in

Доведеният ми син не уважава децата ми и прави бъркотия в дома ни

Лятното посещение на семейството се превръща в хаос, когато някогашният учтив доведен син на Лиза, Джейк, се превръща в непокорен тийнейджър и предизвиква смут в дома им. Последната капка идва, когато Лиза открива, че от портфейла ѝ липсват пари, което я подтиква да предприеме драстични действия.

Advertisements

Беше слънчев ден в средата на юни, когато Джейк, моят доведен син, пристигна. Аз съм Лиза, жена в средата на 40-те, омъжена за Марк. Имаме две деца заедно – 8-годишната Ема и 6-годишния Ноа. Марк има още един син, Джейк, от първия си брак.

Unsplash

Джейк, който сега е на 16 години, го посещава на всеки няколко години. Преди той беше мил и учтив, но това лято се чувстваше различно. Надявах се, че това е просто тийнейджърска злоба.

“Здравей, Джейк! Как мина пътуването?” Поздравих го сърдечно.

“Добре” – промълви Джейк, като почти не ми погледна в очите.

Марк прегърна сина си. “Радвам се, че те виждам, приятелю!”

Unsplash

Ема и Ноа се втурват към Джейк. “Здравей, Джейк! Липсваше ни!” Ема каза с ярка усмивка.

Джейк сви рамене. “Да, здравей.”

Забелязах незаинтересоваността на Джейк, но реших да остана оптимист. Исках това лято да е специално.

Една седмица след престоя на Джейк забелязах промяна. Той вече не беше учтивото момче, което помнех.

“Мамо, Джейк не ни позволява да играем в хола”, оплака се Ноа.

Unsplash

Ема добави: “Той винаги е на телефона си или с приятелите си”.

Въздъхнах. “Ще поговоря с него.”

“Джейк, можеш ли да се успокоиш? Братята и сестрите ти имат нужда да спят”, казах една вечер.

Джейк извърна очи. “Както и да е.”

На следващата сутрин в хола цареше безпорядък. Навсякъде имаше празни кутии от пица, кутии от газирани напитки и трохи.

“Джейк, почисти си бъркотията”, поисках аз.

Unsplash

“Защо да го правя? Това не е моята къща” – отвърна Джейк.

Беше късен следобед и слънцето хвърляше топло сияние през прозорците на кухнята, докато приключвах с подреждането на плотовете. Ема и Ноа трябваше да играят в задния двор. Не ги бях чувала от известно време, затова реших да ги проверя. Докато минавах покрай стаята на Джейк, чух гласа на Ема.

“Защо трябва да правя това?” – попита тя, гласът ѝ беше тих и уморен.

Unsplash

Любопитна и загрижена, бутнах внимателно вратата на спалнята на Джейк и надникнах вътре. Това, което видях, накара кръвта ми да кипне. Ема, сладката ми 8-годишна дъщеря, беше на колене и събираше мръсните дрехи и боклука от пода на Джейк.

Стаята беше зона на бедствие. Дрехите бяха разхвърляни навсякъде, имаше празни опаковки от закуски, а миризмата на пот и стара пица беше застояла. Джейк се беше излегнал на леглото си и скролваше в телефона си, без да му пука за нищо на света. Едва вдигна очи, когато влязох.

Unsplash

“Ема, какво правиш?” Попитах, опитвайки се да запазя гласа си спокоен.

Ема ме погледна, очите ѝ бяха широко отворени и малко насълзени. “Джейк ми каза, че трябва да почистя стаята му”, каза тя тихо.

Обърнах се към Джейк, като се мъчех да сдържа гнева си. “Джейк, защо Ема чисти стаята ти?”

Unsplash

Джейк най-сетне вдигна поглед от телефона си, а на лицето му се появи усмивка. “Тя искаше да помогне”, каза той безгрижно.

Коленичих до Ема и внимателно взех ръцете ѝ, които бяха мръсни от това, че беше вдигнала след брат си. “Ема, не е нужно да чистиш стаята на Джейк. Ела с мен, скъпа.”

Ема се поколеба, като погледна между мен и Джейк. “Но Джейк каза…”

Unsplash

“Не ме интересува какво е казал Джейк – прекъснах я аз, като гласът ми вече беше по-твърд. “Не е нужно да вършиш неговата работа. Хайде да вървим.”

Докато помагах на Ема да се изправи, Джейк извърна очи. “Тя е добре, Лиза. Защо правиш толкова голям проблем от това?”

Изправих се и погледнах Джейк. “Това е голяма работа, Джейк. Ти се държиш мързеливо и неуважително. Ема е твоя сестра, а не прислужница.”

Unsplash

Джейк вдигна рамене, явно без да се притеснява. “Както и да е. Тя няма нищо против.”

Ема се вкопчи в ръката ми, а очите ѝ все още бяха широко отворени със смесица от объркване и страх. “Не ми харесва да чистя стаята му, мамо”, прошепна тя.

Стиснах ръката ѝ успокоително. “Не е нужно, Ема. Ти не си отговорна за бъркотията на Джейк.”

Един уикенд с Марк планирахме да посетим приятели извън града. Решихме да оставим децата с Джейк.

Unsplash

“Джейк, ти отговаряш за всичко. Никакви партита и се грижи за Ема и Ноа”, наредих, преди да си тръгна.

“Да, да”, промълви Джейк.

Когато се върнахме в неделя вечерта, къщата беше бедствие. Бутилки от бира и боклуци бяха разхвърляни по пода.

