих, разкривайки вътре малко говорещо устройство.

Pexels

“Тони, Лиза не е била лунатичка. Тя е била манипулирана от това устройство. Синтия го е използвала, за да ѝ дава инструкции”.

“Това е нелепо!” Синтия изкрещя, а лицето ѝ почервеня. “Измисляш си!”

“Да проверим в стаята на Синтия за другата половина на устройството”, предложих аз, като запазих гласа си стабилен.

Синтия се отдръпна, очите ѝ бяха разширени от страх. “Не, не можеш да влезеш там!”

Тони, вече подозрителен, настоя: “Мамо, трябва да видим.”

Pexels

Натиснах бутона на устройството на мечката и заговорих в него. В този момент чухме гласа ми, който отекваше от стаята на Синтия.

Тони се втурна и откри другото устройство, скрито под възглавницата на Синтия.

Лиза, чула суматохата, надникна в стаята. “Бабо, ще играем ли нова игра, след като тайната ни е разкрита?”

Pexels

Тони изглеждаше озадачена. “Мамо, как използвахте мечката, за да я контролирате?”

Синтия въздъхна, избърсвайки сълзите си. “Сложих уоки-токи във вътрешността на мечето и още едно под възглавницата ми. Когато Лиза започваше да ходи насън, й шепнех инструкции през мечето. Казвах ѝ да дойде в моята стая и играехме на една игра. Тя вземаше пари от твоя портфейл и ги слагаше в чантата на майка си, а после обратно”.

“Мамо, защо? Защо правиш това?” Тони възкликна.

Обляна в сълзи, Синтия най-накрая се пречупи.

Pexels

“Отначало беше просто да видя дали ще се получи. След това се превърна в начин да се чувствам под контрол, да имам роля в семейството. Не осъзнавах колко много ще нарани всички”.

Тони, изпълнен с гняв и разочарование, поклати глава.

Тони поклати глава. “Мамо, това не е правилно. Не можеш да използваш Лиза по този начин. Ако искаш да си част от това семейство, трябва да спреш с тези манипулации и да уважаваш живота ни”.

Осъзнала грешките си, Синтия кимна, а лицето ѝ беше мокро от сълзи.

“Съжалявам, Тони”, каза Синтия, а гласът ѝ трепереше от емоции.

Pexels

“Просто исках да се почувствам необходима. Обещавам, че ще се справя по-добре. Ще те посещавам само през уикендите и ще прекарвам време с Лиза от време на време”.

Тони ме погледна. “Амели, какво мислиш?” – попита меко той.

Поех си дълбоко дъх, опитвайки се да сдържа сълзите си.

“Синтия, всички правим грешки. Но ако наистина искаш да бъдеш част от това семейство, трябва да ни приемеш и да уважаваш границите ни. Мисля, че за Лиза ще е добре да прекара време с баба си”.

Pexels

Синтия кимна, като избърса сълзите си.

“Разбирам. Ще уважавам спокойствието и единството на семейството ти”.

Усмихнах се слабо, като гледах заспалата си дъщеря и усетих проблясък на надежда.

“Нека направим стъпка по стъпка и да работим заедно, за да създадем любяща среда за Лиза”.

Pexels

Синтия се протегна и ме хвана за ръка.

“Благодаря ти, Амели. Обещавам, че ще се погрижа за това.”

Истината най-накрая беше излязла наяве и сега можехме да започнем процеса на възстановяване на доверието и единството си. Нямаше да е лесно, но с любов и разбиране можехме да преодолеем това предизвикателство заедно.