Преди и Сега: Хора Снимани Като Млади и 100 Годишни Възрастни!

Толкова много неща се променят, когато човек остарее. Но едно нещо винаги остава същото – идентичността на човека. За най-новия си проект “Faces Of Century” фотографът Ян Лангер снима над десетина столетници от Чехия и сравнява снимките с младините им. “Този набор от сравнителни снимки изследва приликите и разликите във външния вид и във физиономията”, пише Лангър за неговия проект. “Характеристиките на личността се променят през целия живот, но изглежда, че индивидуалната природа остава вкоренена в бездната на времето”. “Поничка” ви представя портретите по – долу.

Мария Бурешова, 23 годишна възраст (на сватбата й) / на 101 години

Антонин Ковар, 25-годишен / на 102 години

Власта Чижкова, 23-годишна (завършване на момичешка гимназия) / на 101 години

Антонин Балдман, 17 годишен (квалифициран шлосер) / на 101 години

Прокоп Вейделек, на 22 години / на 101 години

Бедришка Колерова, 26 годишна възраст / на 103 години

Анна Почобрадска, около 30 годишна възраст / на 100 години

Людмила Вислужливова, 23 годишна възраст (подарък за нейния годеник) / на 101 години

Станислав Спачил, 17 годишен (квалифициран електротехник) / на 102 години

Винченц Жетелина, 30-годишен / на 105 години

Лудвик Чибик, 20 годишен (квалифициран сладкар) / на 102 години

Анна Вашинова, 22 годишна възраст (след сватбата) / на 102 години