in

Няколко разлики между гледната точка на децата и възрастните

Доказано е, че детският мироглед се формира до 11-годишна възраст и след тази възраст детето може да оценява средата като възрастен, да решава проблеми и дори да прави планове за бъдещето. Но до тази възраст децата възприемат света по съвсем различен начин от възрастните. Децата все още нямат достатъчно опит и знания, за да разберат как работи този свят и затова виждат нещата в съвсем различна светлина. Учените откриха кои са основните разлики в мирогледа на деца и възрастни.

Advertisements

Поничка ще ви помогне да погледнете на света през очите на дете.

1. Детски фантазии

До определена възраст децата не могат да направят разлика между фантазия и реалност. Ето защо те често са убедени в реалността на онези събития, които сами са измислили. Въпреки това, заслужава да се отбележи, че ако детето измисли нещо самостоятелно, тогава не би се усъмнило в истинността му, но ако чуе нещо невероятно от друг човек, тогава ще прецени дали да му повярва или не. След поредица от тестове учените стигнаха до извода, че фината граница между измислицата и реалността, която е силно развита при децата, съществува, защото в такава крехка възраст децата нямат достатъчно натрупани знания.

2. Липса на абстрактно мислене

Доказано е също, че до 11-годишна възраст децата са способни да мислят само за конкретна реалност, но все още не могат да мислят абстрактно.

Психологът Рудолф Шафер проведе експеримент, в който предложи на две групи деца да намерят място на тялото, където да бъде поставено третото око. В първата група, състояща се от деца на 9 години, всички експериментатори посочиха челото си, тоест зоната, където вече са разположени двете очи. Втората група се състоеше от 11-годишни, които вече бяха в състояние да разсъждават върху абстрактното. Те започнаха да предлагат напълно различни опции, например, на дланите, което ще помогне да се видите отстрани или отзад.

3. Учене на езици

Изучаването на езици е лесно за децата, докато възрастните полагат много повече усилия. Лингвистът Ноам Чомски обяснява този факт с това, че в човешкия мозък е вграден така нареченият общ инструмент, който свързва синтактичните правила на всички съществуващи езици. Освен това милиони клетки в мозъка, са отговорни за възприемането и възпроизвеждането на речта на детето, следователно, когато изучава език, детето установява асоциативни връзки на невронно ниво, които образуват сложни системи за превеждане. Тези системи се формират окончателно след 10 години. Следователно, с възрастта овладяването на чужд език става много по-трудно и времеемко.

4. Постоянство на обектите

Всеки родител, който е играл с детето си на добре познатата игра на криеница, знае как детето се разстройва, когато мама или татко изчезнат от погледа му. Това е така, защото преди навършване на една година децата са дълбоко убедени, че обектът, който не виждат, изчезва завинаги. Психологът Жан Пиаже разработи теорията за постоянството на обектите, в която доказа, че знанието за съществуването на обекти извън нашето зрително поле идва с възрастта, а малкото дете все още е твърде неопитно, за да разбере, че обектът, който сега не вижда, продължава да съществува.

5. Идентификация

Учените твърдят, че поради липсата на опит новороденото не прави разлика между лицата, които вижда. Освен това то вижда не ясни предмети, а замъглени контури.

В хода на един от експериментите беше доказано, че бебетата под 6-месечна възраст не са в състояние да различават лицата на различни хора и до 9 месеца детето се адаптира и започва да идентифицира своето лице и лицата на другите. До годинката погледът се съсредоточава и то започва да вижда предметите ясни и цветни.

6. Обратимост

9 доказателства, че разликата между света на децата и света на възрастните

На децата липсва концепцията за обратимост. Ето защо, ако поставите две чаши с различен размер и обем пред детето и излеете вода от високата в широката, детето ще бъде сигурно, че водата е повече. До 7 години децата ще бъдат убедени, че ако чашата промени формата, тогава съдържанието в нея също се променя. Освен това се смята, че до определена възраст децата не са в състояние да комбинират понятията височина и ширина, като фокусират вниманието си само върху едно от измеренията.

7. Рисуване

Всеизвестен факт е, че поради неразвитите двигателни умения децата рисуват по-лошо от възрастните, тъй като все още не могат здраво да държат молив в ръцете си.

Освен това има един любопитен факт, който беше открит по време на експеримент. Деца на възраст от 5 до 9 години получиха задачата да нарисуват чаша, поставена така, че дръжката да не се вижда. Въпреки факта, че дръжката не попада в зрителното поле на децата, всяко дете под 7-годишна възраст все пак я рисува в рисунката си. Деца над 7 години рисуваха чашата без дръжка.

Психолозите са заключили, че именно в това е основната разлика между дете и възрастен. Ако възрастен получи задача да нарисува обект, който вижда, тогава той ще го нарисува така, както го вижда. Децата могат да добавят елементи, които не се наблюдават в зрителното поле, но знаят, че трябва да бъдат там.

8. Понятието за морал

Децата имат собствена концепция за морала, различна от тази на възрастните. Възрастните знаят кое е добро и кое е лошо, те също са наясно с общоприетите правила (които въпреки това понякога нарушават).

За децата в това отношение всичко е много по-просто. Първоначално поведението на децата се основава на избягване на наказание за определено нарушение. По-големите деца разбират морала като поведение, което може да бъде възнаградено по-късно. Всеки етап на отглеждане на детето формира окончателните морални аргументи, към които повечето възрастни се придържат.

Този факт се потвърждава от резултатите от проучване, в което на децата са зададени въпроси: „Кое е по-лошо – да счупите един чифт очила, но нарочно или да счупите няколко чифта, но случайно?“ Повечето от децата отговориха, че този, който счупи най-много очила, е направил най-лошото нещо, тъй като е нанесъл повече вреда от този, който е счупил само един чифт очила. Мотивът е без значени.

9. Теория на ума

9 доказателства, че разликата между света на децата и света на възрастните

Теорията на ума е конгнитивна способност, чрез която разбираме, че не всеки има информацията и опита, които ние притежаваме. При децата, за разлика от възрастните, този модел идва с възрастта.

Това се установи чрез провеждане на експеримент, наречен „Сали Ан“. В стаята има двама възрастни и дете. Един от възрастните напуска стаята, а другият скрива играчка. Когато първият възрастен се връща в стаята, на детето се задава въпрос къде този възрастен ще търси играчката. Експериментът показа, че деца под 3-годишна възраст показват истинското местоположение на играчката, без да отчитат факта, че завърналият се възрастен не знае къде е скрита.