20 Илюстрации, Доказващи, Колко е Откачен Света В Който Живеем!

Светът се променя бързо, и ние  заедно с него. За съжаление, не всички от тези промени са в правилната посока!
Някои хора са изразили своите опасения относно това къде отиваме чрез изкуството. Ние качваме 20 от най-острите илюстрации, изобразяващи някои от най-сериозните глобални проблеми, пред които е изправено нашето общество.

[sc name=”inpost2″ ]

[sc name=”inpost2″ ]

[sc name=”inpost2″ ]