“Джейк! Какво стана тук?” Изкрещях.

Unsplash

Джейк влезе, изглеждайки необезпокояван. “Просто едно малко събиране.”

Марк се огледа, притеснен. “Къде са Ема и Ноа?”

Ема и Ноа излязоха от гардероба и изглеждаха уплашени. Лицето на Ема беше обляно в сълзи.

“Той ни затвори там цяла нощ!” Ема се разплака.

Unsplash

Сърцето ми е разбито. “Защо го направи, Джейк?”

“Те досаждаха на приятелите ми”, каза той безгрижно.

Марк, който изглеждаше неспокоен, каза: “Джейк, това не е нормално.”

“Направи нещо по въпроса, Марк!” Казах.

Марк въздъхна. “Джейк, не можеш да правиш това. Извини се на сестра си.”

Unsplash

Джейк извърна очи. “Съжалявам, Ема.”

“Това е всичко?” Изкрещях. “Той трябва да бъде наказан!”

“Ще поговорим за това по-късно”, каза Марк, избягвайки погледа ми.

Не можех да повярвам на бездействието на Марк. Чувствах го като предателство.

На следващия ден открих, че от чантата ми липсват пари. “Джейк, ти ли ми взе парите?”

Unsplash

Джейк сви рамене. “Не знам за какво говориш.”

Реших да му дам урок. Купих фалшиви пари от един магазин за новости и ги сложих в чантата си, залагайки капан. Беше ми писнало от поведението му и беше време за промяна.

След като поставих фалшивите пари в чантата си, внимателно наблюдавах Джейк. Това не отне много време. Същия следобед го видях да се промъква в стаята ми и да рови в чантата ми.

“Хванах те”, прошепнах си аз.

Unsplash

Обадих се на моя приятел, офицер Майк. “Майк, имам нужда от помощта ти за един малък план”.

“Разбира се, Лиза. Какво се случва?”

Обясних ситуацията и Майк се съгласи да помогне. Създадохме план, който да даде на Джейк урок, който няма да забрави.

На следващия ден Джейк ми каза, че ще излиза с приятелите си. Перфектно време.

“Забавлявай се, Джейк”, казах аз, като се опитах да запазя непринудения си тон.

Unsplash

Последвах го дискретно до кафенето, където той и приятелите му се забавляваха. Наблюдавах от разстояние, изчаквайки подходящия момент.

Майк влезе в кафенето в униформа и изглеждаше сериозен. Той се приближи до масата на Джейк.

“Извинявай, момче. Трябва да поговоря с теб – каза Майк.

Джейк изглеждаше объркан. “Какво? Защо?”

Unsplash

Майк извади една от фалшивите банкноти. “Тези пари изглеждат фалшиви. Откъде ги взехте?”

Лицето на Джейк побледня. “Аз… не знам. Не съм направил нищо.”

“Изправи се – нареди Майк. “Ще дойдеш с мен.”

Джейк се изправи, треперещ. Приятелите му гледаха шокирано, шепнейки помежду си.

“Това шега ли е?” – попита един от приятелите на Джейк.

Unsplash

“Не е шега”, каза Майк строго. “Фалшивите пари са сериозно престъпление”.

Записах цялата сцена отвън, запечатвайки унижението на Джейк. Той беше на ръба на сълзите.

Влязох в кафенето, като се държах изненадано. “Какво се случва тук?”

Майк ме погледна. “Госпожо, познавате ли това момче?”

Unsplash

“Да, той е моят доведен син. Какво се случва?”

“Намерихме го да използва фалшиви пари”, обяснява Майк.

“О, не, трябва да има грешка!” Казах, молейки се. “Моля те, той е добро момче. Не можем ли да разрешим проблема?”

Джейк ме погледна с широки, насълзени очи. “Моля те, Лиза, помогни ми!”

Unsplash

Майк се поколеба, после въздъхна. “Добре, тъй като това е първото му провинение, ще го пусна с предупреждение. Но следващия път ще има сериозни последствия.”

“Благодаря ви, офицере – казах аз, като симулирах облекчение.

Джейк ме прегърна силно. “Благодаря ти, благодаря ти! Никога повече няма да направя подобно нещо, обещавам.”

Излязохме от кафенето и след като се отдалечихме на безопасно разстояние, показах на Джейк видеото.

Unsplash

“Джейк, ако продължаваш да се държиш по този начин, ще покажа това видео на всичките ти приятели”.

Лицето на Джейк падна. “Ти… ти направи това?”

“Да, и то за твое собствено добро. Трябва да разбереш, че действията ти имат последствия”.

“Съжалявам, Лиза. Наистина съжалявам – каза Джейк и изглеждаше искрено разкаян.

Unsplash

От този ден нататък поведението на Джейк се променя. Той започна да помага в къщата, отнасяше се с уважение към Ема и Ноа и дори им се извини.

“Хей, Ема, Ноа, искате ли да поиграем на една игра?” попита Джейк една вечер.

“Разбира се!” Ема отговори, изненадана, но щастлива.

Марк също забеляза промяната. “Джейк е различен напоследък. Какво направи?”

Unsplash

“Просто го събудих малко” – казах с усмивка.

Спокойствието в домакинството ни беше възстановено, а аз изпитах чувство на удовлетворение. Не беше лесно, но си заслужаваше. Бях се ангажирала да поддържам уважителна семейна среда и изглежда Джейк най-накрая разбра важността на това.