in

Дни наред не можех да се свържа със съпруга си – тогава свекърва ми ми се обади и ми разкри шокиращата истина

Светът на Аби се преобръща, когато съпругът ѝ изчезва безследно, оставяйки само загадъчна бележка. Дни по-късно телефонно обаждане от свекърва ѝ разкрива шокираща тайна, която разтърсва Аби до основи. Къде е Матю?

Advertisements
Pexels

“Матю? Това не е смешно, къде си?” Извиках, като очаквах да чуя гласа му от другата стая.

Но в къщата цареше тишина, с изключение на слабото бръмчене на хладилника.

Pexels

Сърцето ми започна да бие учестено, когато забелязах бележка на кухненската маса.

Тя гласеше: „Не ме търсете“.

Загледах се в бележката, надявайки се, че е лоша шега. Матю обичаше шегите, но тази ми се стори различна. Грабнах телефона си и набрах номера му, само за да чуя, че отива директно на гласова поща.

Pexels

“Матю, обади ми се обратно – казах аз, като се опитвах да запазя гласа си стабилен. „Това не е смешно.“

След това се обадих на майка му. “Здравей, тук е Аби. Чувала ли си се с Матю?”

„Не, скъпа“, отговори Клер. „Всичко ли е наред?“

Pexels

“Да, да, така е. Съжалявам, предполагам, че просто е излязъл на разходка.”

Завъртях слушалката и пробвах най-добрия му приятел, Джеймс.

„Не, Аби, не сме чували нищо за него“, каза Джеймс, а загрижеността му отразяваше моята.

Матю така и не се върна.

Pexels

Децата продължават да питат: „Къде е татко?“.

Не знаех как да им отговоря. Накрая отидох в полицията, стискайки бележката в ръката си.

“Госпожо, с бележката, която е оставил, не можем да започнем издирване – каза полицаят.

„Но той е изчезнал!“ Протестирах, усещайки как в гърлото ми се надига буца. „Ами ако нещо се случи с него?“

Pexels

Офицерът поклаща глава. “Съжалявам, но възрастните имат право да изчезнат, ако искат. Нищо не можем да направим.”

Излязох от участъка, чувствайки се безпомощна и самотна.

Pexels

Върнах се у дома в уютната ни къща в предградията, сега изпълнена със зловеща празнота. Събрах децата във всекидневната.

“Деца, трябва да ви кажа нещо – започнах аз, а гласът ми трепереше. „Татко е… замина си за известно време.“

„Защо, мамо?“ – попита най-малкият ми син.

Pexels

„Не знам, скъпи“, отговорих и я придърпах в прегръдка. „Но трябва да сме силни, добре?“

Последвалите дни бяха смесица от сълзи и въпроси без отговор.

Всяко кътче в къщата ми напомняше за Матю.

Pexels

Любимата му чаша за кафе е на плота, обувките му са до вратата, а сакото, което винаги е носил, все още виси в гардероба.

Опитвах се да поддържам нещата нормални за децата, но беше трудно. Всеки път, когато питаха за баща си, сърцето ми се късаше още малко.

Един ден ми се обади свекърва ми.

Pexels

„Ако искаш да знаеш истината, обещай ми, че няма да кажеш нищо на Матю“ – гласът ѝ се пропука във FaceTime разговора, нарушавайки тишината в стаята.

“Обещание? Какво става?” Попитах, усещайки как възел се стяга в стомаха ми.

“Матю е тук, в дома ми. С любовницата си и новороденото им бебе – започна тя.

Pexels

Бях ужасена.

“Матю ми каза да го запазя в тайна от теб, Аби – продължи тя. “Любовницата му нямаше къде да отиде, затова я доведе тук. Планира да похарчи парите от общата ви сметка, за да им наеме апартамент. Каза ми, че смята да се разведе с теб и да остане с любовницата си. Тя е… едва на 19 години.”

Pexels

Чувствах се така, сякаш земята току-що е била издърпана изпод мен.

