in

Бях шокирана, когато разбрах защо съпругът ми спря да ме кани на вечери с приятелите си

Никога не съм подозирала, че съпругът ми пази тайни от мен, докато не спря да ме кани на вечери с приятелите си. Не само изключването ме жегна, но и натрапчивото усещане, че се случва нещо друго.

Advertisements

Последните няколко месеца бяха… странни. Съпругът ми Джак се държеше различно, отдалечено. Сякаш между нас има невидима стена, особено когато става дума за седмичните му вечери с приятели.

„Това е просто мъжка вечер“, казва той винаги, отхвърляйки въпросите ми защо не мога да ходя повече.

Някога това беше нещо, което правехме заедно, възможност да наваксаме с всички и да се посмеем малко. Сега беше като таен клуб, в който не ми беше позволено да се присъединя.

Pexels

Снощи, когато той се готвеше да си тръгне отново, се опитах да го попитам за това. “Абсолютно сигурен ли си, че другите съпруги няма да се присъединят, Джак? Отдавна не сме били всички заедно.”

Той се поколеба, поглеждайки настрани за секунда. „Честно казано, Манди, просто напоследък е… сложно“.

Сърцето ми падна. “Сложна? Как?”

Той въздъхна, избягвайки погледа ми. „Моля те, просто го остави да си отиде“, каза той и се отправи към вратата. Раменете ми се свиха и останах безмълвна, наблюдавайки го как си тръгва.

Pexels

На следващия ден в магазина за хранителни стоки се сблъсках с нашата приятелка Тери в пътеката за замразени храни. Поставих най-добрата си усмивка и се опитах да се държа непринудено.

“Здравей, Тери! Как си? Тъкмо си мислех колко много ми липсват нашите вечери.”

Тя се усмихна и изражението ѝ се смекчи. “О, скъпа, ти също ни липсваш! Но Джак ни разказа за ин витрото и как ти се отразява то. Не искахме да те притискаме да дойдеш, ако не се чувстваш добре”.

Направих крачка назад. Какво? Джак им е казал, че ще се подложим на ин витро? Никога не бяхме обсъждали да имаме деца!

Pexels

Не знаех какво да кажа на Тери, така че я оставих да се разприказва, преди да се наложи да продължи да изпълнява задълженията си. Но сега вече знаех със сигурност, че Джак крие нещо.

Защо иначе щеше да лъже? Защо иначе би ме изключил?

Отвратително чувство в стомаха ми подсказваше, че това е само началото на онова, което ми предстои да открия. Но трябваше да стигна до истината.

Ресторантът гъмжеше от шумолене на разговори и звън на чаши. Беше едно от онези изискани места, които Джак и аз посещавахме с приятелите му, още когато все още ме канеше.

Pexels

Тази вечер влязох сам и те не ме очакваха.

Веднага забелязах групата. Джак се смееше със същите познати лица около голяма ъглова маса. И там беше тя, жената, която никога не съм мислил, че ще видя отново.

Жената, от чието име ме побиха тръпки по гърба: Саша. Бившата приятелка на Джак.

Тя седеше точно до него, а ръката ѝ лежеше на ръката му малко прекалено интимно. Поех си дълбоко дъх и тръгнах решително към тях.

Pexels

Дерик, един от приятелите на Джак, ме забеляза пръв. Очите му се разшириха от изненада, а след това по лицето му се разля широка усмивка. “Манди! Какво правиш тук?”, възкликна той и ми махна с ръка.

Всички се обърнаха да ме погледнат. Някои се изненадаха, но повечето се усмихнаха широко, с изключение на Джак. Усмивката му изчезна, заменена от поглед, изпълнен с чиста паника.

„Манди, не те очаквахме!“ Лиз, съпругата на Дерик, се изправи, за да ме прегърне.

„Мина доста време“ – успях да се справя, а очите ми се спряха на Саша, който ме наблюдаваше с усмивка.

