in

Булката бяга, след като получава хартиен лебед мигове преди церемонията

В деня на сватбата си Моли се съмнява, че ще се омъжи за Питър, който не споделя нейните страсти въпреки богатството и чара си. Светът ѝ се разтърсва, когато получава писмо от бившия си годеник, който е изчезнал преди година. Това кара Моли да се изправи срещу миналото си и да избере между истинската любов и сигурността.

Advertisements

Моли седи тихо в стаята си, а около нея жужи тихото бръмчене на сватбените приготовления. Това беше нейният голям ден, но тя не можеше да се отърси от възлите в стомаха си. Най-добрата ѝ приятелка, Марта, усилено нанасяше последните щрихи от грима си, а въздухът се изпълваше с аромат на рози и ванилия.

„Стой спокойно, Моли – нежно подкани Марта, като размаза малко руж по бузите на Моли. „Трябва да изглеждаш перфектно за Питър.“

Моли си пое дълбоко дъх и прехапа устни. „Марта, аз… Не съм сигурна за това”, призна тя накрая, а гласът ѝ едва се извиси над шепота.

Pexels

Марта направи пауза и погледна приятелката си в огледалото със смесица от изненада и загриженост. „Какво имаш предвид, Моли? Питър е перфектен. Той е красив, произхожда от богато семейство и има страхотно бъдеще пред себе си. Какво повече можеш да искаш?“

Моли въздъхна и очите ѝ се насочиха към прозореца, откъдето се виждаше градината долу, пълна с разхвърляни гости. „Не става дума за това, Марта. Питър е студен към мен. Той не ме разбира. Обичам да чета, да рисувам и да се разхождам сред природата. Но Питър… той се интересува само от парите и бизнеса. Нямаме нищо общо помежду си.“

Марта поклати глава, недоверието ѝ беше очевидно. „Моли, ти се държиш глупаво. Ако аз бях на твое място, щях да съм на седмото небе от щастие. Предстои ти да се омъжиш за живот, за който повечето хора само мечтаят. Защо позволяваш на тези дреболии да те притесняват?“

Pexels

Моли отвори уста, за да отговори, но преди да успее, откъм вратата се чу тихо шумолене. Двете жени се обърнаха, за да видят малък плик, който се беше промъкнал през пукнатината. Марта го вдигна и го подаде на Моли.

„От кого може да е това?“ Марта се зачуди на глас, докато Моли пое плика с треперещи ръце.

Моли внимателно го отвори и изтръпна. Вътре имаше хартиен лебед, точно като тези, които бившият ѝ приятел Колин правеше за нея. Заля я поток от спомени. Колин, който беше изчезнал преди година, оставяйки я с разбито сърце и сама пред олтара. Тя не спираше да се чуди какво се е случило с него.

Pexels

В плика имаше бележка. Моли я разгъна и прочете на глас: „Ако все още ме обичаш, ела на мястото, където се целунахме за първи път“.

Очите на Марта се разшириха. „Моли, не можеш да говориш сериозно. Не можеш да избягаш от сватбата си. Помисли за Питър, за семейството си, за всички, които са тук заради теб“.

Моли се изправи, решението вече беше взето в сърцето ѝ. „Марта, аз трябва да знам истината. Трябва да разбера какво се е случило с Колин, иначе винаги ще се чудя. Моля те, изчакай с времето. Просто направи каквото можеш, за да забавиш нещата“.

Марта се вгледа в приятелката си, разкъсвана между дълга и разбирането. Накрая тя кимна. „Добре, но побързай. Ще направя каквото мога.“

Pexels

С последен, благодарен поглед към Марта, Моли събра роклята си и се измъкна от стаята, а сърцето ѝ туптеше. Тя си проправи път през задните коридори на къщата, като избягваше гостите и суетния персонал. Градинската порта беше нейният път за бягство и тя се втурна през нея, а мислите ѝ препускаха.

Моли не можеше да повярва, че прави това. Но притегателната сила на миналото, нуждата да разбере защо Колин я е изоставил, беше твърде силна, за да я пренебрегне. Знаеше, че поема огромен риск, но трябваше да знае истината, независимо каква е тя.

Моли пристигна в изоставената хижа, а сърцето ѝ натежа от смесица от очакване и страх. Това място пазеше толкова много спомени за нея и Колин.

