20 Примера За Невероятно Въздействаща Социална Реклама от 2016.

Социалната реклама често изтъква проблеми, за които повечето от нас предпочитат да запазят мълчание. Ето защо това е толкова невероятно важно.
Понякога един единствен плакат често може да бъде по-убедителен от произволен брой думи. Това са 20 примери, които ще докажат това.

Технологията срещу физическото насилие.

[sc name=”inpost2″ ]
300,000 деца ходят на война, а не на училище.


Снимка от развиващия се свят: явление във фотографията, които не би трябвало да съществува.


Сладкото убива. Плакат за повишаване осведомеността относно диабета.


Графичен начин да се напомни на хората за опасностите от тютюнопушенето.


Дари кръв. Спаси нечий живот.

[sc name=”inpost2″ ]

Един проект за насърчаване на трансплантация на органи в Китай.


Децата прекарват по-малко време на открито, отколкото затворниците.


Детски труд. Ако не се говори, няма да се спре.


Уницеф: Ние работим за един свят, където тази снимка няма друго значение.


Колкото по-дълго не се помага на дете с аутизъм, толкова по-трудно се достига до него.


Важно е града да бъде достъпен за хора с увреждания.


Един проект, насочен към повишаване на осведомеността за самотата сред възрастните хора.


Плакат за Световната продоволствена програма на ООН.


Румъния срещу отпадъците: Колко голям трябва да бъде боклука, за да спрете да го пренебрегвате?


Предупреждение за използването на вашия телефон по време на шофиране.


Ето как околната среда, в която живеем, се опитва да оцелее.


Ще напомня, че обезлесяването причинява реално страдание.

[sc name=”inpost2″ ]
Това не е кожа. Това е нечия майка.