Alternative to metformin for diabetes

Дали трябва да се показва нещо толкова свещено на широката общественост със сигурност е спорен въпрос. Получените снимки често са много откровени, но майсторството на фотографите помага на всеки да види невероятната красота на процеса.
Не можем да не обърнем внимание на невероятните снимки от Международната асоциация на професионалните фотографи, заснели най – великите моменти по време на разждане.

[sc name=”inpost2″ ]
Едно цяло

Радостта да станеш майка.

Твои защитници, завинаги

Най-щастливият финал

Всичко е свършило

[sc name=”inpost2″ ]
Да докоснеш ръчичката на бебето – невероятно

Кожа до кожа, сърце до сърце, душа до душата

Ставайки големият брат

Първият поглед

Силата на любовта

Аз винаги ще бъда там, до теб

Несравнима радост

[sc name=”inpost2″ ]
Негово величество е пристигнал!