in

Какво би станало на планетата ни, ако земята и водата си разменят местата

71% от Земята е покрита с вода, а земята, на която живеем, съставлява само 29%. Но какво ще стане, ако водата и сушата разменят местата си? Земята ще се превърне в съвсем различно място. Температурата на Земята би се покачила драстично и това би довело до увеличаване на популацията на месоядните животни. Биха ли могли хората да оцелеят Тази статия на Поничка се опитва да разгледа някои от по-драстичните промени, които биха се случили, ако земята стане вода и водата замени сушата на планетата.

1. Земната температура би се покачила драстично.

Водата абсорбира много топлина, без да показва значително покачване на температурата. Поради тази способност, наличието на голямо количество вода в океаните помага за поддържането на нормална температура на Земята. Също така изпаряването на вода от океаните и реките помага за регулиране на земната температура. Ако местата на водата и сушата се разменят, температурата на Земята ще се повиши много бързо и ще стане по-горещо. Големи части земни маси ще станат пустини.

2. Количеството кислород в атмосферата ще намалее.

Морските растения доставят около 70% от кислорода в нашата атмосфера. Без големи водни басейни много водни растения бързо биха изчезнали, което от своя страна би довело до по-малко кислород в атмосферата. Водните басейни също така абсорбират въглеродния диоксид, който отделяме в атмосферата. Така че, ако има по-малък процент вода, от една страна, кислородът ще намалее, а от другата, въглеродният диоксид в атмосферата ще се увеличи. И тъй като въглеродният диоксид е парников газ, това би довело и до драстично глобално затопляне.

3. Фауната на Земята би се променила.

Размяната на суша и вода би имала много ефекти върху флората и фауната на Земята. Температурата би се покачила драстично, количеството кислород в атмосферата ще намалее и количеството въглероден диоксид ще се увеличи. Всичко това би затруднило живота на планетата. За да могат животните и растенията да оцелеят, те ще трябва да еволюират. Поради по-малкото наличие на растения, скоростта на изчезване на видове би се ускорила, когато тревопасните са изправени пред по-голяма заплаха от месоядните. Метеорологичните условия също така биха направили студенокръвните животни по-приспособими от нас, топлокръвните.

4. Сухопътният транспорт ще се улесни.

При големи откоси земя, свързани без прекъсвания, причинени от водни басейни, сухопътният транспорт ще стане по-лесен. От друга страна морският транспорт би бил силно ограничен. Страните, които зависят от износа на морски дарове, биха пострадали най-много.

5. Човешката цивилизация и икономика ще бъдат променени до неузнаваемост.

Какво би станало, ако местата на сушата и водата се сменят

Водата е източник на живот. С недостига на вода страните биха се стремили да контролират колкото е възможно повече от нея. Този стремеж може да прерасне във  война. Икономиките, които разчитат на морския живот за оцеляване, биха били засегнати, а икономиките, които преди не са били зависими от морския живот, може да открият, че това е единственият шанс за оцеляване.

Бонус: Еверест вече няма да е най-високата планина

Какво би станало, ако местата на сушата и водата се сменят

Въпреки че всички знаем, че връх Еверест (8,840 м) е най-високият връх, всъщност това е най-високият връх над морското равнище. Мауна Кеа, извисяващ се на 10 000 м, е най-високата планина, ако вземем предвид всички планини – подводни и над водата. Така че, ако водата и сушата разменят местата си, Еверест ще отиде под вода, а сега потопената планина Мауна Кеа ще бъде на повърхността, което го прави най-високият връх над морското равнище.

Вярваме, че човечеството може да реши всяко предизвикателство. Как мислите? Ще оцелее ли човечеството, ако възникне подобна хипотетична ситуация?