От F1 До F12, Спестяващи Времето Функции, За Които Всеки Трябва Да Знае!

Функционалните на бутоните – F1 до F12, разположени на най-горния ред на клавиатурата на компютъра – не са там, за да събират прах. Те изпълняват различни функции, а някои от тях са наистина полезни.

Представяме ви много приложения на тези бутони, които ще ви позволят да се възползвате от възможностите, предлагани от клавиатурата.

[sc name=”inpost2″ ]

F1: Чрез този бутон се отворя екрана за помощ за почти всяка програма

F2: Чрез този бутон можете да преименувате папка или файл.

F3: Чрез този бутон можете да отворете поле за търсене по заявка, която е активна в момента

F4: Alt + F4 затваряте активен прозорец

[sc name=”inpost2″ ]

F5: Чрез този бутон можете да презаредите или рефрешнете страница или документ.

F6: Предвижва курсора до адрес бара, почти при всички интернет броузъри.

F7: Може да се използва за проверка на правописа и граматиката на даден текстов документ като Microsoft Word.

F8: Може да се използват за достъп до менюто за стартиране на Windows при включване на компютъра.

F9: За презареждане на документ в Microsoft Word, както и за изпращане и получаване на имейл на Microsoft Outlook.

F10: Shift + F10 има същата функция както кликване с десен бутон на мишката.

[sc name=”inpost2″ ]

F11: Актвиране и деактивиране на функцията цял екран в интернет броузъра.

F12: Отваря диалогов прозорец за запазване в Microsoft Word.