10 Факти От Живота, Които Обикновено Не Забелязваме!

През последните 30 години румънските художници Хория Крисън и Богдан Петри създават сатирични образи, които отразяват неприятните реалности на живота, за които много малко хора са склонни да говорят. Целта на тяхната работа е да привлекат вниманието на хората към онези проблеми, които се опитват да избегнат, или които те иначе приемат като нормални. Избрахме някои от най-важните творби на художниците, в които изобразяват някои от суровите реалности на съвременния свят. Истинска любов

Излекувайте глупостта

Библията, коригирана от Бога

Мозъкът

Революционната “Победа”

Грандмайсторът

Доктор или ветеринарен лекар? И двете!

Бъдещето на войниците

Война

Двама затворници