Pexels

Плъзнах се на празната седалка от другата страна на Джак и се опитах да игнорирам силното биене на сърцето в ушите си. На масата настъпи неловко мълчание, тъй като другите забелязаха лекото напрежение.

Усещах погледа на Саша върху мен, а усмивката ѝ не помръдваше.

„И така, Саша – започнах аз, принуждавайки се да използвам непринуден тон, – каква изненада да те видя тук.“

„О, Джак не ти ли каза?“ – отвърна тя с фалшива сладост. “Бари и аз се оженихме миналия месец. Всички бяха там, с изключение на теб, разбира се.”

Pexels

Обърнах се към Джак, навлажнявайки сухите си устни. „Така ли е, Джак?“ Предизвиках го. „Забравихте да споменете, че бившата ви приятелка сега е омъжена за един от най-добрите ви приятели?“

Джак се намести неудобно на мястото си, избягвайки погледа ми. „Просто се случи толкова бързо, Манди – промълви той, – не искахме да правим от това голяма работа“.

„Не искахте да правите от това голяма работа или не искахте да знам за това?“ Попитах.

Лицето на Джак пребледня. „Манди, хайде, не е така“, помоли той.

Pexels

„Тогава какво е това, Джак?“ Наложи се да настоявам, ставайки заядлив. „Защото от мястото, на което седя, много прилича на това, че криеш нещо от мен“.

Всички се взираха и не смееха да кажат и дума. Очите им се стрелкаха между мен и Джак. Знаех, че правя сцена, но не ми пукаше.

“Мисля, че ми дължиш обяснение, Джак – продължих аз, като ударих по масата. „И искам истината.“

Pexels

Джак отвори уста, после отново я затвори, а очите му се движеха по масата, сякаш търсеха път за бягство. Но той беше в капан. Накрая въздъхна и ме погледна, а раменете му се свиха.

“Права си, Манди. Не съм бил честен с теб – призна той, като погледна надолу. Направи пауза, за да събере мислите си.

“Виждах се със Саша. Не… не по този начин – добави бързо, като видя как в очите ми проблясва болка. „Но сме си говорили, прекарвали сме време заедно.“

Pexels

„Защо?“ Зачудих се, без да мога да си поема дъх.

„Защото тя преживява труден период с Бари“ – обясни Джак. “И… и ми стана жал за нея. Исках да помогна.”

“Като ме излъга? Като ме изключваш от живота си?”

“Знам, знам. Беше грешно. Не трябваше да те лъжа. Но се страхувах от това как ще реагираш. Не исках да те нараня”, помоли той.

Джак посегна да хване ръката ми, но аз се отдръпнах. “Трябва ми малко време да помисля – казах, като се изправих. „Дори не мога да ти повярвам!“

Pexels

Тръгнах си, но не и преди да чуя обърканото питане на Бари: „Труден период? За какво говори той, Саша?”

Когато се прибрах вкъщи снощи, къщата ми се стори студена и празна. Разхождах се из всекидневната, а съзнанието ми беше объркано от гняв, болка и объркване.

Джак се прибра по-късно, а в изражението му пролича срам. Опита се да говори, да обясни, но аз го затворих. Исках само да проверя дали наистина е влязъл, а не е останал с приятелите си… останал с нея.

След това се оттеглих в спалнята, като затръшнах вратата след себе си.

Pexels

Тази сутрин ме събуди миризмата на кафе. Джак седеше на ръба на леглото с чаша в ръка. Изглеждаше изтощен, а очите му бяха пълни със съжаление.

“Толкова съжалявам, Манди – прошепна той. „Никога не съм искал да те нараня.“

Думите му бяха искрени, но болката от лъжите и изключването все още оставаше. Малка част от мен обаче искаше да му прости и да продължи напред. Но трябваше да знам защо е цялата тази потайност.

Попитах какво се е случило и му казах, че не можем да продължим напред, докато не изчистим въздуха, и той кимна, започвайки разказа си.

