in

Бившата съпруга на годеника ми ми се обади в нощта след годежа ми – тя ме спаси от най-голямата грешка

Нощта на годежа на Клеър претърпява неочакван обрат, когато тя получава мистериозно предупреждение от бившата съпруга на годеника си. Неочакваното обаждане изпълва Клеър с тревожни въпроси и докато се задълбочава, тя разкрива тайни, които я карат да постави под въпрос всичко, което е смятала, че знае за мъжа, когото обича. Ще бъде ли животът на Клеър отново същият?

Advertisements

Не можех да повярвам.

Брандън беше коленичил във всекидневната ни и държеше блестящ пръстен. “Клер – каза той, гласът му беше тих, но ясен, – ще се омъжиш ли за мен?”

Unsplash

Сълзи напълниха очите ми, докато кимах нетърпеливо. “Да, Брандън! Да!” Възкликнах, усещайки как сърцето ми се разтуптява от щастие.

Той сложи пръстена на пръста ми и аз го прегърнах. И двамата се смеехме и плакахме, обзети от радост.

Unsplash

След няколко мига Брандън се отдръпна леко и ме погледна в очите. “Клер – започна той, – има нещо, за което трябва да поговорим”.

Почувствах малка тревога, но кимнах, за да продължи.

Unsplash

“Знаеш, че съм бил женен и преди” – каза той. “И знаеш, че винаги съм се въздържал да говоря за нея или да те запознавам с нея. Бившата ми съпруга… тя беше проблемна. Това е част от живота ми, която предпочитам да оставя в миналото. Надявам се, че ме разбираш.”

Видях болката в очите му и се протегнах, за да хвана ръката му. “Разбирам те, Брандън. Не е нужно да говорим за това, ако не искаш.”

Unsplash

Той се усмихна, облекчението се разля по лицето му. “Благодаря ти, Клер. Искам да се съсредоточим върху бъдещето ни заедно.”

“Абсолютно”, съгласих се аз. “Това е нашето ново начало.”

Unsplash

Прекарахме остатъка от вечерта, говорейки за плановете си, мечтаейки за сватбения си ден и представяйки си бъдещето ни заедно.

“Да споделим новината”, казах аз и извадих телефона си. Брандън наблюдаваше с усмивка как набирам публикация във Facebook: “Казах ДА! Вълнувам се да прекарам живота си с най-прекрасния мъж, Брандън!”

Unsplash

Веднага след като го публикувах, започнаха да валят лайкове и коментари. Приятелите и семейството ни бяха развълнувани за нас, а тяхната радост само допълваше нашата собствена.

“Вижте всички тези съобщения”, казах аз, показвайки на Брандън екрана. “Всички са толкова щастливи за нас.”

Unsplash

Той се засмя. “Разбира се, че са. Ти си невероятна, Клер.”

Усетих как бузите ми се изчервяват. “Не, ние сме невероятни.”

Прекарахме следващия час в отговаряне на съобщения и споделяне на щастието си с всички.

Все още се носех в облака на щастието от годежа, когато телефонът ми иззвъня.

Unsplash

Брандън беше задрямал на дивана, а телевизорът тихо потрепваше на заден план.

Идентификаторът на обажданията показваше непознат номер. От любопитство отговорих.

“Ало?”

Unsplash

“Клер? Съжалявам за закъснялото обаждане. Преди да попиташ, взех номера ти от социалните мрежи. Ти не ме познаваш, но аз познавам годеника ти. Аз съм бившата му съпруга Мариса и трябва да те слушам внимателно. Ако той е наблизо, престори се, че съм стар приятел. Умолявам те, ако не ме послушаш, това ще ти струва всичко, което имаш”.

Сърцето ми прескочи един удар. “Е, здравей… Мариса. Какво се случва?”

Unsplash

“Слушай, Клер – продължи тя спешно. “Брандън ще предложи предбрачно споразумение. Трябва да го прочетеш внимателно. Той не е този, за когото го мислиш. Има неща, които не знаеш.”

Погледнах към Брандън, който все още спеше спокойно.

Умът ми се забърза. “Съжалявам, но това не е подходящ момент. Може би ще поговорим по-късно?”

Unsplash

“Моля те, Клер”, гласът на Мариса се пречупи. “Просто ми обещай, че ще го прочетеш внимателно. И да, провери сейфа. Паролата може да е рождената му дата в обратен ред и…”

“Аз… ще помисля за това”, казах аз и се опитах да прекратя разговора. “Благодаря за предупреждението.”

Преди тя да успее да каже повече, аз затворих слушалката, а ръцете ми трепереха. За какво ставаше дума?

Unsplash

Спомних си, че Брандън описваше бившата си съпруга като проблемна, и не можех да не отхвърля Мариса като “лудата” бивша съпруга, за която той ме предупреди.

Сложих телефона си и се опитах да се отърся от неприятните чувства. Мариса сигурно се опитва да предизвика неприятности. Брандън никога не би сключил предбрачен договор за брака ни. Той ме обичаше и ми се доверяваше.

