20 Илюстрации, Показващи Тъмната Страна На Нашия Свят!

Корен Шадми  е талантлив американски художник, който в произведенията му показва всички несъвършенства на съвременния живот.
“Поничка” събира най-дълбоките илюстрациите на автора, които повдигат редица неудобни въпроси за цялото човечество.
Не гледай встрани.

Всички права са запазени за Ponichka.com


Лош старт.


Не казвайте на никого.


Вместо вода.


Любовта в XXI век

Всички права са запазени за Ponichka.com
Ново ДНК.

Как да се направи впечатление по време на интервю.


Продажба.


Край на кариерата.


Винаги свързан.


Запълнена празнина.


Дете от IKEA.


Дим.


Пътят на словото.


Следенето.


Задължителното образование.


Затворник на чужди амбиции.

Всички права са запазени за Ponichka.com

За сметка на други.


Широко затворени очи.

Всички права са запазени за Ponichka.com
Нова надежда.