Pexels

Като тийнейджъри бяха прекарвали безброй часове тук, бягайки от света и споделяйки мечтите си. Хижата изглеждаше почти по същия начин, макар и малко по-разрушена. Когато влезе вътре, ароматът на бор изпълни ноздрите ѝ, връщайки ѝ поток от спомени.

Избледнелите рисунки по стените, старият диван, на който седяха и разговаряха с часове, и скърцащият дървен под – всичко това ѝ напомняше за по-щастливите времена, които бяха споделяли. Бащата на Моли никога не беше одобрявал Колин.

Колин не произхождаше от богато семейство и нямаше големи амбиции. Той просто обичаше живота и обичаше нея. Той я разсмиваше както никой друг, пишеше ѝ стихове и винаги намираше уникални начини да я изненада с грижовни подаръци.

Pexels

Докато навлизаше по-навътре в кабината, Моли усети как я залива вълна от носталгия. Това място ѝ липсваше, липсваше ѝ простотата на времето, което прекарваха заедно. Изведнъж видя познат силует, който стоеше до прозореца. Беше Колин, но изглеждаше различно.

Беше по-мускулест и вече имаше брада. В очите му имаше нещо, което не беше виждала преди, някаква тъга, примесена с решителност.

„Моли – каза той тихо и се приближи до нея с разтворени ръце. Но Моли отстъпи крачка назад, а сърцето ѝ заби.

„Колин, не можеш да се появиш просто така“, каза тя и гласът ѝ се разтрепери. „Ти разби сърцето ми. Остави ме сама пред олтара. Заслужавам обяснение.“

Pexels

Лицето на Колин се сгърчи и той погледна към пода. „Знам, Моли. Дължа ти истината. Не исках да те оставям. Баща ти дойде при мен точно преди сватбата ни. Той ми предложи пари, за да изчезна от живота ти. Отказах и тогава той ме натопи. Арестуваха ме и ме хвърлиха в затвора. Опитах се да ти пиша, но писмата ми така и не стигнаха до теб“.

Моли усети как в нея се надига смесица от гняв и тъга. „Трябваше да се бориш повече, за да се свържеш с мен, Колин. Прекарах последната година, чудейки се какво се е случило, мислейки, че не ме обичаш достатъчно“.

„Обичах те, Моли. Обичам”, настоя той и се приближи. „Веднага щом излязох, исках да те намеря. Когато видях, че ще се омъжваш, трябваше да знам дали все още ме обичаш. Ето защо изпратих писмото.“

Pexels

Моли се вгледа в очите му, търсейки истината. „Искаш да избягам с теб?“

„Да“, каза той, а гласът му беше изпълнен с надежда. „Можем да започнем отначало, далеч от всичко това. Можем да бъдем щастливи заедно.“

Моли поклати глава, а в очите ѝ се появиха сълзи. „Колин, не мога просто да напусна семейството си. Трябва да говоря с баща си. Трябва да разбера защо е направил това.“

Колин изглеждаше победен, но кимна. „Разбирам те, Моли. Просто знай, че те обичам и ще те чакам. Каквото и да решиш, аз ще те подкрепя.“

Моли си пое дълбоко дъх, опитвайки се да събере мислите си. „Трябва да се върна. Трябва да се изправя срещу него и да получа отговорите, които заслужавам.“

Pexels

Когато се обърна да си тръгне, Колин нежно я хвана за ръката. „Бъди внимателна, Моли. Баща ти е могъщ човек. Не му позволявай да те манипулира.“

„Няма да го направя“, обеща тя и стисна ръката му. „Благодаря ти, че ми каза истината.“

Моли излезе от хижата, а съзнанието ѝ бе обхванато от вихрушка от емоции. Трябваше да се изправи пред баща си и да поиска истината. Не можеше да избяга от това. Беше време да поеме контрол над собствения си живот.

Моли се върна на мястото на сватбата, а сърцето ѝ биеше със смесица от гняв и решителност. Тя се отправи към стаята на баща си, а стъпките ѝ отекваха в тихите коридори. Пое си дълбоко дъх, бутна вратата и влезе вътре.