Зрението ми се замъгли от сълзите, докато се мъчех да разбера думите ѝ.

„Той… той какво е?“ заекнах.

Pexels

“Съжалявам, че те излъгах за местонахождението му и не казах истината по-рано – продължи тя. “Не знаех какво да правя, тъй като той е мой син… Трябваше ми известно време, за да обмисля всичко. Но ти също така си семейство за мен и майка на внуците ми, които много обичам. Ето защо реших да ти кажа истината. Аби, все още имаш време. Можеш да си намериш адвокат и да спестиш парите си в името на децата си”.

Pexels

Треперех, смесица от гняв, предателство и разбито сърце ме връхлетя.

„Не мога да повярвам в това“, казах, опитвайки се да успокоя гласа си. “Благодаря ти, че ми каза. Трябва да защитя децата си и себе си.”

Приключвайки разговора, седях в зашеметено мълчание, а реалността на ситуацията ме връхлиташе. Матю, мъжът, на когото вярвах и когото обичах, планираше да ни изостави заради друга жена.

Pexels

Децата усетиха, че нещо не е наред. „Мамо, къде е татко?“ – попита най-малката ми дъщеря, а големите ѝ очи бяха пълни с объркване.

„Той няма да се върне, скъпа“, казах аз и я придърпах в силна прегръдка. „Но ние си имаме един друг и ще се справим.“

Pexels

Трудно ми беше да повярвам на това, което ми беше казала свекърва ми, но трябваше да продължа напред заради децата си. Веднага се свързах с адвокат.

Докато обсъждахме възможностите ми, получих обаждане от непознат номер. Поколебах се, преди да отговоря.

„Ало?“ Казах предпазливо.

Pexels

“Здравей, Аби? Това е Лиза. Аз съм жената, с която Матю се среща. Имам нужда да говоря с теб”, чу се гласът от другата страна на слушалката.

По гръбнака ми преминаха ледени тръпки. „Как смееш!“ избухнах. „Как смееш да ми се обадиш?“

“Моля те, просто се срещни с мен. Има нещо, което трябва да знаеш, нещо важно. Става въпрос за семейството ти”, помоли тя.

Pexels

Бях вряла и кипяла. Никога нямаше да се съглася да видя лицето ѝ, ако не бях усетила безпомощност в гласа ѝ.

“Добре. Къде искаш да се срещнем?” Попитах.

“Познаваш ли онова старо кафене на улица 8? В 18:00 ч. Това работи ли?”

Pexels

Точно в 18:00 ч. влязох в кафенето, а очите ми я търсеха. Когато за първи път видях снимката на Лиза, не можех да повярвам, че Матю може да се среща с толкова младо момиче.

Тя вече беше там, в една ъглова кабинка.

“Благодаря, че дойдохте – каза тя, когато седнах.

Pexels

„Защо искаш да се срещнем?“ Попитах.

“Матю ми каза, че ще те изостави, но не знаех, че ще те изостави по този начин. Не съм се съгласявала на нищо от това”, започна тя.

„Защо да ти вярвам?“ Попитах, сгъвайки отбранително ръце.

Pexels

Тя бръкна в чантата си и извади купчина документи.

“Това са имейли и съобщения от Матю. Той каза ужасни неща за теб, неща, които знам, че не са верни. Той манипулира и двама ни”.

Взех документите и започнах да чета.

Pexels

Ръцете ми трепереха от ярост, когато видях лъжите и измамите, изложени на показ. „Не мога да повярвам в това“, промълвих, клатейки глава.

Лиза ме погледна сериозно. “Той планира да ти отнеме всичко. Но аз не искам да участвам в това. Искам да ти помогна.”

„Защо го правиш?“ Попитах зашеметена.

Pexels

“Защото не знаех какъв човек е всъщност, докато не стана твърде късно. Искам да оправя нещата, поне по някакъв малък начин”, каза тя, а в очите ѝ се появиха сълзи.

