15 Илюстрации, Показващи в Какво Се Превръща Света в Който Живеем!

Елиа Коломбо е  художник, чиито творби са много по-дълбоки, отколкото изглежда на пръв поглед. Ако ги разгледате по-отблизо, става ясно, че тези илюстрации са истинското отражение на нашия свят.
Избрахме 15-те най-хубави творби на художника, всяка от които съдържа духа на нашето време.
“Време за ликвидиране”

Всички права са запазени за Ponichka.com


“Социална тренировка”


“Затворниците”

Всички права са запазени за Ponichka.com
“Жълто отвътре”


“Получаване на работа”


“Култура”


“Кой съм аз?”


“Треска в събота вечер”


“Принудителна индоктринация”


“Дневната доза нихилизъм”


“Открадната идентичност”


“Човечеството, дегенеративна болест”


По-добре от новините


“Маркетингова мощ”

Всички права са запазени за Ponichka.com
“Отмъщението”