11 Деца, Които Приемат Всичко Твърде Буквално!

Детската логика е уникална: много често децата правят такива трикове, че възрастните могат само да се чудят. И, тайно да се кикотят.

Представяме ви брилянтно и неопровержимо доказателство за находчивостта и изобретателността на децата.

“Не позволих на сина ми да излезе навън и ето какво направи той. Все пак си е вкъщи..”

[sc name=”inpost2″ ]

“Казах на двегодишната ми дъщеря да си остави обувките пред вратата. “

“Баща ми казал на сина ми, да се подготви за невероятно приключение преди лягане. Кид сложи шапката си и извади фенерчето си “

[sc name=”inpost2″ ]
“Сестра ми за първи път използва дезодорант и следва инструкциите: “на разстояние от 15 см “”

“Нямах точно това предвид, когато му предложих да излезе да поиграе навън.”

[sc name=”inpost2″ ]

“Аз ремонтирах компютъра, а сина ми постави играчката, казвайки: Соник ще помогне за увеличаване на скоростта на работата.”


Родителите му предлагат да изгледа клипове в YouTube, за да обучат кучето. Ето какво направи той:

“Казах му да даде чаша вода на кучето”

[sc name=”inpost2″ ]
“Казах на дъщеря ми, че може да изяде половината от гроздето.”


“Казах на детето да нахрани котката. Очевидно тя не се радва много..”

[sc name=”inpost2″ ]
Когато ги помолили да занесат в училище рибки за наблюдение.