Погледнах я, виждайки истинското разкаяние и отчаяние в лицето ѝ. Може би тя казваше истината.

Pexels

„Добре“, казах бавно. “Ако сериозно искаш да помогнеш, трябва да съберем колкото се може повече доказателства. Трябва да защитя децата си и да подсигуря бъдещето ни”.

Прекарахме следващия час в обсъждане на нашия план. Лиза сподели повече подробности за схемите на Матю и започнахме да формираме малко вероятен съюз.

Чувствах се странно да се доверявам на жената, която е била със съпруга ми, но желанието ѝ да помогне ми вдъхна надежда.

Pexels

На следващата сутрин седях в кабинета на адвоката си.

“Трябва да се изправим срещу него заедно. Но първо трябва да подсигуря финансите си и да се уверя, че той не може да вземе нищо повече от нас”, казах на адвоката си Кейт.

„С информацията, която Лиза предостави, можем да замразим съвместните сметки и да защитим активите ви“, увери ме тя.

Преминахме през подробностите стъпка по стъпка.

Pexels

Кейт подаде необходимите документи за замразяване на съвместните ни сметки и за обезпечаване на активите ми.

Чувствах се като в надпревара с времето, но знаех, че трябва да бъдем задълбочени.

Всяка информация, която Лиза ни беше дала, беше от решаващо значение.

Pexels

Една вечер седях на кухненската маса, а пред мен бяха разтворени документи.

Свекърва ми беше дошла да ми помогне с децата. Тя ми донесе чаша чай и седна срещу мен.

“Постъпваш правилно, Аби – каза тя тихо. „Толкова съжалявам за това, което синът ми ти причинява.“

Pexels

“Само Матю може да бъде обвинен за това, което се случва, Клер. Никой не е очаквал това да се случи, дори Лиза”, отговорих аз, отпивайки от чая. „Толкова съм ти благодарна за подкрепата.“

„Ти си по-силна, отколкото си мислиш“, каза тя и успокоително стисна ръката ми. „Винаги съм с теб, добре?“

Pexels

Най-накрая дойде денят, в който всичко беше на мястото си. Поех си дълбоко дъх и отидох до вратата на свекърва ми с Лиза до мен. Властите следваха плътно след нас, готови да приложат законовите действия, които бяхме предприели.

Когато влязохме, Матю погледна нагоре, шокиран да ни види.

„Аби, какво правиш тук?“ – попита той, а очите му се стрелкаха между мен и Лиза.

Pexels

„Всичко свърши, Матю“, казах твърдо. “Ние знаем всичко. Лъжите ти, предателството ти и плановете ти. Няма да ти се размине.”

“Какво е това? Не можеш да ми направиш това!“ – изкрещя той, а лицето му почервеня от гняв.

Лиза пристъпи напред, гласът ѝ беше спокоен, но решителен. “Ние вече го направихме. Няма да нараниш никого другиго”.

Полицаите се придвижиха, представяйки юридическите документи.

Pexels

“Г-н Джонсън, трябва да дойдете с нас. Връчваме ви ограничителна заповед и заповед да освободите помещението”, казал един от тях.

Матю се огледа наоколо, а смелостта му се разпадна. „Това не е честно“ – промълви той, а гласът му се колебаеше, докато се опитваше да намери някакъв начин да се измъкне от ситуацията.

„О, това е напълно справедливо, бивш съпруг“ – отвърнах аз, държейки документите за развод. „Направил си своя избор и сега си носиш последствията.“

Pexels

Докато полицаите го извеждаха, ме заля вълна от облекчение и изтощение. Обърнах се към Лиза и свекърва ми, които застанаха до мен, а подкрепата им беше непоколебима.

“Благодаря ви – казах, а по лицето ми се стичаха сълзи на облекчение. „Нямаше да се справя без вас двамата.“

Отново се разплаках, но този път това бяха сълзи на надежда и благодарност. Беше време да се възстановим и да продължим напред.

Pexels