Но какво щеше да стане, ако Мариса беше права? Цяла нощ се мятах и въртях в леглото, а думите на Мариса отекваха в съзнанието ми.

Unsplash

Накрая реших да повдигна въпроса по време на закуската.

“Хей, Брандън – започнах, докато му наливах кафе, – какво мислиш за предбрачните договори?”

Брандън вдигна поглед от вестника си, а изражението му изведнъж стана предпазливо. “Защо питаш?”, отговори той.

Unsplash

“Не знам – свих рамене, като запазих лекия си тон. “Просто съм любопитна. Чувала съм някои хора да казват, че това е добра идея”.

Той остави вестника и въздъхна. “Е, адвокатът ми наистина го предложи. Каза, че това е обикновена формалност, просто за да защити и двама ни. Ще поговорим за това по-късно.”

Unsplash

Принудих се да се усмихна, въпреки че сърцето ми беше натежало. “О, разбирам. Предполагам, че това има смисъл.”

Продължихме закуската си, но разговорът беше оставил горчив вкус в устата ми.

По-късно същия следобед Брандън ми връчи документа за предбрачния договор. “Ето го – каза той, без да срещне очите ми. “Просто погледни. Доста е стандартен.”

Unsplash

Бях шокирана. Значи Мариса е била права!

Взех документа с треперещи ръце и седнах да го прочета. Условията бяха тежки, предвиждаха минимална финансова подкрепа за мен, ако се разведем. Имаше различни клаузи за поведение и строго споразумение за поверителност.

Сърцето ми се свиваше с всеки прочетен ред.

Unsplash

Спомних си предупреждението на Мариса, гласът ѝ отекваше в главата ми. “Прочетете го внимателно.”

Брандън ме гледаше внимателно, лицето му беше нечетливо. “Това е само за да предпазим и двама ни” – повтори той.

Кимнах бавно, а умът ми препускаше. “Разбирам – казах, като се опитах да запазя гласа си стабилен. “Ще ми трябва известно време, за да го прегледам.”

Unsplash

“Разбира се”, каза той, а тонът му беше леко облекчен. “Отдели си толкова време, колкото ти е необходимо.”

Когато излезе от стаята, усетих, че доверието ми започва да се разклаща. Този документ ми приличаше повече на капан, отколкото на защита. Строгостта на условията ме шокира и не можех да пренебрегна натрапчивото усещане, че в предупреждението на Мариса има някаква истина.

На следващия ден, когато Брандън не беше в къщи, реших да разследвам.

Unsplash

Спомних си за намека на Мариса, че комбинацията на сейфа е обърнатата рождена дата на Брандън. Застанах пред вратата на кабинета му, поколебах се за миг, после влязох вътре.

Офисът беше подреден, всичко беше на мястото си.

Unsplash

Пристъпих към сейфа, усещайки как сърцето ми се разтуптява в гърдите. Поемайки си дълбоко дъх, въведох рождената дата на Брандън в обратен ред.

Сейфът се отвори с щракване. Стомахът ми се сви със смесица от облекчение и ужас.

Unsplash

Вътре имаше пачки с пари в брой и документи за собственост, за които той никога не беше споменавал. Ръцете ми трепереха, докато ги преглеждах, чувствайки се дълбоко предадена. Не ставаше въпрос само за пари, а за доверие.

Имах нужда от съвет. Извадих телефона си и набрах номера на Мариса. Тя отговори още на първото позвъняване.

Unsplash

“Мариса, това е Клер. Намерих сейфа.”

“Клеър”, каза тя, гласът ѝ беше изпълнен със загриженост, “какво намери?”

“Пачки с пари и някакви документи, които не разпознавам”, отговорих с треперещ глас.

Unsplash

Мариса въздъхна. “Много съжалявам, Клер. Преминах през същото нещо. Подписах предбрачния договор, без да го обмисля, защото бях влюбена в него. Той взе всичко при развода.”

Думите ѝ ме удариха силно. “Какво да правя?”

Unsplash

“Защитете се”, призова тя. “Не правете същата грешка като мен. Брандън знае как да манипулира емоциите. Правил го е и преди, ще го направи и сега”.

Усетих как една сълза се плъзна по бузата ми. “Благодаря ти, Мариса. Оценявам честността ти.”

Unsplash

“Няма за какво. Просто искам да спася други жени от това, през което аз преминах”, каза тя тихо. “Бъди силна, Клер.”

Завъртях слушалката, а умът ми препускаше. Реалността на измамата на Брандън беше твърде голяма, за да я пренебрегна.

Съжалението на Мариса и собственото ми откритие затвърдиха решението ми. Не можех да остана с човек, който би ме вкарал в такава манипулативна ситуация.

Unsplash

Опаковах нещата си и му оставих бележка:

“Знам всичките ти лъжи, Брандън. Никога повече не се показвай, иначе ще те разоблича с всички доказателства, с които разполагам.

Клер.”

Unsplash

Той никога повече не се появи в живота ми.