Pexels

Баща ѝ вдигна поглед от бюрото си, а по лицето му пробяга изненада. „Моли, какво правиш тук? Трябва да се приготвяш.“

Моли се изправи, гласът ѝ беше стабилен. „Говорих с Колин.“

В стаята настъпи тишина. Изражението на баща ѝ потъмня, но Моли продължи. „Той ми каза всичко. Как си го натопил, как си го арестувал и как си го държал далеч от мен. Защо, татко? Защо направи това с нас?“

Баща ѝ въздъхна и се облегна на стола си. „Беше за твое добро, Моли. Колин е никой. Той няма бъдеще, няма перспективи. Не можех да ти позволя да провалиш живота си заради него.“

Pexels

„Това не е твое решение – каза Моли и гласът ѝ се повиши. „Аз го обичах и ти ми го отне. Сватбата е отменена. Отменям всичко.“

Очите на баща ѝ се втвърдиха. „Ако провалиш тази сватба, вече няма да си моя дъщеря. Забрави за наследството и никога повече не се връщай.“

Моли усети буца в гърлото си, но устоя на позицията си. „Ако това е, което искаш, нека бъде така. Аз ще остана на сватбата.“

Лицето на баща ѝ леко омекна, а в очите му проблесна малка победа. „Добре. Правиш правилния избор, Моли. Питър е бъдещето, което заслужаваш.“

Pexels

Най-накрая церемонията бе възобновена. Музиката започна и бащата на Моли я поведе към олтара. Градината беше красива, изпълнена с цветя и украсена с нежни декорации. Гостите се обърнаха да гледат, а лицата им бяха смесица от радост и очакване. Моли се опитваше да запази самообладание, но умът ѝ препускаше.

Питър стоеше пред олтара, изглеждаше красив и уверен. Но сърцето на Моли беше натежало. Тя знаеше, че трябва да погледне истината в очите и да направи правилния избор, независимо колко е трудно. Когато стигна до олтара, тя си пое дълбоко дъх, подготвяйки се за това, което трябваше да направи.

Свещеникът започна да говори, но Моли вдигна ръка, за да го прекъсне. „Съжалявам – каза тя, гласът ѝ беше силен, но трепереше. „Трябва да кажа нещо, преди да продължим“.

Pexels

Питър изглеждаше озадачен, а лицето на баща ѝ стана строго. Гостите мърмореха объркано. Моли направи крачка напред, а очите ѝ сканираха тълпата. „Преди една година бях пред олтара, точно както днес. Но бях останала сама, изоставена от някого, когото обичах. Днес имам шанса да оправя нещата.“

Тълпата замълча, всички погледи бяха насочени към Моли. Точно тогава в задната част на залата настъпи суматоха и Колин излезе от тълпата. Изглеждаше решителен, а погледът му бе вперен в Моли. Гостите ахнаха, а смущението на Питър се превърна в гняв.

Моли погледна към Питър, после към Колин. Тя се обърна към гостите и каза: – Баща ми провали сватбата ми преди година. Той натопи Колин и го държа далеч от мен. Но сега искам да поправя нещата.“

Pexels

Марта, разбирайки сериозността на ситуацията, бързо се зае да отвлече вниманието на Петър, като го поведе настрани. Петър се опитва да протестира, но Марта е твърда и го отвежда далеч от олтара.

Моли протегна ръка към Колин, като го покани да се присъедини към нея. Той пристъпи напред, а очите му бяха пълни с надежда. Те застанаха заедно пред олтара, обърнати към гостите. „Съжалявам за объркването – каза Моли, гласът ѝ беше стабилен. „Но трябва да следвам сърцето си. Колин, ти винаги си бил единственият за мен.“

Лицето на Колин се озари от облекчение и радост. Той хвана ръката на Моли и в този момент всичко се почувства правилно. Те се погледнаха един друг и без да кажат нито дума, знаеха, че това е техният момент. Наведоха се и се целунаха, запечатвайки любовта си пред всички.

Бащата на Моли беше бесен, лицето му беше почервеняло от гняв. Започна да пристъпва напред, но осъзна, че не може да направи нищо. Гостите бяха шокирани, но някои започнаха да се усмихват, разбирайки смелостта, която е била нужна на Моли, за да направи този избор.

Pexels

Моли се отдръпна от целувката и очите ѝ срещнаха тези на баща ѝ. „Татко, знам, че си искал най-доброто за мен, но това е моят живот. Трябва да избера това, което ме прави щастлива, и това е Колин“.

Гневът на баща ѝ бавно се превърна в примирение. Той видя решителността в очите на Моли и знаеше, че не може да промени решението ѝ. Той се обърна, победен.

Моли и Колин стояха заедно, с преплетени ръце. Бяха се сблъскали с толкова много препятствия, но любовта им беше надделяла. Гостите започнаха да ръкопляскат и Моли изпита облекчение. Беше направила правилния избор и нищо, което баща ѝ направи, не можеше да промени това.