Pexels

„Всичко е по-сложно, отколкото казах снощи“ – започна той. „Просто не исках и Бари да разбере“.

„Добре“, кимнах. „Продължавай.“

Първата тайна на Джак за мен беше, че Саша се среща с Бари. Той не искаше да се притеснявам, затова ни държеше разделени и не ми казваше за връзката им.

Всичко вървеше добре до сватбата им. По време на тържеството Саша го целуна и се снима, когато той се напи и припадна на един стол.

Pexels

Оттогава тя го изнудва.

Нейните искания бяха да не ме води на техните събирания, да се среща с нея, да стане неин довереник и да я накара да се чувства като най-важния човек в стаята.

Така че той разказа на всички останали извинението за ин витрото и се опита да я направи щастлива.

Това беше най-трудният разговор, който някога бяхме водили. Джак се разплака от чувство за вина и ме помоли за още един шанс. Обеща да направи всичко, което искам, да отиде на терапия за двойки и дори да прекъсне приятелската си група.

Pexels

Да му дам още един шанс не беше лесно решение. Той не беше единственият, който ме беше предал и излъгал. Неговите приятели също го направиха. В края на краищата те знаеха, че Саша е бивша приятелка и сигурно са виждали тяхната близост.

Не се ли зачудиха какво се случва и защо?

Единствената невинна страна изглежда бях аз и бедният Бари.

Затова се съгласих на терапия за двойки и казах на Джак, че е най-добре да се отдръпне от групата си, за да се съсредоточи върху нас.

Pexels

Беше самотно, тъй като ние винаги сме били социални хора, но ни даде пространството, от което се нуждаехме, за да се излекуваме. Бавно доверието ни отново започна да расте.

Саша започна да се обажда често, но Джак винаги показваше телефона си и никога не отговаряше. Съобщенията ѝ станаха налудничави, но те доказваха това, което ми беше казал.

Тя все още се опитваше да го изнудва с онази целувка и дори ми изпрати снимката, след като всичките ѝ опити за връзка бяха пренебрегнати.

По това време вече бях уморен от нейните изстъпления, затова просто изпратих снимката на Бари заедно с гласова бележка, в която обяснявах всичко.

Pexels

Джак ми благодари за това, защото не можеше да понесе да нарани приятеля си.

Бари сигурно е казал на групата, защото всички изпратиха извинения и обещаха да се справят по-добре.

Все още имахме нужда от време далеч от тях, но беше хубаво да знаем, че те не са зли хора. Грижеха се за нас, дори и да постъпваха малко глупаво по отношение на тази жена.

Бяха минали само няколко седмици от деня, в който открих тайната на Джак, но се чувствах уверена, че ще успеем да възстановим живота си.

Pexels

Месец по-късно се срещнахме отново с нашите приятели в дома на Тери. Чувствах се добре да се смея с тях и отново да бъда част от групата. Те се извиниха и на двама ни, че не са разбрали, че нещо не е наред.

Докато всички се разсейваха около огнището в задния двор на Тери, Лиз се наведе близо до ухото ми. “Толкова се радвам, че се върнахте – прошепна тя. „И аз имам малко чай за Саша“.

След като получи снимката и гласовата бележка, Бари се разведе и я заведе на чистачка. Той беше безумно богат, което, подозирам, беше една от причините тя да се омъжи за него.

Pexels

Въпреки това предбрачният им договор бил справедлив и гласял, че тя ще получи куп пари в случай на развод… освен ако има доказателства за изневяра.

Саша, очевидно, беше напуснала града, унизена, особено защото така и не успя да раздели Джак и мен. Признавам, че се захилих на „чая“.

Но не исках да чувам повече дума за тази жена през целия си живот.

Pexels

Джак и аз все още работим върху брака си, но той е по-силен от всякога. И може би идеята за ин витро скоро ще се превърне от извинение в реалност.